Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Monday, March 19, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 67
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 14h0 : 24/03/201817h0 : 24/03/2018Khác : thay tủ 0.4 kvUBTT T2Tiểu khu Bình thắng : Thị trấn Bình Mỹ206PA24BMDien luc Binh luc
2 8h0 : 24/03/201811h0 : 24/03/2018Khác : thay tủ 0,4 kvUBTT T2Tiểu khu Bình thắng : Thị trấn Bình Mỹ206PA24BMDien luc Binh luc
3 8h0 : 22/03/201812h0 : 22/03/2018Khác : thay tủ 0,4 kvBồ Đề 10Thôn 1 xã Bồ Đề : Xã Bồ Đề180PA24BMDien luc Binh luc
4 13h30 : 22/03/201816h0 : 22/03/2018Khác : thay dâyThôn Nội 1thôn chùa 9 xã an nội : Xã Đồng Du268PA24BMDien luc Binh luc
5 7h30 : 22/03/201811h0 : 22/03/2018Khác : thay dây 0.4kvBối Cầu 5 (An Đề)thôn an đề : Xã Bối Cầu,Xã Trung Lương,Xã An Lão230PA24BMDien luc Binh luc
6 7h30 : 21/03/201816h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳBồ Đề 2Thôn 8 Bồ Đề : Xã Bồ Đề,Xã Mỹ Thọ385PA24BMDien luc Binh luc
7 7h30 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Mỹ 4Thôn Hòa Trung+ thôn An Tập xã An Mỹ : Xã Bồ Đề,Xã An Mỹ311PA24BMDien luc Binh luc
8 7h30 : 20/03/201816h0 : 20/03/2018Khác : thay công tơ định kỳBồ Đề 10Thôn 1 xã Bồ Đề : Xã Bồ Đề180PA24BMDien luc Binh luc
9 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Khác : thay công tơ định kỳAN Mỹ 5Thôn Mỹ Đôi xã An Mỹ : Xã An Mỹ69PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
10 7h0 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha, 1 phaTrạm Yên NinhThôn Yên Ninh xã Mộc Nam : Xã Mộc Nam,Xã Chuyên Ngoại113PA24DVDien luc Duy Tien
11 7h30 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm T7 Yên NamThôn Thận trại xã Yên Nam : DL Duy Tiên,Xã Yên Bắc,DL Duy Tiên,Xã Yên Nam414PA24DVDien luc Duy Tien
12 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay hòm hộp công tơTrạm Đô Quan 2Thôn Đô Quan xã Mộc Nam : Xã Mộc Nam113PA24DVDien luc Duy Tien
13 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm T7 Yên NamThôn Thận trại xã Yên Nam : DL Duy Tiên,Xã Yên Nam414PA24DVDien luc Duy Tien
14 7h30 : 20/03/201811h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha sau TBATrạm Đồng Văn 3Phố nguyễn Hữu Tiến Thị Trấn Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc333PA24DVDien luc Duy Tien
15 13h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha sau TBATrạm Đồng Văn 5một phần phố Nguyễn Hữu Tiến Thị Trấn Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn169PA24DVDien luc Duy Tien
16 7h30 : 19/03/201817h0 : 19/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha sau TBATram Đồng Văn 1Phố Nguyễn Văn trỗi + phố Phạm Ngọc Nhị TT Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn312PA24DVDien luc Duy Tien
17 11h0 : 19/03/201812h0 : 19/03/2018Khác : Để đấu lèo cột 53 nhánh Bạch ThượngCầu dao phụ tải 474-7/01 nhánh Bạch ThượngMột phần xã Bạch Thượng + Thôn Bùi xá xã Yên bắc : DL Duy Tiên,Xã Bạch Thượng,Xã Yên Bắc2009PA24DVDien luc Duy Tien
18 6h0 : 19/03/20187h0 : 19/03/2018Khác : Để tháo lèo cột 53 nhánh Bạch thượngCầu dao phụ tải 474-7/01 nhánh Bạch ThượngMột phần xã Bạch Thượng + Thôn Bùi xá xã Yên bắc : DL Duy Tiên,Xã Bạch Thượng,Xã Yên Bắc2009PA24DVDien luc Duy Tien
19 6h0 : 19/03/201812h0 : 19/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Để sửa chữa lưới điệnTrạm Bạch Thượng 3Thôn Nhì xã Bạch Thượng : Thị trấn Đồng Văn,Xã Bạch Thượng506PA24DVDien luc Duy Tien
Điện Lực Kim Bảng
20 7h0 : 25/03/20189h0 : 25/03/2018Sửa chữa thường xuyên : lắp CSV trung thế, sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 379-76Lộ 379 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Xã Châu Sơn,Xã Châu Sơn,Thị trấn Quế26PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
21 5h0 : 25/03/20187h0 : 25/03/2018Sửa chữa thường xuyên : sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 371-76, 375-76Máy cắt 371 E24.11KCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế6PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
