Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Friday, May 25, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 131
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 17h0 : 26/05/201818h0 : 26/05/2018Khác : để đấu lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
2 5h0 : 26/05/20186h0 : 26/05/2018Khác : để tháo lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
3 6h0 : 26/05/201818h0 : 26/05/2018Khác : để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão2049PA24BMDien luc Binh luc
4 7h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Khác : Luân chuyển MBAAn Ninh 6_180-10/0.4kVthôn 8 An Ninh : Xã An Ninh269PA24BMDien luc Binh luc
5 17h0 : 25/05/201818h0 : 25/05/2018Khác : để đấu lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
6 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Khác : để thay sứ cách điện trên toàn tuyếnlộ 471 E24.2Xã Bình Nghĩa,xã Tràng An : Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã La Sơn7424PA24BMDien luc Binh luc
7 5h0 : 25/05/20186h0 : 25/05/2018Khác : để tháo lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
8 6h0 : 25/05/201818h0 : 25/05/2018Khác : để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão2049PA24BMDien luc Binh luc
9 7h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Khác : luân chuyên MBAAn Ninh 7_250-10/0.4kVThôn 3 xã An Ninh : Xã Đồn Xá,Xã An Ninh140PA24BMDien luc Binh luc
10 10h0 : 24/05/201811h0 : 24/05/2018Khác : Thay TINgọc Lũ 1_250-10/0.4kVĐội 9 xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ187PA24BMDien luc Binh luc
11 15h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Khác : Thay TITBA Bơm Đinh Xá Tổng 2bơm Đinh Xá : Thị trấn Bình Mỹ1PA24BMDien luc Binh luc
12 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Khác : để thay sứ cách điện trên toàn tuyếnlộ 471 E24.2Xã Bình Nghĩa,xã Tràng An : Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã La Sơn7424PA24BMDien luc Binh luc
13 8h0 : 24/05/20189h0 : 24/05/2018Khác : Thay TINgọc Lũ 8_400-10/0.4kVĐội 12 xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ296PA24BMDien luc Binh luc
14 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Phú 3_400-35/0.4kVthôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão323PA24BMDien luc Binh luc
15 17h30 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : để đóng DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão,TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội10588PA24BMDien luc Binh luc
16 5h30 : 23/05/20186h0 : 23/05/2018Khác : để cắt DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
17 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : thay công tơ định kỳBồ Đề 4_180-10/0.4kVThôn 7 + thôn 4 xã Bồ Đề : Xã Bồ Đề,Xã Mỹ Thọ180PA24BMDien luc Binh luc
18 6h0 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão2049PA24BMDien luc Binh luc
19 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : thay công tơ định kỳTràng An 2_400-22/0.4kVĐội 1 + đội 7 xã Tràng An : Xã Tràng An209PA24BMDien luc Binh luc
20 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Khác : thay công tơ định kỳTràng An 1_400-22/0.4kVđội 11 xã Tràng An : Xã Tràng An280PA24BMDien luc Binh luc
21 17h30 : 22/05/201818h0 : 22/05/2018Khác : để đóng DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
22 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Phú 3_400-35/0.4kVthôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão323PA24BMDien luc Binh luc
23 6h0 : 22/05/201818h0 : 22/05/2018Khác : Để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công2049PA24BMDien luc Binh luc
24 5h30 : 22/05/20186h0 : 22/05/2018Khác : để cắt DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
25 7h0 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳDuy Hải 6Thôn tam xã Duy Hải : Xã Duy Hải162PA24DVDien luc Duy Tien
26 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNha Xá 1Thôn Nha xá xã Mộc Nam : Xã Mộc Nam196PA24DVDien luc Duy Tien
27 6h0 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳMang HạThôn Mang hạ xã Yên Nam : Xã Yên Nam261PA24DVDien luc Duy Tien
28 6h0 : 22/05/201811h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳMang HạThôn Mang hạ xã Yên Nam : Xã Yên Nam261PA24DVDien luc Duy Tien
29 7h0 : 22/05/201810h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳDuy Hải 4Thôn Đông + thôn Nhị xã Duy Hải : Xã Duy Hải321PA24DVDien luc Duy Tien
30 7h0 : 21/05/201811h0 : 21/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaDuy Hải 1Thôn Tứ - xã Duy Hải : Xã Duy Hải317PA24DVDien luc Duy Tien
31 7h0 : 21/05/201810h30 : 21/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳDuy Hải 1Thôn Tứ - xã Duy Hải : Xã Duy Hải317PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
32 8h0 : 26/05/201812h0 : 26/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay Si phụ tải + Thay thanh cái bọcTBA TIÊN HIỆP 1Thôn phú hoàn : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Hiệp179PA24HNTP Phủ Lý
33 8h0 : 26/05/201812h0 : 26/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay Si phụ tải + thay thanh cái bọcTBA TIÊN HIỆP 3Thôn phú hoàn Tiên Hiệp : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung283PA24HNTP Phủ Lý
34 7h30 : 24/05/20189h30 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA Tiên Hải 4Thôn đỗ nội 2 : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Hải96PA24HNTP Phủ Lý
35 9h30 : 24/05/201810h30 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA Tiên Hải 1thôn đỗ ngoại : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung128PA24HNTP Phủ Lý
36 10h30 : 24/05/201812h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA CQT Đỗ Ngoạithôn Đỗ ngoại : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung220PA24HNTP Phủ Lý
37 15h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaHTX Châu Sơn-Thôn Thái Hoà(373- KB)Thôn Thái hòa : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung317PA24HNTP Phủ Lý
38 8h0 : 24/05/201811h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân Đảo PhaTBA Đường LÊ CHÂNĐường lê chân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong217PA24HNTP Phủ Lý
39 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTrạm quyết tiến(473)Tổ 6 + 7+ 8 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong393PA24HNTP Phủ Lý
40 7h30 : 23/05/201811h30 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay luân chuyển MBA từ 400kVA lên 560kVALê lợi(476)Tổ 10+11 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chính,Xã Liêm Chung406PA24HNTP Phủ Lý
41 7h30 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLