Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Wednesday, November 29, 2023
Quản lý kỹ thuật - vận hành
Điện lực Kim Bảng (PC Hà Nam) tiếp tục đẩy mạnh thực thi văn hóa an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh
Điện lực Kim Bảng (PC Hà Nam) tiếp tục đẩy mạnh thực thi văn hóa an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh
20/09/2023 08:34
PC Hà Nam tổ chức hội nghị chuyên đề công tác quản lý kỹ thuật - vận hành lưới điện - An toàn vệ sinh lao động năm 2022
PC Hà Nam tổ chức hội nghị chuyên đề công tác quản lý kỹ thuật - vận hành lưới điện - An toàn vệ sinh lao động năm 2022
31/03/2023 16:58
Điện lực Thành phố Phủ Lý (PC Hà Nam) tăng cường kiểm tra khắc phục khiếm khuyết lưới điện đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục
Điện lực Thành phố Phủ Lý (PC Hà Nam) tăng cường kiểm tra khắc phục khiếm khuyết lưới điện đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục
27/12/2022 13:58
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo cấp điện ổn định những tháng cuối năm
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo cấp điện ổn định những tháng cuối năm
02/12/2022 15:42
PC Hà Nam thực hiện kiểm tra vận hành hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp DMS
PC Hà Nam thực hiện kiểm tra vận hành hệ thống tự động hóa lưới điện trung áp DMS
11/11/2022 15:55
Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) kiểm tra việc cấp điện cho các trạm bơm lớn trong mùa mưa bão
Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) kiểm tra việc cấp điện cho các trạm bơm lớn trong mùa mưa bão
17/08/2022 07:53
PC Hà Nam sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 02
PC Hà Nam sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 02
17/08/2022 07:52
Điện lực Thanh Liêm (PC Hà nam) giải tỏa hành lang an toàn lưới điện tại xã Liêm Sơn
Điện lực Thanh Liêm (PC Hà nam) giải tỏa hành lang an toàn lưới điện tại xã Liêm Sơn
17/08/2022 07:49
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo các biện pháp an toàn, cung cấp điện mùa mưa bão
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo các biện pháp an toàn, cung cấp điện mùa mưa bão
29/06/2022 09:29
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo các biện pháp an toàn, cung cấp điện mùa mưa bão
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo các biện pháp an toàn, cung cấp điện mùa mưa bão
29/06/2022 09:15
1234567Top  |  Home