Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Wednesday, June 28, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 196
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 7h0 : 25/06/201717h0 : 25/06/2017Khác : dựng cột,keo dây 0.4kvMỹ Thọ 1thôn lương ý và thôn An Dương : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động269PA24BMDien luc Binh luc
2 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvĐồng Tâm 1thôn Trung xã Đồng Du : Xã Đồng Du266PA24BMDien luc Binh luc
3 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Khác : dưng cột,keo dâyMỹ Thọ 1thôn lương ý và thôn An Dương : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động269PA24BMDien luc Binh luc
4 7h0 : 23/06/20178h30 : 23/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvAn Phú 1thôn Phú Đa xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã An Lão143PA24BMDien luc Binh luc
5 9h10 : 23/06/201711h20 : 23/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvAn Phú 2thôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã An Lão128PA24BMDien luc Binh luc
6 14h30 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvAn Phú 3 CQTthôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão316PA24BMDien luc Binh luc
7 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳAn Bài 1xóm 1+2+3 xã Đồng Du : Xã Đồng Du420PA24BMDien luc Binh luc
8 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : dựng cột kéo dâyMỹ Thọ 1thôn lương ý và thôn An Dương : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động269PA24BMDien luc Binh luc
9 14h30 : 22/06/201716h20 : 22/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvBối Cầu 2thôn Ngọc Lâm xã Bối Cầu : Xã Hưng Công,Xã Bối Cầu,Xã An Lão235PA24BMDien luc Binh luc
10 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Khác : dựng cột,thay dây 0.4kvLa Cầu 2thôn La Cầu 2 xã Mỹ Thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động125PA24BMDien luc Binh luc
11 9h15 : 22/06/201710h50 : 22/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 4thôn cổ viễn hưng công : Xã Hưng Công,Xã Tràng An,Xã Đồng Du401PA24BMDien luc Binh luc
12 16h35 : 22/06/201717h50 : 22/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvBối Cầu 3thôn An Khoái : Xã Bối Cầu,Xã An Lão197PA24BMDien luc Binh luc
13 14h30 : 21/06/201716h30 : 21/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 2(Nhân Trai)thôn nhân trai xã Hưng Công : Xã Hưng Công193PA24BMDien luc Binh luc
14 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : dựng cột kéo dâyLa Cầu 2thôn La Cầu 2 xã Mỹ Thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động125PA24BMDien luc Binh luc
15 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động193PA24BMDien luc Binh luc
16 9h30 : 21/06/201710h40 : 21/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 1Thôn Nhân Trai xã Hưng Công : Xã Hưng Công230PA24BMDien luc Binh luc
17 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳGiải Đôngthôn giải đông an đổ : Xã An Đổ202PA24BMDien luc Binh luc
18 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động193PA24BMDien luc Binh luc
19 14h30 : 20/06/201715h30 : 20/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 3Thôn Bùi xã Hưng Công : Xã Hưng Công286PA24BMDien luc Binh luc
20 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳGiải Đôngthôn giải đông an đổ : Xã An Đổ202PA24BMDien luc Binh luc
21 9h0 : 20/06/201710h30 : 20/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Đông 2thôn thưa xã Hưng Công : Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Bối Cầu157PA24BMDien luc Binh luc
22 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : Dựng cột ,kéo dây 0.4La Cầu 2thôn La Cầu 2 xã Mỹ Thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động125PA24BMDien luc Binh luc
23 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chuyển lưới sang hòm hộp công tơ,thu hồi dâyNgọc Lũ 6thôn 11 - xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ241PA24BMDien luc Binh luc
24 7h0 : 20/06/20178h30 : 20/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Đông 1Thôn Đòng xã Hưng công : Xã Tràng An,Xã Hưng Công205PA24BMDien luc Binh luc
25 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động193PA24BMDien luc Binh luc
26 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chuyển lưới sang hòm hộp công tơNgọc Lũ 6thôn 11 - xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ241PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
27 5h0 : 25/06/20176h0 : 25/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Để đấu nối TBACầu dao phụ tải cột số 4 nhánh Tiên HảiXẫ Yên Nam một phần xã yên Bắc : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Mộc Bắc,Xã Châu Giang,Xã Duy Minh,Xã Yên Bắc,Xã Yên Nam,Xã Tiên Ngoại,Xã Đọi Sơn4654PA24DVDien luc Duy Tien
28 4h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Để ĐL phủ Lý đấu nối TBA mớiDZ Lộ 973 TG Tiên HiệpXã Tiên Ngoại+xã Châu Sơn +xã Đọi Sơn+xã Tiên Phong : Xã Châu Giang,Xã Duy Minh,Xã Tiên Nội,DL Duy Tiên,Xã Châu Sơn,Thị trấn Đồng Văn,Xã Yên Nam,Xã Tiên Ngoại,Xã Tiên Tân,Xã Đọi Sơn,Xã Châu Sơn,Xã Tiên Phong5851PA24DVDien luc Duy Tien
29 6h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
30 6h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
31 6h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
32 6h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
33 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTrạm Bạch Thượng 4Thôn Nhất xã Bạch Thượng : DL Duy Tiên,Xã Bạch Thượng339PA24DVDien luc Duy Tien
34 6h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
35 6h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
36 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTrạm Đọi Sơn 1Thôn Đọi Tín xã Châu Sơn : Xã Đọi Sơn272PA24DVDien luc Duy Tien
37 6h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
38 6h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
39 7h30 : 21/06/20179h30 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaLộ 1 -Trạm Tiên Nội 5Thôn Xa Lao xã Tiên nội : DL Duy Tiên,Xã Tiên Nội197PA24DVDien luc Duy Tien
40 14h0 : 20/06/201716h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaLộ 2 -Trạm Tiên Nội 6Thôn Hòa Trung B xã Tiên Nội : DL Duy Tiên,Xã Tiên Nội148PA24DVDien luc Duy Tien
41 7h30 : 20/06/201710h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaLộ 02 TBA CQT Thôn Kim LũThôn Kim Lũ xã Tiên Nội : DL Duy Tiên,Xã Tiên Nội64PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
42 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA CQT Thanh Tuyền 2phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung386PA24HNTP Phủ Lý
43 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 1phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung363PA24HNTP Phủ Lý
44 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 3Tổ 6 phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chính525PA24HNTP Phủ Lý
45 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 4Tổ 7 Phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung417PA24HNTP Phủ Lý
46 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 2phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung248PA24HNTP Phủ Lý
47 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 5Tổ 5 phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung317PA24HNTP Phủ Lý
48 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA CQT Thanh Tuyền 1phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung330PA24HNTP Phủ Lý
49 5h0 : 25/06/20176h0 : 25/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA CQT liêm chính 2Đường dây 374 E3.5Xã liêm tuyền + trường chuyên biên hòa : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Hải482PA24HNTP Phủ Lý
50 7h0 : 24/06/201718h0 : 24/06/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kVTBA NGÔ QUYỀNtổ 2 phường Quang Trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung203PA24HNTP Phủ Lý
51 7h0 : 24/06/201711h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cong tơ 3 pha định kỳTreo 1 - 1A(474)phường minh khai + phường quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai64PA24HNTP Phủ Lý
52 4h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nhánh đài truyền hình + Đấu nối TBA+ Vệ sinh tủ cáp ngầm 34+35 Tủ cáp khu DTST lam hạ 1+2+3+4Đường dây 376 E3.5Một phần phường trần hưng đạo,minh khai,quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lương Khánh Thiện,Phường Lê Hồng Phong,Phường Minh Khai,Phường Trần Hưng Đạo,Xã Lam Hạ,Xã Phù Vân,Xã Liêm Chính,Xã Thanh Châu,Xã Duy Minh,Xã Tiên Tân,Xã Tiên Hiệp,Xã Tiên Hải8495PA24HNTP Phủ Lý
53 15h0 : 24/06/201716h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA ĐINH XÁ 4Thôn 2 xã đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo288PA24HNTP Phủ Lý
54 10h50 : 24/06/201711h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D Thanh Bình2(476)---Thanh Bình 2(476)xã thanh bình đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung129PA24HNTP Phủ Lý
55 10h0 : 24/06/201710h40 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D-Thanh Bình1(476)---Thanh Bình 1(476)xã thanh bình : 72PA24HNTP Phủ Lý
56 14h0 : 24/06/201715h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA ĐINH XÁ 3Thôn 4 xã đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo250PA24HNTP Phủ Lý
57 14h0 : 24/06/201714h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA CQT ĐINH XÁthôn 6+7 đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung208PA24HNTP Phủ Lý
