Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Monday, July 4, 2022
Chuyển đổi số
Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) tích cực trong công tác chuyển đổi số và tự động hóa phục vụ công tác SXKD và QLVH
Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) tích cực trong công tác chuyển đổi số và tự động hóa phục vụ công tác SXKD và QLVH
29/06/2022 10:06
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng
29/06/2022 09:48
Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa - bước tiến trong công nghệ chuyển đổi số
Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa - bước tiến trong công nghệ chuyển đổi số
29/06/2022 09:10
Điện lực Kim Bảng (PC Hà Nam) tăng cường chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Điện lực Kim Bảng (PC Hà Nam) tăng cường chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
06/06/2022 10:00
Đội Kinh doanh dịch vụ Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) nỗ lực trong công tác thay công tơ điện tử có chức năng đo xa
Đội Kinh doanh dịch vụ Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) nỗ lực trong công tác thay công tơ điện tử có chức năng đo xa
06/06/2022 09:37
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đẩy mạnh số hóa trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đẩy mạnh số hóa trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng
06/06/2022 09:20
Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) làm tốt công tác chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Điện lực Bình Lục (PC Hà Nam) làm tốt công tác chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng
12/05/2022 14:13
Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) đẩy nhanh tiến độ thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử
Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) đẩy nhanh tiến độ thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử
12/05/2022 13:51
Điện lực Kim Bảng (PC Hà Nam) tăng cường chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Điện lực Kim Bảng (PC Hà Nam) tăng cường chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng
12/05/2022 09:53
Hành trình số hóa ở Điện lực Thanh Liêm
Hành trình số hóa ở Điện lực Thanh Liêm
21/03/2022 13:50
1234567Top  |  Home