22 5h0 : 25/03/201811h0 : 25/03/2018Sửa chữa thường xuyên : lắp CSV trung thế, sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 371-76Máy cắt RCL 371/35KCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Phường Lê Hồng Phong,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn1426PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
23 7h0 : 25/03/20189h0 : 25/03/2018Khác : lắp CSV trung thế, sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 371-76Lộ 373 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Phường Lê Hồng Phong,Xã Châu Sơn,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn22PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
24 7h0 : 24/03/201811h30 : 24/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay SI các TBA Đại Cương 1+3+6+7971 Trung gian Lê Hồxã Đại Cương, Nhật Tân, Nhật Tựu.... : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Lê Hồ,Xã Nhật Tựu,Xã Nhật Tân3911PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
25 7h30 : 24/03/201817h0 : 24/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 1Xóm 1+15+4 : Xã Nhật Tân366PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
26 7h30 : 23/03/201817h0 : 23/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 1Xóm 1+15+4 : Xã Nhật Tân366PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
27 13h30 : 22/03/201817h0 : 22/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây sang cột mớiNgọc Sơn 7Khu đường 21+ khu Biên Hòa : DL Kim B¿ng ,Xã Ngọc Sơn128PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
28 7h30 : 22/03/201817h0 : 22/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 5Xóm 1+2 xã Nhật Tân : Xã Nhật Tân484PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
29 7h30 : 22/03/201811h30 : 22/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây sang cột mớiBút Sơn 2 lộ 373 E24.11 (100KVA)THôn Bút Sơn xã Thanh Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn212PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
30 7h30 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBANhật Tân 5Xóm 1 + 2 + 3 Nhật Tân : Xã Nhật Tân484PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
31 7h30 : 21/03/201811h30 : 21/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBADùng qua TBA Hoàng NguyênThôn Bút Phong xã Liên Sơn : 69PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
32 7h30 : 21/03/201811h30 : 21/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBATBA Ba Sao 9Xóm 2 : Huyện Kim Bảng,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao164PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
33 7h0 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Khác : Lắp CSV Trung thế và đấu nối ĐZ&TBA phát triển KH mớiĐường dây 473 E3.5xã Thanh Sơn, Thi Sơn, Liên Sơn và 1 số KH chuyên Dùng : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Văn Xá,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn5709PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
34 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 5Xóm 1 + 2 + 3 Nhật Tân : Xã Nhật Tân484PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
35 7h30 : 20/03/201811h30 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBAKhuyến Công 2 Lộ 972 KBXóm 8 : Xã Đồng Hóa,Xã Khả Phong119PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
36 13h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBADo Lễ 473Thôn Do Lễ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn104PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
37 13h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBATrạm Bơm Đồng sơn Lộ 371 E24.11Thôn Đồng Sơn : DL Kim B¿ng 1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
38 7h30 : 20/03/201811h30 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBATBA Vân SơnThôn Vân Sơn : DL Kim B¿ng ,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao70PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