58 7h0 : 24/06/201711h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA CQT Tây sông đáy(474)Đường 1A minh khai : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung11PA24HNTP Phủ Lý
59 15h0 : 24/06/201715h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2D TBA ĐINH XÁ 2---TBA ĐINH XÁ 2thôn đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Trần Hưng Đạo10PA24HNTP Phủ Lý
60 7h0 : 24/06/201718h0 : 24/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kV + đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
61 7h0 : 24/06/201711h30 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaLiêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Xóm 4,5,6 Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung564PA24HNTP Phủ Lý
62 7h30 : 23/06/20178h30 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay dịnh kỳ công tơ 3 phaNam Nguyễn Viết Xuân(376)tổ 3 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Phường Trần Hưng Đạo140PA24HNTP Phủ Lý
63 7h0 : 23/06/201718h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : thay dây 0,4kV + đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
64 7h0 : 23/06/201718h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kv + đấu chuyển hộp công tơTBA NGÔ QUYỀNtổ 2 phường Quang Trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung203PA24HNTP Phủ Lý
65 7h0 : 22/06/201718h0 : 22/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kV + Đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
66 15h30 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTrần Hưng Đạo-CQTPhường trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung172PA24HNTP Phủ Lý
67 7h0 : 22/06/201718h0 : 22/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : thay dây 0,4KVTBA NGÔ QUYỀNtổ 2 phường Quang Trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung203PA24HNTP Phủ Lý
68 14h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaDự án CQT Thanh Châu 1Tổ dân phố bào cừuphường thanh châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung314PA24HNTP Phủ Lý
69 14h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaTân Khai 2 (376)tổ 15 minh khai : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo82PA24HNTP Phủ Lý
70 7h0 : 22/06/201711h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaCQT Lô 16tổ 8 hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Thanh Châu191PA24HNTP Phủ Lý
71 7h0 : 22/06/201711h30 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaHồng phú(474)Tooe 7 +8 phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung160PA24HNTP Phủ Lý
72 7h0 : 21/06/201718h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kV + Đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
73 7h0 : 21/06/201711h30 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : kéo bổ xung cáp xuất tuyến 0,4kVCQT No1tổ 3 ,4 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung198PA24HNTP Phủ Lý
74 14h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaBình minh(472)đường lê lợi phường lương khánh thiện : TP Phủ Lý,Thành phố Phủ Lý,Xã Liêm Chính146PA24HNTP Phủ Lý
75 7h0 : 21/06/201711h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaBắc Nguyễn Viết Xuân(376)tổ 12 phường Minh Khai : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung197PA24HNTP Phủ Lý
76 7h0 : 20/06/201718h0 : 20/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây ,04kVTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
77 7h0 : 20/06/20179h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳCQT- Quỳnh ChânThôn quỳnh chân lam hạ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Lam Hạ400PA24HNTP Phủ Lý
78 9h0 : 20/06/201711h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLam Hạ-Quỳnh Chân(376)Thôn hoàng vân + thôn lương cổ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Lam Hạ215PA24HNTP Phủ Lý
79 7h0 : 20/06/201711h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 1 phaTBA Thanh Tuyền 4Tổ 7 Phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung417PA24HNTP Phủ Lý
80 7h0 : 19/06/201718h0 : 19/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kVTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
81 5h0 : 25/06/20177h0 : 25/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối công trình TBA cty khoáng sản Sơn Hà 18Máy cắt RCL 383/28Khu mỏ đá Hồng Sơn và 1 phần xã Thanh Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đồng Hóa,Xã Thanh Sơn561PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
82 5h0 : 25/06/20176h30 : 25/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : đấu nối ĐZ & TBA Cty Dream printing và PackageLộ 379 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Xã Châu Sơn,Thị trấn Quế26PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
83 5h0 : 25/06/20177h0 : 25/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối công trình TBA cty Hằng QuangMáy cắt RCL 383/26 nhánh mỏ đá Đồng AoKhu mỏ đá Đồng Ao : DL Kim B¿ng ,Phường Trần Hưng Đạo,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Thủy105PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
84 5h0 : 25/06/201718h0 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo đường dây trung ápLộ 371 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Phường Lê Hồng Phong,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Ngọc Sơn,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn500PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
85 7h30 : 24/06/201711h30 : 24/06/2017Khác : Đấu nối tụ bùĐồng Bò 3Thôn Trung Đồng : Xã Văn Xá2PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
86 14h0 : 23/06/201715h30 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2 TBA Ba Sao 9Xóm 2 : Thị trấn Ba Sao93PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
87 9h0 : 23/06/201710h40 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Khả Phong 7---Khả Phong 7( Xóm 1)Xóm 2+3 +4 : DL Kim B¿ng ,Xã Khả Phong204PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
88 14h0 : 23/06/201717h30 : 23/06/2017Khác : Đấu nối tụ bù hạ thếĐồng Bò 2Thôn trung đồng văn xá : Xã Văn Xá7PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
89 15h30 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 ĐZ 0,4kV sau TBA Ba Sao 12xóm 5 : Thị trấn Ba Sao59PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
90 6h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Nhật Tựu 5---Nhật Tựu 5thôn nhật tựu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu313PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
91 7h30 : 23/06/201711h30 : 23/06/2017Khác : Đấu nối tụ bù hạ thếNhật Tựu 10Thôn Yên Phú : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tựu122PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
92 13h0 : 23/06/201717h30 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay ghíp, đấu nối tụ bù hạ thếHồng Sơn 1 lộ 383 E24.11thôn Hồng Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
93 7h0 : 23/06/20178h30 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 ĐZ hạ thế Thụy Lôi 4---Thụy Lôi Trạm 4 Lộ 972 LHXóm 6+7 xã Thụy Lôi : Xã Thụy Lôi30PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
94 7h0 : 23/06/201711h30 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay ghíp, đấu nối tụ bù hạ thếHồng Sơn 383 E24.11 (250KVA)Thôn Hồng Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa,Xã Thanh Sơn310PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
95 10h0 : 22/06/201710h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Khả Phong 7---Khả Phong 7( Xóm 1)Xóm 2+3 +4 : DL Kim B¿ng ,Xã Khả Phong204PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
96 8h0 : 22/06/20178h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 TBA CQT Khả Phong---TBA Chống QT Khả PhongXóm 16 : Xã Khả Phong54PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
97 9h0 : 22/06/20179h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Khuyến Công 5Xóm 9+10 Khả Phong : Xã Khả Phong140PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
98 7h0 : 22/06/20177h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Thụy Lôi 2---Thụy Lôi Trạm 2 Lộ 972 KBXóm 2 : Xã Thụy Lôi12PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
99 15h30 : 22/06/201717h30 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANguyễn úy 7Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy,Xã Lê Hồ322PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
100 13h30 : 22/06/201715h30 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm 4- Nguyễn Uý Lộ 974 LHXóm 5 xã Nguyễn úy : DL Kim B¿ng 1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
101 9h0 : 22/06/201711h0 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANguyễn Uý 2Xóm 2+3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy912PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
102 7h0 : 22/06/20179h0 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANguyễn Uý 1Xóm 6+7 : Xã Nguyễn úy233PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
103 6h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVNhật Tựu 5Thôn Văn bối xã Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu319PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
104 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 +3 pha định kỳThi Sơn 6 Lộ 473Xóm 13+14 Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn300PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
