Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Friday, December 2, 2022
 
PC Hà Nam thử nghiệm ứng dụng DMS trên lưới điện trung áp, bước quan trọng xây dựng lưới điện thông minh
 
08/09/2021 10:42

 Hiện nay, lưới điện phân phối cả nước nói chung và lưới điện phân phối tỉnh Hà Nam nói riêng việc phân đoạn tìm điểm sự cố vẫn còn thực hiện nhiều bước thủ công. Khi có sự cố trên đường dây, máy cắt đầu nguồn tự động cắt, sau đó nhân viên quản lý vận hành bắt đầu đi cắt các thiết bị phân đoạn từ xa đến gần để xác định và cách ly phân đoạn bị sự cố. Đối với lưới mạch vòng, sau khi cách ly phân đoạn bị sự cố mới tiến hành xem xét đóng các thiết bị phân đoạn để cung cấp điện cho các phân đoạn không bị sự cố.

Thời gian xử lý cách ly sự cố vì thế phụ thuộc vào khả năng của điều độ viên, thời gian triển khai của lực lượng trực tiếp xử lý tại hiện trường cũng như khoảng cách và địa hình giữa điểm trực thao tác và các thiết bị cần phân vùng sự cố. Do vậy, để giảm thời gian xử lý sự cố, một giải pháp hiệu quả là đầu tư thiết bị có khả năng phối hợp tự động trên lưới nhằm nhanh chóng cách ly phân đoạn bị sự cố và tự động cấp điện trở lại cho các phân đoạn không bị sự cố.

Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị TTĐKX, Phòng Kỹ thuật, Đội hotline, Các Điện lực trực thuộc cùng phối hợp với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc xây dựng trương trình DMS cho lưới điện trung áp (Distribution Management System- hệ thống quản lý lưới điện phân phối). Với hệ thống SCADA tại Trung tâm điều khiển xa, xây dựng các kịch bản sự cố và phân loại sự cố nhanh chóng cấp điện trở lại cho các khách hàng, giảm thiểu thời gian mất điện.

Mạch DMS cấp điện cho các phụ tải khu công nghiệp Châu Sơn.

Tại các điểm mạch vòng các đường dây trung áp. Phòng Kỹ thuật, đội hotline, Điện lực Kim Bảng đồng vị pha các điểm hòa mạch vòng các đường dây trung áp. Đội hotline sử dụng thiết bị đồng vị pha online.

 

Đội hotline Công ty Điện lực Hà Nam đồng vị pha đường dây 372E24.11 và 379 E24.11 và đường dây 471-472 E24.2 (Lý Nhân).

Những ngày đầu tháng 09/2021, PC Hà Nam đã thực hiện kiểm tra các chức năng của ứng dụng DMS trên phần mềm hệ thống SP5 tại Trung tâm điều khiển xa.

Lãnh đạo TTĐKX chỉ đạo thực hiện mạch DMS.

Với chủ trương xây dựng lưới điện thông minh và quyết tâm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, PC Hà Nam đang nỗ lực triển khai đồng bộ tự động hóa các mạch vòng trung áp trên lưới điện trên toàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu làm tăng sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện và an toàn trong công tác vận hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam.   

Vũ Thanh Biên – PC Hà Nam
              

797 lượt xem.
Các tin khác :
PC Hà Nam thực hiện kiểm tra vận hành hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp DMS (11/11)
Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) kiểm tra việc cấp điện cho các trạm bơm lớn trong mùa mưa bão (17/08)
PC Hà Nam sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 02 (17/08)
Điện lực Thanh Liêm (PC Hà nam) giải tỏa hành lang an toàn lưới điện tại xã Liêm Sơn (17/08)
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo các biện pháp an toàn, cung cấp điện mùa mưa bão (29/06)
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo các biện pháp an toàn, cung cấp điện mùa mưa bão (29/06)
Sử dụng công nghệ Flycam vào công tác quản lý kỹ thuật tại Điện lực Thanh Liêm (29/06)
Sử dụng công nghệ Flycam vào công tác quản lý kỹ thuật tại Điện lực Thanh Liêm (29/06)
PC Hà Nam tổ chức diễn tập công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (12/05)
PC Hà Nam xử lý kịp thời các trường hợp nguy cơ gây sự cố với hành lang lưới điện (28/02)


Top  |  Home