Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Tuesday, March 28, 2023
 
Điện lực TP Phủ Lý thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh khác, tăng độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao năng suất lao động
 
02/03/2023 15:07

Điện lực TP Phủ Lý (PC Hà Nam) ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện trên địa bàn thành phố còn được Công ty Điện lực Hà Nam giao nhiệm vụ thực hiện các loại hình sản xuất kinh doanh khác gồm: thí nghiệm điện; sửa chữa điện; quản lý vận hành lưới điện, nghiệm thu lưới điện khách hàng; ...

Những lĩnh vực trên là rất quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh khác góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và năng suất lao động, thu nhập cho điện lực và người lao động. Đồng thời tạo sự gắn kết đồng thuận đối với khách hàng trong công tác an sinh xã hội, minh bạch công khai các dịch vụ mà ngành điện thực hiện. Bên cạnh đó, kiểm soát và khai thác tốt công tác sản xuất kinh doanh khác về góc độ kỹ thuật và đảm bảo an toàn lưới điện sẽ kiểm soát được các chỉ số SAIDI, MAIFI, từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, sẽ giúp tăng năng suất người lao động và nâng cao thu nhập cho người lao động.  

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh khác được giao, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Điện lực TP Phủ Lý đã chủ động bám sát chủ trương chính sách của tỉnh, sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Nam để xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến, truyền đến từng cán bộ công nhân viên về vai trò của sản xuất kinh doanh khác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác sản xuất kinh doanh khác, nhằm thúc đẩy ý thức tự giác của cán bộ công nhân viên trong việc tham gia công tác sản xuất kinh doanh khác của Điện lực; Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đội, tổ của đơn vị trong công tác sản xuất kinh doanh khác; đồng thời, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh khác của đơn vị.

holine

Công nhân Điện lực TP Phủ Lý thực hiện rửa sứ hotline cho trạm biến áp của khách hàng 

Với mục tiêu, doanh thu từ sản xuất kinh doanh khác năm 2023 đạt cao hơn năm 2022, Điện lực TP Phủ Lý sẽ phấn đấu tăng doanh thu các loại hình đã và đang đi vào ổn định như: quản lý vận hành, sửa chữa, kéo dây sau công tơ khách hàng; hoàn thiện điều kiện hoạt động các loại hình thí nghiệm, tư vấn thiết kế, giám sát... Triển khai thực hiện hiệu quả việc thương thảo với khách hàng trong quá trình cung cấp vật tư và thực hiện phát triển khách hàng mới theo luật Điện lực và đảm bảo quyền lợi, mục đích của khách hàng quyết tâm thực hiện đúng phương châm của ngành điện “Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững”. Đồng thời củng cố lại lực lượng thực hiện công tác SXKD khác, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị dụng cụ vật tư để sẵn sàng thực hiện các dịch vụ đối với phần tài sản lưới điện của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng./.

Vân Anh - Điện lực TP Phủ Lý

131 lượt xem.
Các tin khác :
PC Hà Nam xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 (02/03)
PC Hà Nam cảnh báo và xử lý thông tin về hóa đơn tiền điện các hộ gia đình tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán (23/02)
PC Hà Nam nâng cao chất lượng dịch vụ điện phục vụ khách hàng (22/02)
PC Hà Nam chủ động phương án cấp điện phục vụ bơm nước đổ ải vụ Đông Xuân 2023 (13/01)
Điện Lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) áp dụng công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao trong công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ (27/12)
Điện Lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) áp dụng công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao trong công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ (27/12)
PC Hà Nam nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thuê quản lý vận hành lưới điện của khách hàng (27/12)
Điện lực Lý Nhân - PC Hà Nam triển khai lắp đặt công tơ 03 biểu giá năm 2022 (27/12)
PC Hà Nam nhiều hoạt động thiết thực trong tháng tri ân khách hàng sử dụng điện năm 2022 (27/12)
PC Hà Nam nghiệm thu đóng điện MBA T1+ T2 Trạm 110kV Lý Nhân- Tỉnh Hà Nam (27/12)Top  |  Home