105 14h0 : 22/06/201717h30 : 22/06/2017Khác : Đấu nối tụ bù hạ thếNhật Tựu 9Thôn Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tựu154PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
106 14h0 : 21/06/201717h30 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Văn Bối (Trạm 1)Thôn Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
107 6h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0.4 KVTBA Siêu Nghệ ( Trạm 3)Thôn Siêu nghệ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu174PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
108 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCTX: Kéo dâyLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Đại Cương 8---Đại Cương 8 Lộ 971 LHXóm 7+8 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương246PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
109 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dâyLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Thịnh Đại 3---Thịnh Đại 3 Lộ 971 LHxóm 6 xã Đại Cương : Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương185PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
110 6h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVTBA Siêu Nghệ ( Trạm 3)Thôn Siêu nghệ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu174PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
111 14h0 : 20/06/201717h30 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳKhu Tái Định Cư Nhật Tựu ( Trạm 7)Khu TĐC Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu33PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
112 8h0 : 20/06/201711h30 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳKhu CN Nhật Tân 2 Lộ 971 LHKCN Nhật Tân : TP Phủ Lý,DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân13PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
113 6h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVTBA Siêu Nghệ ( Trạm 3)Thôn Siêu nghệ : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu,DL Kim B¿ng 174PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
114 5h30 : 25/06/201717h0 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà, kéo dâyMáy cắt tổng 4731 phần TT Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Đức Lý, Toàn bộ Xã Công Lý, Nguyên Lý, Chính Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu14948PA24LNDien luc Lý Nhân
115 5h30 : 25/06/201717h30 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp xà, kéo dây lấy dộ võngMáy cắt tổng 3711 phần Xã Bắc Lý, Đức Lý, Nhân Mỹ, Tiến Thắng, Toàn bộ Xã Nhân Đạo, Nhân Thịnh, Phú Phúc : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Nhân Đạo,Xã Nhân Thịnh,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Mỹ,Xã Nhân Chính,Xã Phú Phúc,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu15445PA24LNDien luc Lý Nhân
116 5h30 : 25/06/201717h30 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay xà sứ, kéo dây lấy độ võngMáy cắt tổng 4731 phần TT Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Đức Lý, Toàn bộ Xã Công Lý, Nguyên Lý, Chính Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu14516PA24LNDien luc Lý Nhân
117 6h0 : 25/06/201712h0 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp xà, kéo dây lấy dộ võngCDPD148 Lộ 371 E24.2Xã Nhân Thắng, Nhân Hòa, Nhân Hậu, TTCN Hòa Hậu : DL Lý Nhân ,Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Mỹ,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu5913PA24LNDien luc Lý Nhân
118 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : 296PA24LNDien luc Lý Nhân
119 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 1 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu167PA24LNDien luc Lý Nhân
120 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : Thay công tơ định kỳ 1phaTrạm Phú Đa 3Xóm 1,3,5 - Xã Công Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Công Lý436PA24LNDien luc Lý Nhân
121 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 1 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu167PA24LNDien luc Lý Nhân
122 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Đạo296PA24LNDien luc Lý Nhân
123 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Chính342PA24LNDien luc Lý Nhân
124 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 3 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu86PA24LNDien luc Lý Nhân
125 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Đạo296PA24LNDien luc Lý Nhân
126 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaTrạm Phú Đa 3Xóm 1,3,5 - Xã Công Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Công Lý436PA24LNDien luc Lý Nhân
127 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tư, san tảiTrạm Xuân Khê 5Xóm 9,10 - Xã Xuân Khê : Huyện Lý Nhân,Xã Xuân Khê254PA24LNDien luc Lý Nhân
128 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Chính342PA24LNDien luc Lý Nhân
129 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : San tải TBA Nhân Tiến 5 sang TBA Nhân Tiến 7Trạm Nhân Tiến 5Xóm 7,8 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng348PA24LNDien luc Lý Nhân
130 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Đạo296PA24LNDien luc Lý Nhân
131 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaTrạm Phú Đa 3Xóm 1,3,5 - Xã Công Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Công Lý436PA24LNDien luc Lý Nhân
132 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : San tải TBA Nhân Tiến 3 sang TBA Nhân Tiến 7Trạm Nhân Tiến 3Xóm 5,6,10 - Xã Nhân Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng425PA24LNDien luc Lý Nhân
133 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 3 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu86PA24LNDien luc Lý Nhân
134 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Đạo Lý 8Thôn sàng - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý273PA24LNDien luc Lý Nhân
135 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : San tải TBA Đồng Thủy 3 sang TBA Đồng Thủy 4Trạm Đồng Thuỷ 3Xóm Gia 1,2 - Xã Nhân Thịnh : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh282PA24LNDien luc Lý Nhân
136 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : san tải TBA Chung Lý 1 sang TBA Chung Lý 4Trạm Chung Lý 1Thôn Đọ, Nội - Xã Bắc Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Bắc Lý264PA24LNDien luc Lý Nhân
137 7h0 : 20/06/201711h30 : 20/06/2017Khác : Thay MBA, nâng công suấtTrạm Phú Cốc 2Xóm 14 - Xã Phú Phúc : Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Phú Phúc,Huyện Lý Nhân197PA24LNDien luc Lý Nhân
138 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang170PA24LNDien luc Lý Nhân
139 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : san tải TBA An Hà sang TBA An Hà 6Trạm An Hà 2Xóm 13,14 An Lạng - Xã An Hà : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý439PA24LNDien luc Lý Nhân
140 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : san tải TBA An Hà 1 sang TBA An Hà 6Trạm An Hà 1Thôn Tả Hà - Xã Văn Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý203PA24LNDien luc Lý Nhân
141 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Dũng Kim sang TBA Dũng Kim 1Trạm Dũng Kim (HL1)Thôn Dũng Kim-Xã Hợp Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Hợp Lý154PA24LNDien luc Lý Nhân
142 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải Hạ Vĩ 1 sang Hạ Vĩ 4Trạm Hạ Vỹ 2Xóm 5,6,7 Hạ Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính291PA24LNDien luc Lý Nhân
143 7h17 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải Hạ Vĩ 2 sang TBA Hạ Vĩ 5Trạm Hạ Vỹ 1Xóm 2 Hạ Vỹ - Xã Nhân Chính : Xã Nhân Chính,Huyện Lý Nhân318PA24LNDien luc Lý Nhân
144 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Thượng Vĩ 3 sang TBA Hạ Vĩ 5Trạm Thượng Vỹ 3Xóm 3,4 Thượng Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính449PA24LNDien luc Lý Nhân
145 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Duyên Hà 1 sang TBA Duyên Hà 4Lộ 2 ---Trạm Duyên Hà 1Xóm 11 - Xã Phú Phúc : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh,Xã Phú Phúc193PA24LNDien luc Lý Nhân
146 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Do Đạo 1 sang TBA Do Đạo 4Trạm Do Đạo 1Xóm 1,2,5 - Xã Nhân Thịnh : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Thịnh521PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
147 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Khác : Lắp MC 475/01 nhánh Tây Hà lộ 475 E3.2, xử lý tồn tại từ cột 77 đến cột 104.Máy cắt tổng lộ 475 E3.2Xã: Thanh Tuyền, Thanh Thủy, Thanh Tân, TT Kiện Khê, khu dân cư huyện Thanh Liêm, một phần xã Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Thủy,Xã Thanh Tân,Xa Yen Tho5377PA24TLDien luc Thanh liem
148 10h0 : 24/06/201711h0 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 2Thôn Bến - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm62PA24TLDien luc Thanh liem
149 9h35 : 24/06/201710h20 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế TBA Thanh Nguyên 7---Trạm Thanh Nguyên 7Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nguyên147PA24TLDien luc Thanh liem
150 9h5 : 24/06/201710h5 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thê TBA Thanh Lưu 18---Trạm Thanh Lưu 18Hương Sen : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê41PA24TLDien luc Thanh liem
151 7h30 : 24/06/20179h0 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thế TBA Tân Sơn---Trạm Tân SơnTân Sơn - Kiện Khê : Huyện Kim Bảng,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê93PA24TLDien luc Thanh liem
