Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Wednesday, February 1, 2023
 
PC Hà Nam đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trong những tháng cuối năm 2021
 
27/09/2021 10:21

 Trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến căng thẳng, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) vẫn hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Ngay từ những ngày đầu năm, PC Hà Nam đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, chủ động lập phương án chi tiết thực hiện các hạng mục của từng công trình; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, giám sát đôn đốc tổ chức thi công; cấp phát đầy đủ vật tư thiết bị cho các đơn vị thi công; thực hiện đăng ký lịch cắt điện để triển khai các công trình. Ngoài việc bám sát kế hoạch và các hướng dẫn thực hiện công tác quản lý dự án của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, PC Hà Nam đã nâng cao trách nhiệm của các cán bộ giám sát, cán bộ quản lý dự án, nhanh chóng nắm bắt các tồn tại, vướng mắc, phân tích nguyên nhân kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục và xử lý kịp thời, đảm bảo quá trình thi công thuận lợi nhằm đưa các công trình sớm đi vào vận hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn 1 thực hiện theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, PC Hà Nam đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra với việc khởi công 16 công trình (trong dó có 9 công trình CQT các huyện và thị xã và 3 công trình cải tạo, 4 công trình liên quan đến 110kv và viễn thông) đã hoàn thành và đóng điện đảm bảo cung cấp cho khu vực.

Giai đoạn 2, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao cho PC Hà Nam danh mục đầu tư xây dựng bao gồm 08 công trình: “công trình Đa chia đa nối, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam năm 2021, Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ, tỉnh Hà Nam, Nâng cao năng lực mạch vòng TBA 110kV Lý Nhân - Đồng Văn 3 và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Châu Sơn, Lý Nhân theo phương án MDMC, và 05 công trình CQT trên địa bàn các huyện, thị xã” Nhận thấy đây là nững danh mục đầu tư đều thuộc các công trình trọng điểm và cấp bách đối với PC Hà Nam nên ngay kể từ khâu ban đầu cho đến khi triển khai thi công đều đã được Công ty quán triệt nghiêm túc đối với các đơn vị thi công triển khai dự án nói trên đặc biệt là phải đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành sớm danh mục 02 công trình trọng điểm là công trình: Nâng cao năng lực mạch vòng TBA 110kV Lý Nhân - Đồng Văn 3 và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Châu Sơn, Lý Nhân theo phương án MDMC, và công trình Đa chia đa nối, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam năm 2021.