Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Wednesday, November 29, 2023
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Chi bộ Phòng Kinh doanh thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025
Chi bộ Phòng Kinh doanh thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025
08/02/2023 15:49
Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ công nhân viên PC Hà Nam đã nghỉ chế độ hưu trí
Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ công nhân viên PC Hà Nam đã nghỉ chế độ hưu trí
26/12/2022 10:14
Công ty Điện lực Hà Nam hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII năm 2022
Công ty Điện lực Hà Nam hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII năm 2022
21/12/2022 14:37
Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
24/10/2022 09:55
Đảng bộ PC Hà Nam: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Đảng bộ PC Hà Nam: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
13/09/2022 08:33
Công đoàn PC Hà Nam thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân dịp 27/7
Công đoàn PC Hà Nam thăm và tặng quà các thương, bệnh binh nhân dịp 27/7
25/07/2022 11:41
Màu áo cam - cảm xúc trong từng nét vẽ trẻ thơ
Màu áo cam - cảm xúc trong từng nét vẽ trẻ thơ
07/06/2022 15:44
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
06/06/2022 09:47
Đại hội chi đoàn khối Cơ quan PC Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2024
Đại hội chi đoàn khối Cơ quan PC Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2024
12/05/2022 14:10
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
12/05/2022 09:45
12345678Top  |  Home