152 7h30 : 24/06/20179h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Lắp PTM công tơ 1 faLộ 2 hạ thế TBA Tây Hải 3---Trạm Tây Hải 3Trung Hiếu - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải55PA24TLDien luc Thanh liem
153 7h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thế Trạm Nam Sơn 4 ---Trạm Nam Sơn 2Chanh Trung Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm177PA24TLDien luc Thanh liem
154 7h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 1Ô Cách - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm241PA24TLDien luc Thanh liem
155 8h45 : 24/06/20179h45 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thế TBA CQT Đình Hậu - 475 E3.5---Trạm CQT Đình HậuĐình Hậu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê135PA24TLDien luc Thanh liem
156 7h30 : 23/06/201711h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngTrạm Bắc Tân 3Tân Hưng - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân369PA24TLDien luc Thanh liem
157 13h0 : 23/06/201717h30 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay dây,chuyển hòm công tơLộ 1 hạ thê TBA Đông Hải 12 ( Động Xuyên )---Trạm Đông Hải 12Động Xuyên : Huyện Thanh Liêm57PA24TLDien luc Thanh liem
158 14h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngTrạm Bắc Tân 2Nam Công-Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân207PA24TLDien luc Thanh liem
159 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Hoãn thi côngLộ 1 hạ thế Trạm nam Sơn 6---Trạm Nam Sơn 6Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm97PA24TLDien luc Thanh liem
160 7h30 : 23/06/201711h30 : 23/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 TBA Thanh Bình 8---Trạm Thanh Bình 8Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm140PA24TLDien luc Thanh liem
161 7h0 : 23/06/201711h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển cáp hòm công tơ sang đz mớiTrạm Đông Nghị 4Thôn kênh - Thanh Nghị : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị58PA24TLDien luc Thanh liem
162 8h30 : 23/06/20179h30 : 23/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Lưu 5---Trạm Thanh Lưu 5- Xóm xuôiNon Ngược - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm104PA24TLDien luc Thanh liem
163 7h0 : 23/06/20178h0 : 23/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Thanh Lưu 9---Trạm Thanh Lưu 9Núi Nga - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Lưu73PA24TLDien luc Thanh liem
164 8h0 : 23/06/20178h40 : 23/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA CQT Bồng Lạng 4---Trạm CQT Bồng Lạng (4)Thôn Bồng Lạng : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị98PA24TLDien luc Thanh liem
165 14h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 2 TBA Thanh Bình 8---Trạm Thanh Bình 8Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình57PA24TLDien luc Thanh liem
166 7h30 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 2---Trạm Liêm Cần 2Thôn Tam - Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Cần194PA24TLDien luc Thanh liem
167 13h30 : 22/06/201715h0 : 22/06/2017Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế trạm Thanh Tâm 1---Thanh Tâm Trạm 1Núi voi - Thanh Tâm : Huyện Thanh Liêm203PA24TLDien luc Thanh liem
168 7h0 : 22/06/20179h0 : 22/06/2017Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế trạm Thanh Tâm 2---Thanh Tâm Trạm 2Thôn Môi - Thanh Tâm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê193PA24TLDien luc Thanh liem
169 7h0 : 22/06/201711h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTrạm Bắc Tân 1Đức Hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân531PA24TLDien luc Thanh liem
170 14h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế TBA Bắc Tân 4---CQT Thanh Tân 1Thử Hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm37PA24TLDien luc Thanh liem
171 7h0 : 22/06/20178h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : lắp phát triển mới công tơ 3 phaTrạm 5 Thanh HàMậu Chử - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà435PA24TLDien luc Thanh liem
172 16h20 : 21/06/201717h20 : 21/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế trạm biến áp Thanh Phong 1---Thanh Phong Trạm 1Phúc Lai - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Phong100PA24TLDien luc Thanh liem
173 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế TBA Thanh Lưu 9---Trạm Thanh Lưu 9Núi Nga - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Lưu72PA24TLDien luc Thanh liem
174 7h30 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 12---Trạm Liêm Cần 12Thôn Tam - liêm cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần101PA24TLDien luc Thanh liem
175 7h30 : 21/06/201716h30 : 21/06/2017Khác : Cân đảo pha và siết lại ghíp cá sấuĐông Nghị Trạm 3Thôn Kênh - Thanh Nguyên : Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị265PA24TLDien luc Thanh liem
176 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế TBA CQT Đình Hậu - 475 E3.5---Trạm CQT Đình HậuĐình Hậu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê135PA24TLDien luc Thanh liem
177 6h0 : 20/06/201713h0 : 20/06/2017Khác : Phục vụ Cty Xuân Thành nổ mìn và bảo dưỡng cầu daoXuất tuyến 371Xã Thanh Nghị : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị211PA24TLDien luc Thanh liem
178 7h30 : 20/06/201711h30 : 20/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Cần 8---Trạm Liêm Cần 8Cõi - Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần41PA24TLDien luc Thanh liem
179 14h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 8---Trạm Liêm Cần 8Thôn Cõi - Liêm Cần : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần128PA24TLDien luc Thanh liem
180 6h0 : 20/06/201713h0 : 20/06/2017Khác : Để đảm bảo an toàn cho thi công lắp tụ bù cột 11 lộ 371 E24.8Cầu dao phân đoạn cột 01 nhánh Bồng Lạng lộ 375E24.8Bồng Lạng - Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị1781PA24TLDien luc Thanh liem
181 6h0 : 20/06/20177h0 : 20/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA Khoáng Sản Hà NamCầu dao phân đoạn cột 01 nhánh Bạc LàngThanh Tân, Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân,Xã Thanh Hương874PA24TLDien luc Thanh liem
182 8h50 : 20/06/20179h20 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 3 hạ thế Trạm Thanh Nguyên 2Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê44PA24TLDien luc Thanh liem
183 7h0 : 20/06/20177h30 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Thanh Tâm 5---Thanh Tâm Trạm 5Chè Châu - Thanh Tâm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê158PA24TLDien luc Thanh liem
184 8h0 : 20/06/20178h30 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 2 hạ thế TBA Phú Gia - 377 E24.8---Trạm CQT Phú GiaPhú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê36PA24TLDien luc Thanh liem
185 9h45 : 20/06/201711h20 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hải 3Đoan Vĩ -Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải202PA24TLDien luc Thanh liem
186 7h30 : 19/06/20178h30 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Liêm Phong 5---Trạm Liêm Phong 5Cự Xá - Liêm Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong66PA24TLDien luc Thanh liem
187 8h0 : 19/06/20178h46 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA CQT Bồng Lạng 4---Trạm CQT Bồng Lạng (4)Thôn Bồng Lạng : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị98PA24TLDien luc Thanh liem
188 7h0 : 19/06/20177h40 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 2 TBA Đông Hải 9---Trạm Đông Hải 9Tri Ngôn - Thanh hải : Huyện Thanh Liêm82PA24TLDien luc Thanh liem
189 7h0 : 19/06/20178h30 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 2 hạ thế Trạm 5 Thanh Hà---Trạm 5 Thanh HàMậu Chử-Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà137PA24TLDien luc Thanh liem
190 8h45 : 19/06/20179h40 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Liêm Phong 7---Trạm Liêm Phong 7Nguyễn Trung : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong192PA24TLDien luc Thanh liem
191 14h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngLộ 2 hạ thê TBA Thanh Lưu 18---Trạm Thanh Lưu 18Hương Sen : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê41PA24TLDien luc Thanh liem
192 16h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Cụm Dân Cư Cầu NgaCầu Nga : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê141PA24TLDien luc Thanh liem
193 7h30 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 1Thôn Đò - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm153PA24TLDien luc Thanh liem
194 7h0 : 19/06/201711h30 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngLộ 1 hạ thê TBA Thanh Lưu 18---Trạm Thanh Lưu 18Hương Sen : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu32PA24TLDien luc Thanh liem
195 13h30 : 19/06/201714h30 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 10---Trạm Liêm Cần 10Thôn Trại,Nhuế - Liêm Cần : Xã Liêm Cần,Huyện Thanh Liêm176PA24TLDien luc Thanh liem
196 10h10 : 19/06/201711h10 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Trạm Liêm Thuận 4Nga Nam - Liêm Thuận : Huyện Thanh Liêm127PA24TLDien luc Thanh liem 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 196
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 7h0 : 25/06/201717h0 : 25/06/2017Khác : dựng cột,keo dây 0.4kvMỹ Thọ 1thôn lương ý và thôn An Dương : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động269PA24BMDien luc Binh luc
2 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Khác : dưng cột,keo dâyMỹ Thọ 1thôn lương ý và thôn An Dương : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động269PA24BMDien luc Binh luc