39 8h0 : 19/03/201811h30 : 19/03/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay dây cáp VX nhánh rẽĐiền Xá 971 KBXóm 9 Văn Xá : Huyện Kim Bảng,Xã Văn Xá236PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
40 4h0 : 25/03/20184h30 : 25/03/2018Khác : Chuyển toàn bộ TC C41 sang nhận diện từ MBA T2 cấpXuất tuyến 475Chân Lý, Đạo Lý, Đức Lý, Bắc Lý : TỈNH HÀ NAM,Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý,Xã Đạo Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Hòa Hậu11098PA24LNDien luc Lý Nhân
41 4h0 : 25/03/20184h30 : 25/03/2018Khác : Chuyển toàn bộ TC C41 sang nhận diện từ MBA T2 cấpXuất tuyến 471TT Vĩnh Trụ, Xã Văn Lý.... : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đồng Lý,Xã Nhân Bình3418PA24LNDien luc Lý Nhân
42 4h0 : 25/03/20184h30 : 25/03/2018Khác : Chuyển toàn bộ TC C41 sang nhận diện từ MBA T2 cấpXuất tuyến 473Toàn bộ Xã Nguyên Lý, Công Lý, Chính Lý, 1 Phần Xã Đồng Lý, TT Vĩnh Trụ, Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu15176PA24LNDien luc Lý Nhân
43 5h30 : 22/03/20189h30 : 22/03/2018Khác : Thay FCO TBA Đạo Lý 4+5Cầu dao rẽ nhánh 36 lộ 475 E24.2Toàn bộ Xã Đạo Lý : Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý,Xã Bắc Lý2714PA24LNDien luc Lý Nhân
44 5h30 : 21/03/201810h30 : 21/03/2018Khác : Thay DCL 431-1 TBA Phú Đa 3Cầu dao 473-7/47 E24.2Xã Công Lý, Xã Chính Lý, Xã Nguyên Lý, 1 phần xã Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Hòa Hậu12614PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
45 8h30 : 25/03/201811h0 : 25/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ ngăn lộ 377 E24.8Xuất tuyến 377Thanh Hải, Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị,Xã Thanh Nguyên,Xã Thanh Hải4068PA24TLDien luc Thanh liem
46 15h30 : 20/03/201816h30 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình191PA24TLDien luc Thanh liem
47 9h10 : 20/03/201810h0 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 1Thôn Yên Thống- Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong155PA24TLDien luc Thanh liem
48 14h0 : 20/03/201815h0 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 4Mai Lĩnh -Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Phong215PA24TLDien luc Thanh liem
49 10h20 : 20/03/201811h20 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 3Phố mới- Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Phong204PA24TLDien luc Thanh liem
50 8h0 : 20/03/20189h0 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 7Thôn Nguyễn Trung-Liêm Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong314PA24TLDien luc Thanh liem
51 14h30 : 20/03/201817h30 : 20/03/2018Khác : Cân đảo phaTrạm Châu Giang-Tây HàChâu Giang - Kiện Khê : Huyện Kim Bảng,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê305PA24TLDien luc Thanh liem
52 14h0 : 20/03/201816h0 : 20/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thê TBA Đông Nghị 4---Trạm Đông Nghị 4Đông Nghị : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị46PA24TLDien luc Thanh liem
53 14h0 : 20/03/201816h0 : 20/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thê TBA Đông Nghị 4---Trạm Đông Nghị 4Thôn Kênh : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị55PA24TLDien luc Thanh liem
54 7h30 : 20/03/201810h30 : 20/03/2018Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế Đại Vượng Trạm 2Thôn Thượng - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm173PA24TLDien luc Thanh liem
55 10h0 : 20/03/201811h30 : 20/03/2018Khác : Đấu lèo nhánh Đông Hà 1Xuất tuyến lộ 475 E3.2Kiện Khê, Thanh Thủy, Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Thủy,Xã Thanh Tân,Xa Yen Tho5459PA24TLDien luc Thanh liem
56 5h0 : 20/03/20186h30 : 20/03/2018Khác : Tháo lèo nhánh Đông Hà 1Xuất tuyến lộ 475 E3.2Kiện Khê, Thanh Thủy, Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Thủy,Xã Thanh Tân,Xa Yen Tho5459PA24TLDien luc Thanh liem