3 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvĐồng Tâm 1thôn Trung xã Đồng Du : Xã Đồng Du266PA24BMDien luc Binh luc
4 7h0 : 23/06/20178h30 : 23/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvAn Phú 1thôn Phú Đa xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã An Lão143PA24BMDien luc Binh luc
5 9h10 : 23/06/201711h20 : 23/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvAn Phú 2thôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã An Lão128PA24BMDien luc Binh luc
6 14h30 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvAn Phú 3 CQTthôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão316PA24BMDien luc Binh luc
7 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳAn Bài 1xóm 1+2+3 xã Đồng Du : Xã Đồng Du420PA24BMDien luc Binh luc
8 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : dựng cột kéo dâyMỹ Thọ 1thôn lương ý và thôn An Dương : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động269PA24BMDien luc Binh luc
9 16h35 : 22/06/201717h50 : 22/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvBối Cầu 3thôn An Khoái : Xã Bối Cầu,Xã An Lão197PA24BMDien luc Binh luc
10 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Khác : dựng cột,thay dây 0.4kvLa Cầu 2thôn La Cầu 2 xã Mỹ Thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động125PA24BMDien luc Binh luc
11 9h15 : 22/06/201710h50 : 22/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 4thôn cổ viễn hưng công : Xã Hưng Công,Xã Tràng An,Xã Đồng Du401PA24BMDien luc Binh luc
12 14h30 : 22/06/201716h20 : 22/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvBối Cầu 2thôn Ngọc Lâm xã Bối Cầu : Xã Hưng Công,Xã Bối Cầu,Xã An Lão235PA24BMDien luc Binh luc
13 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : dựng cột kéo dâyLa Cầu 2thôn La Cầu 2 xã Mỹ Thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động125PA24BMDien luc Binh luc
14 9h30 : 21/06/201710h40 : 21/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 1Thôn Nhân Trai xã Hưng Công : Xã Hưng Công230PA24BMDien luc Binh luc
15 14h30 : 21/06/201716h30 : 21/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 2(Nhân Trai)thôn nhân trai xã Hưng Công : Xã Hưng Công193PA24BMDien luc Binh luc
16 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳGiải Đôngthôn giải đông an đổ : Xã An Đổ202PA24BMDien luc Binh luc
17 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động193PA24BMDien luc Binh luc
18 9h0 : 20/06/201710h30 : 20/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Đông 2thôn thưa xã Hưng Công : Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Bối Cầu157PA24BMDien luc Binh luc
19 14h30 : 20/06/201715h30 : 20/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Công 3Thôn Bùi xã Hưng Công : Xã Hưng Công286PA24BMDien luc Binh luc
20 7h0 : 20/06/20178h30 : 20/06/2017Khác : đấu nối tụ bù 0.4kvHưng Đông 1Thôn Đòng xã Hưng công : Xã Tràng An,Xã Hưng Công205PA24BMDien luc Binh luc
21 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chuyển lưới sang hòm hộp công tơ,thu hồi dâyNgọc Lũ 6thôn 11 - xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ241PA24BMDien luc Binh luc
22 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : Dựng cột ,kéo dây 0.4La Cầu 2thôn La Cầu 2 xã Mỹ Thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động125PA24BMDien luc Binh luc
23 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động193PA24BMDien luc Binh luc
24 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳGiải Đôngthôn giải đông an đổ : Xã An Đổ202PA24BMDien luc Binh luc
25 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động193PA24BMDien luc Binh luc
26 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : chuyển lưới sang hòm hộp công tơNgọc Lũ 6thôn 11 - xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ241PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
27 5h0 : 25/06/20176h0 : 25/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Để đấu nối TBACầu dao phụ tải cột số 4 nhánh Tiên HảiXẫ Yên Nam một phần xã yên Bắc : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Mộc Bắc,Xã Châu Giang,Xã Duy Minh,Xã Yên Bắc,Xã Yên Nam,Xã Tiên Ngoại,Xã Đọi Sơn4654PA24DVDien luc Duy Tien
28 4h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Để ĐL phủ Lý đấu nối TBA mớiDZ Lộ 973 TG Tiên HiệpXã Tiên Ngoại+xã Châu Sơn +xã Đọi Sơn+xã Tiên Phong : Xã Châu Giang,Xã Duy Minh,Xã Tiên Nội,DL Duy Tiên,Xã Châu Sơn,Thị trấn Đồng Văn,Xã Yên Nam,Xã Tiên Ngoại,Xã Tiên Tân,Xã Đọi Sơn,Xã Châu Sơn,Xã Tiên Phong5851PA24DVDien luc Duy Tien
29 6h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
30 6h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
31 6h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
32 6h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
33 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTrạm Bạch Thượng 4Thôn Nhất xã Bạch Thượng : DL Duy Tiên,Xã Bạch Thượng339PA24DVDien luc Duy Tien
34 6h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
35 6h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
36 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTrạm Đọi Sơn 1Thôn Đọi Tín xã Châu Sơn : Xã Đọi Sơn272PA24DVDien luc Duy Tien
37 7h30 : 21/06/20179h30 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaLộ 1 -Trạm Tiên Nội 5Thôn Xa Lao xã Tiên nội : DL Duy Tiên,Xã Tiên Nội197PA24DVDien luc Duy Tien
38 6h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ 2 - TBA Hoà Mạc 5---Trạm CC Hoà Mạc 5Phố Quý Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc146PA24DVDien luc Duy Tien
39 6h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnTrạm Hoà Mạc 2-Tái định cưPhố Đông Hòa, Hưng Hòa TT Hòa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Châu Giang256PA24DVDien luc Duy Tien
40 7h30 : 20/06/201710h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaLộ 02 TBA CQT Thôn Kim LũThôn Kim Lũ xã Tiên Nội : DL Duy Tiên,Xã Tiên Nội64PA24DVDien luc Duy Tien
41 14h0 : 20/06/201716h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaLộ 2 -Trạm Tiên Nội 6Thôn Hòa Trung B xã Tiên Nội : DL Duy Tiên,Xã Tiên Nội148PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
42 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA CQT Thanh Tuyền 2phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung386PA24HNTP Phủ Lý
43 5h0 : 25/06/20176h0 : 25/06/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA CQT liêm chính 2Đường dây 374 E3.5Xã liêm tuyền + trường chuyên biên hòa : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Hải482PA24HNTP Phủ Lý
44 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 1phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung363PA24HNTP Phủ Lý
45 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 2phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung248PA24HNTP Phủ Lý
46 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 3Tổ 6 phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chính525PA24HNTP Phủ Lý
47 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 4Tổ 7 Phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung417PA24HNTP Phủ Lý
48 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA Thanh Tuyền 5Tổ 5 phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung317PA24HNTP Phủ Lý
49 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Điện lực thanh liêm công tácTBA CQT Thanh Tuyền 1phường thanh tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung330PA24HNTP Phủ Lý
50 7h0 : 24/06/201718h0 : 24/06/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kVTBA NGÔ QUYỀNtổ 2 phường Quang Trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung203PA24HNTP Phủ Lý
51 4h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây nhánh đài truyền hình + Đấu nối TBA+ Vệ sinh tủ cáp ngầm 34+35 Tủ cáp khu DTST lam hạ 1+2+3+4Đường dây 376 E3.5Một phần phường trần hưng đạo,minh khai,quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lương Khánh Thiện,Phường Lê Hồng Phong,Phường Minh Khai,Phường Trần Hưng Đạo,Xã Lam Hạ,Xã Phù Vân,Xã Liêm Chính,Xã Thanh Châu,Xã Duy Minh,Xã Tiên Tân,Xã Tiên Hiệp,Xã Tiên Hải8495PA24HNTP Phủ Lý
52 10h50 : 24/06/201711h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D Thanh Bình2(476)---Thanh Bình 2(476)xã thanh bình đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung129PA24HNTP Phủ Lý
53 7h0 : 24/06/201711h30 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaLiêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Xóm 4,5,6 Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung564PA24HNTP Phủ Lý
54 15h0 : 24/06/201716h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA ĐINH XÁ 4Thôn 2 xã đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo288PA24HNTP Phủ Lý
55 14h0 : 24/06/201714h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA CQT ĐINH XÁthôn 6+7 đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung208PA24HNTP Phủ Lý
56 7h0 : 24/06/201711h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cong tơ 3 pha định kỳTreo 1 - 1A(474)phường minh khai + phường quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai64PA24HNTP Phủ Lý
57 7h0 : 24/06/201711h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA CQT Tây sông đáy(474)Đường 1A minh khai : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung11PA24HNTP Phủ Lý
58 15h0 : 24/06/201715h30 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2D TBA ĐINH XÁ 2---TBA ĐINH XÁ 2thôn đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Trần Hưng Đạo10PA24HNTP Phủ Lý
59 14h0 : 24/06/201715h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA ĐINH XÁ 3Thôn 4 xã đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo250PA24HNTP Phủ Lý
60 7h0 : 24/06/201718h0 : 24/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kV + đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
61 10h0 : 24/06/201710h40 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D-Thanh Bình1(476)---Thanh Bình 1(476)xã thanh bình : 72PA24HNTP Phủ Lý
62 7h0 : 23/06/201718h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : thay dây 0,4kV + đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
63 7h30 : 23/06/20178h30 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay dịnh kỳ công tơ 3 phaNam Nguyễn Viết Xuân(376)tổ 3 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Phường Trần Hưng Đạo140PA24HNTP Phủ Lý
64 7h0 : 23/06/201718h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kv + đấu chuyển hộp công tơTBA NGÔ QUYỀNtổ 2 phường Quang Trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung203PA24HNTP Phủ Lý
65 7h0 : 22/06/201718h0 : 22/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kV + Đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
66 14h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaDự án CQT Thanh Châu 1Tổ dân phố bào cừuphường thanh châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung314PA24HNTP Phủ Lý
67 7h0 : 22/06/201711h30 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaHồng phú(474)Tooe 7 +8 phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung160PA24HNTP Phủ Lý
68 14h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaTân Khai 2 (376)tổ 15 minh khai : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo82PA24HNTP Phủ Lý
69 7h0 : 22/06/201711h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaCQT Lô 16tổ 8 hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Thanh Châu191PA24HNTP Phủ Lý
70 7h0 : 22/06/201718h0 : 22/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : thay dây 0,4KVTBA NGÔ QUYỀNtổ 2 phường Quang Trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung203PA24HNTP Phủ Lý
71 15h30 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTrần Hưng Đạo-CQTPhường trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung172PA24HNTP Phủ Lý
72 14h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaBình minh(472)đường lê lợi phường lương khánh thiện : TP Phủ Lý,Thành phố Phủ Lý,Xã Liêm Chính146PA24HNTP Phủ Lý
73 7h0 : 21/06/201711h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp hộp cân đảo phaBắc Nguyễn Viết Xuân(376)tổ 12 phường Minh Khai : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung197PA24HNTP Phủ Lý
74 7h0 : 21/06/201711h30 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : kéo bổ xung cáp xuất tuyến 0,4kVCQT No1tổ 3 ,4 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung198PA24HNTP Phủ Lý
75 7h0 : 21/06/201718h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kV + Đấu chuyển hộp công tơTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
76 9h0 : 20/06/201711h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLam Hạ-Quỳnh Chân(376)Thôn hoàng vân + thôn lương cổ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Lam Hạ215PA24HNTP Phủ Lý
77 7h0 : 20/06/201711h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 1 phaTBA Thanh Tuyền 4Tổ 7 Phường Thanh Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung417PA24HNTP Phủ Lý
78 7h0 : 20/06/201718h0 : 20/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây ,04kVTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
79 7h0 : 20/06/20179h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳCQT- Quỳnh ChânThôn quỳnh chân lam hạ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Lam Hạ400PA24HNTP Phủ Lý
80 7h0 : 19/06/201718h0 : 19/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây 0,4kVTBA Phù vân Thôn 2(473)Thôn 2 phu vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân275PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
81 5h0 : 25/06/20177h0 : 25/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối công trình TBA cty Hằng QuangMáy cắt RCL 383/26 nhánh mỏ đá Đồng AoKhu mỏ đá Đồng Ao : DL Kim B¿ng ,Phường Trần Hưng Đạo,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Thủy105PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
82 5h0 : 25/06/20176h30 : 25/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : đấu nối ĐZ & TBA Cty Dream printing và PackageLộ 379 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Xã Châu Sơn,Thị trấn Quế26PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
83 5h0 : 25/06/201718h0 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo đường dây trung ápLộ 371 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Phường Lê Hồng Phong,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Ngọc Sơn,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn500PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
84 5h0 : 25/06/20177h0 : 25/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối công trình TBA cty khoáng sản Sơn Hà 18Máy cắt RCL 383/28Khu mỏ đá Hồng Sơn và 1 phần xã Thanh Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đồng Hóa,Xã Thanh Sơn561PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
85 7h30 : 24/06/201711h30 : 24/06/2017Khác : Đấu nối tụ bùĐồng Bò 3Thôn Trung Đồng : Xã Văn Xá2PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
86 13h0 : 23/06/201717h30 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay ghíp, đấu nối tụ bù hạ thếHồng Sơn 1 lộ 383 E24.11thôn Hồng Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
87 7h0 : 23/06/201711h30 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay ghíp, đấu nối tụ bù hạ thếHồng Sơn 383 E24.11 (250KVA)Thôn Hồng Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa,Xã Thanh Sơn310PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
88 7h30 : 23/06/201711h30 : 23/06/2017Khác : Đấu nối tụ bù hạ thếNhật Tựu 10Thôn Yên Phú : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tựu122PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
89 14h0 : 23/06/201717h30 : 23/06/2017Khác : Đấu nối tụ bù hạ thếĐồng Bò 2Thôn trung đồng văn xá : Xã Văn Xá7PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
90 7h0 : 23/06/20178h30 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 ĐZ hạ thế Thụy Lôi 4---Thụy Lôi Trạm 4 Lộ 972 LHXóm 6+7 xã Thụy Lôi : Xã Thụy Lôi30PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
91 9h0 : 23/06/201710h40 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Khả Phong 7---Khả Phong 7( Xóm 1)Xóm 2+3 +4 : DL Kim B¿ng ,Xã Khả Phong204PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
92 14h0 : 23/06/201715h30 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2 TBA Ba Sao 9Xóm 2 : Thị trấn Ba Sao93PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
93 15h30 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 ĐZ 0,4kV sau TBA Ba Sao 12xóm 5 : Thị trấn Ba Sao59PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
94 6h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Nhật Tựu 5---Nhật Tựu 5thôn nhật tựu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu313PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
95 8h0 : 22/06/20178h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 TBA CQT Khả Phong---TBA Chống QT Khả PhongXóm 16 : Xã Khả Phong54PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
96 9h0 : 22/06/20179h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Khuyến Công 5Xóm 9+10 Khả Phong : Xã Khả Phong140PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
97 13h30 : 22/06/201715h30 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm 4- Nguyễn Uý Lộ 974 LHXóm 5 xã Nguyễn úy : DL Kim B¿ng 1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
98 10h0 : 22/06/201710h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Khả Phong 7---Khả Phong 7( Xóm 1)Xóm 2+3 +4 : DL Kim B¿ng ,Xã Khả Phong204PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
99 7h0 : 22/06/20179h0 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANguyễn Uý 1Xóm 6+7 : Xã Nguyễn úy233PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
100 15h30 : 22/06/201717h30 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANguyễn úy 7Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy,Xã Lê Hồ322PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
101 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 +3 pha định kỳThi Sơn 6 Lộ 473Xóm 13+14 Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn300PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
102 7h0 : 22/06/20177h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Thụy Lôi 2---Thụy Lôi Trạm 2 Lộ 972 KBXóm 2 : Xã Thụy Lôi12PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
103 9h0 : 22/06/201711h0 : 22/06/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANguyễn Uý 2Xóm 2+3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy912PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
104 14h0 : 22/06/201717h30 : 22/06/2017Khác : Đấu nối tụ bù hạ thếNhật Tựu 9Thôn Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tựu154PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