57 13h30 : 20/03/201814h30 : 20/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Thanh Lưu 16 ( CQT Thôn Non ) - 373 E24.8---Trạm CQT Thôn NonThôn Non - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm85PA24TLDien luc Thanh liem
58 8h0 : 19/03/201811h30 : 19/03/2018Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế Trạm 6 Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà83PA24TLDien luc Thanh liem
59 13h30 : 19/03/201814h30 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Nam Sơn 4Chanh Thượng - LIêm Sơn : Huyện Thanh Liêm104PA24TLDien luc Thanh liem
60 15h0 : 19/03/201816h20 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Phong 8 (Thượng Trang) - 372 E3.5---Trạm Liêm Phong 8Liêm Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong131PA24TLDien luc Thanh liem
61 13h30 : 19/03/201814h40 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Cần 11---Trạm Liêm Cần 11Thôn Nhất : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần43PA24TLDien luc Thanh liem
62 14h30 : 19/03/201817h30 : 19/03/2018Khác : Cân đảo phaCQT Thanh Tân 1Thử Hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Tân183PA24TLDien luc Thanh liem
63 10h15 : 19/03/201811h15 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Bắc Sơn 2Thôn Lầy - LIêm Sơn : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm85PA24TLDien luc Thanh liem
64 8h0 : 19/03/201810h0 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Sơn 5---Trạm Bắc Sơn 5 - TĐCPTM công tơ 1 pha : Huyện Thanh Liêm20PA24TLDien luc Thanh liem
65 15h0 : 19/03/201816h0 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Vĩ Vọng 1Vĩ Vọng : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc40PA24TLDien luc Thanh liem
66 7h30 : 19/03/20189h0 : 19/03/2018Khác : PTM công tơTrạm Đông Hải 10Thôn Đoan Vĩ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải321PA24TLDien luc Thanh liem
67 8h0 : 19/03/201811h30 : 19/03/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm 6 Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm11PA24TLDien luc Thanh liem 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 67
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 8h0 : 24/03/201811h0 : 24/03/2018Khác : thay tủ 0,4 kvUBTT T2Tiểu khu Bình thắng : Thị trấn Bình Mỹ206PA24BMDien luc Binh luc
2 14h0 : 24/03/201817h0 : 24/03/2018Khác : thay tủ 0.4 kvUBTT T2Tiểu khu Bình thắng : Thị trấn Bình Mỹ206PA24BMDien luc Binh luc
3 13h30 : 22/03/201816h0 : 22/03/2018Khác : thay dâyThôn Nội 1thôn chùa 9 xã an nội : Xã Đồng Du268PA24BMDien luc Binh luc
4 8h0 : 22/03/201812h0 : 22/03/2018Khác : thay tủ 0,4 kvBồ Đề 10Thôn 1 xã Bồ Đề : Xã Bồ Đề180PA24BMDien luc Binh luc
5 7h30 : 22/03/201811h0 : 22/03/2018Khác : thay dây 0.4kvBối Cầu 5 (An Đề)thôn an đề : Xã Bối Cầu,Xã Trung Lương,Xã An Lão230PA24BMDien luc Binh luc
6 7h30 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Mỹ 4Thôn Hòa Trung+ thôn An Tập xã An Mỹ : Xã Bồ Đề,Xã An Mỹ311PA24BMDien luc Binh luc
7 7h30 : 21/03/201816h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳBồ Đề 2Thôn 8 Bồ Đề : Xã Bồ Đề,Xã Mỹ Thọ385PA24BMDien luc Binh luc
8 7h30 : 20/03/201816h0 : 20/03/2018Khác : thay công tơ định kỳBồ Đề 10Thôn 1 xã Bồ Đề : Xã Bồ Đề180PA24BMDien luc Binh luc
9 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Khác : thay công tơ định kỳAN Mỹ 5Thôn Mỹ Đôi xã An Mỹ : Xã An Mỹ69PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
10 7h30 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm T7 Yên NamThôn Thận trại xã Yên Nam : DL Duy Tiên,Xã Yên Bắc,DL Duy Tiên,Xã Yên Nam414PA24DVDien luc Duy Tien
11 7h0 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha, 1 phaTrạm Yên NinhThôn Yên Ninh xã Mộc Nam : Xã Mộc Nam,Xã Chuyên Ngoại113PA24DVDien luc Duy Tien
12 7h30 : 20/03/201811h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha sau TBATrạm Đồng Văn 3Phố nguyễn Hữu Tiến Thị Trấn Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc333PA24DVDien luc Duy Tien
13 13h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha sau TBATrạm Đồng Văn 5một phần phố Nguyễn Hữu Tiến Thị Trấn Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn169PA24DVDien luc Duy Tien
14 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay hòm hộp công tơTrạm Đô Quan 2Thôn Đô Quan xã Mộc Nam : Xã Mộc Nam113PA24DVDien luc Duy Tien
15 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm T7 Yên NamThôn Thận trại xã Yên Nam : DL Duy Tiên,Xã Yên Nam414PA24DVDien luc Duy Tien
16 6h0 : 19/03/201812h0 : 19/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Để sửa chữa lưới điệnTrạm Bạch Thượng 3Thôn Nhì xã Bạch Thượng : Thị trấn Đồng Văn,Xã Bạch Thượng506PA24DVDien luc Duy Tien
17 7h30 : 19/03/201817h0 : 19/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 pha sau TBATram Đồng Văn 1Phố Nguyễn Văn trỗi + phố Phạm Ngọc Nhị TT Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn312PA24DVDien luc Duy Tien
18 6h0 : 19/03/20187h0 : 19/03/2018Khác : Để tháo lèo cột 53 nhánh Bạch thượngCầu dao phụ tải 474-7/01 nhánh Bạch ThượngMột phần xã Bạch Thượng + Thôn Bùi xá xã Yên bắc : DL Duy Tiên,Xã Bạch Thượng,Xã Yên Bắc2009PA24DVDien luc Duy Tien
19 11h0 : 19/03/201812h0 : 19/03/2018Khác : Để đấu lèo cột 53 nhánh Bạch ThượngCầu dao phụ tải 474-7/01 nhánh Bạch ThượngMột phần xã Bạch Thượng + Thôn Bùi xá xã Yên bắc : DL Duy Tiên,Xã Bạch Thượng,Xã Yên Bắc2009PA24DVDien luc Duy Tien
Điện Lực Kim Bảng
20 7h0 : 25/03/20189h0 : 25/03/2018Khác : lắp CSV trung thế, sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 371-76Lộ 373 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Phường Lê Hồng Phong,Xã Châu Sơn,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn22PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
21 5h0 : 25/03/201811h0 : 25/03/2018Sửa chữa thường xuyên : lắp CSV trung thế, sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 371-76Máy cắt RCL 371/35KCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Phường Lê Hồng Phong,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn1426PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
22 5h0 : 25/03/20187h0 : 25/03/2018Sửa chữa thường xuyên : sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 371-76, 375-76Máy cắt 371 E24.11KCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế6PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
23 7h0 : 25/03/20189h0 : 25/03/2018Sửa chữa thường xuyên : lắp CSV trung thế, sửa chữa tiếp điểm phụ DTĐ 379-76Lộ 379 E24.11 TBA 110 kV Châu SơnKCN Châu Sơn : DL Kim B¿ng ,Xã Châu Sơn,Xã Châu Sơn,Thị trấn Quế26PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
24 7h30 : 24/03/201817h0 : 24/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 1Xóm 1+15+4 : Xã Nhật Tân366PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
25 7h0 : 24/03/201811h30 : 24/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay SI các TBA Đại Cương 1+3+6+7971 Trung gian Lê Hồxã Đại Cương, Nhật Tân, Nhật Tựu.... : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Lê Hồ,Xã Nhật Tựu,Xã Nhật Tân3911PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
26 7h30 : 23/03/201817h0 : 23/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 1Xóm 1+15+4 : Xã Nhật Tân366PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
27 7h30 : 22/03/201811h30 : 22/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây sang cột mớiBút Sơn 2 lộ 373 E24.11 (100KVA)THôn Bút Sơn xã Thanh Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn212PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
28 7h30 : 22/03/201817h0 : 22/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 5Xóm 1+2 xã Nhật Tân : Xã Nhật Tân484PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
29 13h30 : 22/03/201817h0 : 22/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây sang cột mớiNgọc Sơn 7Khu đường 21+ khu Biên Hòa : DL Kim B¿ng ,Xã Ngọc Sơn128PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
30 7h0 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Khác : Lắp CSV Trung thế và đấu nối ĐZ&TBA phát triển KH mớiĐường dây 473 E3.5xã Thanh Sơn, Thi Sơn, Liên Sơn và 1 số KH chuyên Dùng : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Văn Xá,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn5709PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
31 7h30 : 21/03/201811h30 : 21/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBATBA Ba Sao 9Xóm 2 : Huyện Kim Bảng,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao164PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
32 7h30 : 21/03/201811h30 : 21/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBADùng qua TBA Hoàng NguyênThôn Bút Phong xã Liên Sơn : 69PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
33 7h30 : 21/03/201817h0 : 21/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBANhật Tân 5Xóm 1 + 2 + 3 Nhật Tân : Xã Nhật Tân484PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
34 7h30 : 20/03/201811h30 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBAKhuyến Công 2 Lộ 972 KBXóm 8 : Xã Đồng Hóa,Xã Khả Phong119PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
35 13h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBADo Lễ 473Thôn Do Lễ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn104PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
36 7h30 : 20/03/201811h30 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBATBA Vân SơnThôn Vân Sơn : DL Kim B¿ng ,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao70PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
37 13h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4 KV+ cáp mặt MBATrạm Bơm Đồng sơn Lộ 371 E24.11Thôn Đồng Sơn : DL Kim B¿ng 1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
38 7h30 : 20/03/201817h0 : 20/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 5Xóm 1 + 2 + 3 Nhật Tân : Xã Nhật Tân484PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
39 8h0 : 19/03/201811h30 : 19/03/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay dây cáp VX nhánh rẽĐiền Xá 971 KBXóm 9 Văn Xá : Huyện Kim Bảng,Xã Văn Xá236PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
40 4h0 : 25/03/20184h30 : 25/03/2018Khác : Chuyển toàn bộ TC C41 sang nhận diện từ MBA T2 cấpXuất tuyến 471TT Vĩnh Trụ, Xã Văn Lý.... : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đồng Lý,Xã Nhân Bình3418PA24LNDien luc Lý Nhân
41 4h0 : 25/03/20184h30 : 25/03/2018Khác : Chuyển toàn bộ TC C41 sang nhận diện từ MBA T2 cấpXuất tuyến 473Toàn bộ Xã Nguyên Lý, Công Lý, Chính Lý, 1 Phần Xã Đồng Lý, TT Vĩnh Trụ, Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu15176PA24LNDien luc Lý Nhân
42 4h0 : 25/03/20184h30 : 25/03/2018Khác : Chuyển toàn bộ TC C41 sang nhận diện từ MBA T2 cấpXuất tuyến 475Chân Lý, Đạo Lý, Đức Lý, Bắc Lý : TỈNH HÀ NAM,Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý,Xã Đạo Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Hòa Hậu11098PA24LNDien luc Lý Nhân
43 5h30 : 22/03/20189h30 : 22/03/2018Khác : Thay FCO TBA Đạo Lý 4+5Cầu dao rẽ nhánh 36 lộ 475 E24.2Toàn bộ Xã Đạo Lý : Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý,Xã Bắc Lý2714PA24LNDien luc Lý Nhân
44 5h30 : 21/03/201810h30 : 21/03/2018Khác : Thay DCL 431-1 TBA Phú Đa 3Cầu dao 473-7/47 E24.2Xã Công Lý, Xã Chính Lý, Xã Nguyên Lý, 1 phần xã Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Hòa Hậu12614PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
45 8h30 : 25/03/201811h0 : 25/03/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ ngăn lộ 377 E24.8Xuất tuyến 377Thanh Hải, Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị,Xã Thanh Nguyên,Xã Thanh Hải4068PA24TLDien luc Thanh liem
46 14h0 : 20/03/201815h0 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 4Mai Lĩnh -Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Phong215PA24TLDien luc Thanh liem