105 6h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVNhật Tựu 5Thôn Văn bối xã Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu319PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
106 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCTX: Kéo dâyLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Đại Cương 8---Đại Cương 8 Lộ 971 LHXóm 7+8 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương246PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
107 6h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0.4 KVTBA Siêu Nghệ ( Trạm 3)Thôn Siêu nghệ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu174PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
108 14h0 : 21/06/201717h30 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Văn Bối (Trạm 1)Thôn Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
109 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dâyLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Thịnh Đại 3---Thịnh Đại 3 Lộ 971 LHxóm 6 xã Đại Cương : Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương185PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
110 14h0 : 20/06/201717h30 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳKhu Tái Định Cư Nhật Tựu ( Trạm 7)Khu TĐC Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu33PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
111 6h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVTBA Siêu Nghệ ( Trạm 3)Thôn Siêu nghệ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu174PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
112 8h0 : 20/06/201711h30 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳKhu CN Nhật Tân 2 Lộ 971 LHKCN Nhật Tân : TP Phủ Lý,DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân13PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
113 6h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL ĐZ 0,4 KVTBA Siêu Nghệ ( Trạm 3)Thôn Siêu nghệ : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu,DL Kim B¿ng 174PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
114 5h30 : 25/06/201717h30 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay xà sứ, kéo dây lấy độ võngMáy cắt tổng 4731 phần TT Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Đức Lý, Toàn bộ Xã Công Lý, Nguyên Lý, Chính Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu14516PA24LNDien luc Lý Nhân
115 6h0 : 25/06/201712h0 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp xà, kéo dây lấy dộ võngCDPD148 Lộ 371 E24.2Xã Nhân Thắng, Nhân Hòa, Nhân Hậu, TTCN Hòa Hậu : DL Lý Nhân ,Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Mỹ,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu5913PA24LNDien luc Lý Nhân
116 5h30 : 25/06/201717h0 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Dựng cột, lắp xà, kéo dâyMáy cắt tổng 4731 phần TT Vĩnh Trụ, Đồng Lý, Đức Lý, Toàn bộ Xã Công Lý, Nguyên Lý, Chính Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu14948PA24LNDien luc Lý Nhân
117 5h30 : 25/06/201717h30 : 25/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp xà, kéo dây lấy dộ võngMáy cắt tổng 3711 phần Xã Bắc Lý, Đức Lý, Nhân Mỹ, Tiến Thắng, Toàn bộ Xã Nhân Đạo, Nhân Thịnh, Phú Phúc : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Nhân Đạo,Xã Nhân Thịnh,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Mỹ,Xã Nhân Chính,Xã Phú Phúc,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu15445PA24LNDien luc Lý Nhân
118 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : 296PA24LNDien luc Lý Nhân
119 7h0 : 24/06/201717h0 : 24/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 1 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu167PA24LNDien luc Lý Nhân
120 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 1 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu167PA24LNDien luc Lý Nhân
121 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Đạo296PA24LNDien luc Lý Nhân
122 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Khác : Thay công tơ định kỳ 1phaTrạm Phú Đa 3Xóm 1,3,5 - Xã Công Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Công Lý436PA24LNDien luc Lý Nhân
123 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaTrạm Phú Đa 3Xóm 1,3,5 - Xã Công Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Công Lý436PA24LNDien luc Lý Nhân
124 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 3 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu86PA24LNDien luc Lý Nhân
125 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Chính342PA24LNDien luc Lý Nhân
126 7h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Đạo296PA24LNDien luc Lý Nhân
127 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tư, san tảiTrạm Xuân Khê 5Xóm 9,10 - Xã Xuân Khê : Huyện Lý Nhân,Xã Xuân Khê254PA24LNDien luc Lý Nhân
128 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ, thu hồi vật tưLộ 3 ---Trạm Nhân Hậu 3Xóm 16 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu86PA24LNDien luc Lý Nhân
129 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : San tải TBA Nhân Tiến 5 sang TBA Nhân Tiến 7Trạm Nhân Tiến 5Xóm 7,8 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng348PA24LNDien luc Lý Nhân
130 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : San tải TBA Nhân Tiến 3 sang TBA Nhân Tiến 7Trạm Nhân Tiến 3Xóm 5,6,10 - Xã Nhân Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng425PA24LNDien luc Lý Nhân
131 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Đạo 5Xóm 1,2 - Xã Nhân Đạo : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Đạo296PA24LNDien luc Lý Nhân
132 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Chính342PA24LNDien luc Lý Nhân
133 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaTrạm Phú Đa 3Xóm 1,3,5 - Xã Công Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Công Lý436PA24LNDien luc Lý Nhân
134 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : san tải TBA Chung Lý 1 sang TBA Chung Lý 4Trạm Chung Lý 1Thôn Đọ, Nội - Xã Bắc Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Bắc Lý264PA24LNDien luc Lý Nhân
135 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : san tải TBA An Hà 1 sang TBA An Hà 6Trạm An Hà 1Thôn Tả Hà - Xã Văn Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý203PA24LNDien luc Lý Nhân
136 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : san tải TBA An Hà sang TBA An Hà 6Trạm An Hà 2Xóm 13,14 An Lạng - Xã An Hà : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý439PA24LNDien luc Lý Nhân
137 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang170PA24LNDien luc Lý Nhân
138 7h0 : 20/06/201711h30 : 20/06/2017Khác : Thay MBA, nâng công suấtTrạm Phú Cốc 2Xóm 14 - Xã Phú Phúc : Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Phú Phúc,Huyện Lý Nhân197PA24LNDien luc Lý Nhân
139 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : San tải TBA Đồng Thủy 3 sang TBA Đồng Thủy 4Trạm Đồng Thuỷ 3Xóm Gia 1,2 - Xã Nhân Thịnh : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh282PA24LNDien luc Lý Nhân
140 7h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Đạo Lý 8Thôn sàng - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý273PA24LNDien luc Lý Nhân
141 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Do Đạo 1 sang TBA Do Đạo 4Trạm Do Đạo 1Xóm 1,2,5 - Xã Nhân Thịnh : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Thịnh521PA24LNDien luc Lý Nhân
142 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải Hạ Vĩ 1 sang Hạ Vĩ 4Trạm Hạ Vỹ 2Xóm 5,6,7 Hạ Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính291PA24LNDien luc Lý Nhân
143 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Dũng Kim sang TBA Dũng Kim 1Trạm Dũng Kim (HL1)Thôn Dũng Kim-Xã Hợp Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Hợp Lý154PA24LNDien luc Lý Nhân
144 7h17 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải Hạ Vĩ 2 sang TBA Hạ Vĩ 5Trạm Hạ Vỹ 1Xóm 2 Hạ Vỹ - Xã Nhân Chính : Xã Nhân Chính,Huyện Lý Nhân318PA24LNDien luc Lý Nhân
145 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Thượng Vĩ 3 sang TBA Hạ Vĩ 5Trạm Thượng Vỹ 3Xóm 3,4 Thượng Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính449PA24LNDien luc Lý Nhân
146 7h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Khác : San tải TBA Duyên Hà 1 sang TBA Duyên Hà 4Lộ 2 ---Trạm Duyên Hà 1Xóm 11 - Xã Phú Phúc : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh,Xã Phú Phúc193PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
147 6h0 : 25/06/201713h0 : 25/06/2017Khác : Lắp MC 475/01 nhánh Tây Hà lộ 475 E3.2, xử lý tồn tại từ cột 77 đến cột 104.Máy cắt tổng lộ 475 E3.2Xã: Thanh Tuyền, Thanh Thủy, Thanh Tân, TT Kiện Khê, khu dân cư huyện Thanh Liêm, một phần xã Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Thủy,Xã Thanh Tân,Xa Yen Tho5377PA24TLDien luc Thanh liem
148 7h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 1Ô Cách - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm241PA24TLDien luc Thanh liem
149 9h35 : 24/06/201710h20 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế TBA Thanh Nguyên 7---Trạm Thanh Nguyên 7Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nguyên147PA24TLDien luc Thanh liem
150 7h30 : 24/06/20179h0 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thế TBA Tân Sơn---Trạm Tân SơnTân Sơn - Kiện Khê : Huyện Kim Bảng,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê93PA24TLDien luc Thanh liem
151 9h5 : 24/06/201710h5 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thê TBA Thanh Lưu 18---Trạm Thanh Lưu 18Hương Sen : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê41PA24TLDien luc Thanh liem