47 14h0 : 20/03/201816h0 : 20/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thê TBA Đông Nghị 4---Trạm Đông Nghị 4Đông Nghị : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị46PA24TLDien luc Thanh liem
48 14h0 : 20/03/201816h0 : 20/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thê TBA Đông Nghị 4---Trạm Đông Nghị 4Thôn Kênh : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị55PA24TLDien luc Thanh liem
49 13h30 : 20/03/201814h30 : 20/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Thanh Lưu 16 ( CQT Thôn Non ) - 373 E24.8---Trạm CQT Thôn NonThôn Non - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm85PA24TLDien luc Thanh liem
50 5h0 : 20/03/20186h30 : 20/03/2018Khác : Tháo lèo nhánh Đông Hà 1Xuất tuyến lộ 475 E3.2Kiện Khê, Thanh Thủy, Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Thủy,Xã Thanh Tân,Xa Yen Tho5459PA24TLDien luc Thanh liem
51 10h0 : 20/03/201811h30 : 20/03/2018Khác : Đấu lèo nhánh Đông Hà 1Xuất tuyến lộ 475 E3.2Kiện Khê, Thanh Thủy, Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Thủy,Xã Thanh Tân,Xa Yen Tho5459PA24TLDien luc Thanh liem
52 7h30 : 20/03/201810h30 : 20/03/2018Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế Đại Vượng Trạm 2Thôn Thượng - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm173PA24TLDien luc Thanh liem
53 14h30 : 20/03/201817h30 : 20/03/2018Khác : Cân đảo phaTrạm Châu Giang-Tây HàChâu Giang - Kiện Khê : Huyện Kim Bảng,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê305PA24TLDien luc Thanh liem
54 8h0 : 20/03/20189h0 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 7Thôn Nguyễn Trung-Liêm Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong314PA24TLDien luc Thanh liem
55 10h20 : 20/03/201811h20 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 3Phố mới- Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Phong204PA24TLDien luc Thanh liem
56 9h10 : 20/03/201810h0 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Liêm Phong 1Thôn Yên Thống- Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong155PA24TLDien luc Thanh liem
57 15h30 : 20/03/201816h30 : 20/03/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình191PA24TLDien luc Thanh liem
58 14h30 : 19/03/201817h30 : 19/03/2018Khác : Cân đảo phaCQT Thanh Tân 1Thử Hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Tân183PA24TLDien luc Thanh liem
59 13h30 : 19/03/201814h40 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Cần 11---Trạm Liêm Cần 11Thôn Nhất : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần43PA24TLDien luc Thanh liem
60 8h0 : 19/03/201811h30 : 19/03/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm 6 Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm11PA24TLDien luc Thanh liem
61 15h0 : 19/03/201816h20 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Phong 8 (Thượng Trang) - 372 E3.5---Trạm Liêm Phong 8Liêm Phong : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong131PA24TLDien luc Thanh liem
62 7h30 : 19/03/20189h0 : 19/03/2018Khác : PTM công tơTrạm Đông Hải 10Thôn Đoan Vĩ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải321PA24TLDien luc Thanh liem
63 8h0 : 19/03/201810h0 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Sơn 5---Trạm Bắc Sơn 5 - TĐCPTM công tơ 1 pha : Huyện Thanh Liêm20PA24TLDien luc Thanh liem
64 10h15 : 19/03/201811h15 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Bắc Sơn 2Thôn Lầy - LIêm Sơn : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm85PA24TLDien luc Thanh liem
65 13h30 : 19/03/201814h30 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Nam Sơn 4Chanh Thượng - LIêm Sơn : Huyện Thanh Liêm104PA24TLDien luc Thanh liem
66 8h0 : 19/03/201811h30 : 19/03/2018Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế Trạm 6 Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà83PA24TLDien luc Thanh liem
67 15h0 : 19/03/201816h0 : 19/03/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Vĩ Vọng 1Vĩ Vọng : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc40PA24TLDien luc Thanh liem
Top  |  Home