152 7h30 : 24/06/20178h30 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thế Trạm Nam Sơn 4 ---Trạm Nam Sơn 2Chanh Trung Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm177PA24TLDien luc Thanh liem
153 8h45 : 24/06/20179h45 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 2 hạ thế TBA CQT Đình Hậu - 475 E3.5---Trạm CQT Đình HậuĐình Hậu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê135PA24TLDien luc Thanh liem
154 10h0 : 24/06/201711h0 : 24/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 2Thôn Bến - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm62PA24TLDien luc Thanh liem
155 7h30 : 24/06/20179h0 : 24/06/2017Thay công tơ định kỳ : Lắp PTM công tơ 1 faLộ 2 hạ thế TBA Tây Hải 3---Trạm Tây Hải 3Trung Hiếu - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải55PA24TLDien luc Thanh liem
156 7h30 : 23/06/201711h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngTrạm Bắc Tân 3Tân Hưng - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân369PA24TLDien luc Thanh liem
157 14h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngTrạm Bắc Tân 2Nam Công-Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân207PA24TLDien luc Thanh liem
158 13h0 : 23/06/201717h30 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Thay dây,chuyển hòm công tơLộ 1 hạ thê TBA Đông Hải 12 ( Động Xuyên )---Trạm Đông Hải 12Động Xuyên : Huyện Thanh Liêm57PA24TLDien luc Thanh liem
159 7h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Hoãn thi côngLộ 1 hạ thế Trạm nam Sơn 6---Trạm Nam Sơn 6Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm97PA24TLDien luc Thanh liem
160 7h0 : 23/06/201711h0 : 23/06/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển cáp hòm công tơ sang đz mớiTrạm Đông Nghị 4Thôn kênh - Thanh Nghị : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị58PA24TLDien luc Thanh liem
161 7h0 : 23/06/20178h0 : 23/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Thanh Lưu 9---Trạm Thanh Lưu 9Núi Nga - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Lưu73PA24TLDien luc Thanh liem
162 14h0 : 23/06/201717h0 : 23/06/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 2 TBA Thanh Bình 8---Trạm Thanh Bình 8Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình57PA24TLDien luc Thanh liem
163 8h0 : 23/06/20178h40 : 23/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA CQT Bồng Lạng 4---Trạm CQT Bồng Lạng (4)Thôn Bồng Lạng : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị98PA24TLDien luc Thanh liem
164 8h30 : 23/06/20179h30 : 23/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Lưu 5---Trạm Thanh Lưu 5- Xóm xuôiNon Ngược - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm104PA24TLDien luc Thanh liem
165 7h30 : 23/06/201711h30 : 23/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 TBA Thanh Bình 8---Trạm Thanh Bình 8Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm140PA24TLDien luc Thanh liem
166 7h0 : 22/06/20178h30 : 22/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : lắp phát triển mới công tơ 3 phaTrạm 5 Thanh HàMậu Chử - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà435PA24TLDien luc Thanh liem
167 14h0 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế TBA Bắc Tân 4---CQT Thanh Tân 1Thử Hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm37PA24TLDien luc Thanh liem
168 7h0 : 22/06/201711h0 : 22/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTrạm Bắc Tân 1Đức Hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân531PA24TLDien luc Thanh liem
169 7h0 : 22/06/20179h0 : 22/06/2017Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế trạm Thanh Tâm 2---Thanh Tâm Trạm 2Thôn Môi - Thanh Tâm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê193PA24TLDien luc Thanh liem
170 13h30 : 22/06/201715h0 : 22/06/2017Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế trạm Thanh Tâm 1---Thanh Tâm Trạm 1Núi voi - Thanh Tâm : Huyện Thanh Liêm203PA24TLDien luc Thanh liem
171 7h30 : 22/06/201717h0 : 22/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 2---Trạm Liêm Cần 2Thôn Tam - Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Cần194PA24TLDien luc Thanh liem
172 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế TBA Thanh Lưu 9---Trạm Thanh Lưu 9Núi Nga - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Lưu72PA24TLDien luc Thanh liem
173 16h20 : 21/06/201717h20 : 21/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ.Lộ 1 hạ thế trạm biến áp Thanh Phong 1---Thanh Phong Trạm 1Phúc Lai - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Phong100PA24TLDien luc Thanh liem
174 7h30 : 21/06/201716h30 : 21/06/2017Khác : Cân đảo pha và siết lại ghíp cá sấuĐông Nghị Trạm 3Thôn Kênh - Thanh Nguyên : Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị265PA24TLDien luc Thanh liem
175 7h30 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 12---Trạm Liêm Cần 12Thôn Tam - liêm cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần101PA24TLDien luc Thanh liem
176 7h0 : 21/06/201717h0 : 21/06/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế TBA CQT Đình Hậu - 475 E3.5---Trạm CQT Đình HậuĐình Hậu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê135PA24TLDien luc Thanh liem
177 8h50 : 20/06/20179h20 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 3 hạ thế Trạm Thanh Nguyên 2Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê44PA24TLDien luc Thanh liem
178 7h0 : 20/06/20177h30 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Thanh Tâm 5---Thanh Tâm Trạm 5Chè Châu - Thanh Tâm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê158PA24TLDien luc Thanh liem
179 8h0 : 20/06/20178h30 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 2 hạ thế TBA Phú Gia - 377 E24.8---Trạm CQT Phú GiaPhú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê36PA24TLDien luc Thanh liem
180 9h45 : 20/06/201711h20 : 20/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hải 3Đoan Vĩ -Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải202PA24TLDien luc Thanh liem
181 6h0 : 20/06/201713h0 : 20/06/2017Khác : Để đảm bảo an toàn cho thi công lắp tụ bù cột 11 lộ 371 E24.8Cầu dao phân đoạn cột 01 nhánh Bồng Lạng lộ 375E24.8Bồng Lạng - Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị1781PA24TLDien luc Thanh liem
182 14h0 : 20/06/201717h0 : 20/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 8---Trạm Liêm Cần 8Thôn Cõi - Liêm Cần : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần128PA24TLDien luc Thanh liem
183 7h30 : 20/06/201711h30 : 20/06/2017Khác : Thay cáp và hạ hòm công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Cần 8---Trạm Liêm Cần 8Cõi - Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần41PA24TLDien luc Thanh liem
184 6h0 : 20/06/201713h0 : 20/06/2017Khác : Phục vụ Cty Xuân Thành nổ mìn và bảo dưỡng cầu daoXuất tuyến 371Xã Thanh Nghị : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị211PA24TLDien luc Thanh liem
185 6h0 : 20/06/20177h0 : 20/06/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA Khoáng Sản Hà NamCầu dao phân đoạn cột 01 nhánh Bạc LàngThanh Tân, Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Tân,Xã Thanh Hương874PA24TLDien luc Thanh liem
186 7h0 : 19/06/20177h40 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 2 TBA Đông Hải 9---Trạm Đông Hải 9Tri Ngôn - Thanh hải : Huyện Thanh Liêm82PA24TLDien luc Thanh liem
187 7h0 : 19/06/20178h30 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 2 hạ thế Trạm 5 Thanh Hà---Trạm 5 Thanh HàMậu Chử-Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà137PA24TLDien luc Thanh liem
188 13h30 : 19/06/201714h30 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Liêm Cần 10---Trạm Liêm Cần 10Thôn Trại,Nhuế - Liêm Cần : Xã Liêm Cần,Huyện Thanh Liêm176PA24TLDien luc Thanh liem
189 14h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngLộ 2 hạ thê TBA Thanh Lưu 18---Trạm Thanh Lưu 18Hương Sen : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê41PA24TLDien luc Thanh liem
190 16h0 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Cụm Dân Cư Cầu NgaCầu Nga : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê141PA24TLDien luc Thanh liem
191 8h45 : 19/06/20179h40 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Liêm Phong 7---Trạm Liêm Phong 7Nguyễn Trung : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong192PA24TLDien luc Thanh liem
192 10h10 : 19/06/201711h10 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế Trạm Liêm Thuận 4Nga Nam - Liêm Thuận : Huyện Thanh Liêm127PA24TLDien luc Thanh liem
193 7h30 : 19/06/201717h0 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 1Thôn Đò - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm153PA24TLDien luc Thanh liem
194 8h0 : 19/06/20178h46 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA CQT Bồng Lạng 4---Trạm CQT Bồng Lạng (4)Thôn Bồng Lạng : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị98PA24TLDien luc Thanh liem
195 7h30 : 19/06/20178h30 : 19/06/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơ 1 phaLộ 1 hạ thế TBA Liêm Phong 5---Trạm Liêm Phong 5Cự Xá - Liêm Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong66PA24TLDien luc Thanh liem
196 7h0 : 19/06/201711h30 : 19/06/2017Thay công tơ định kỳ : Hoãn thi côngLộ 1 hạ thê TBA Thanh Lưu 18---Trạm Thanh Lưu 18Hương Sen : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu32PA24TLDien luc Thanh liem
Top  |  Home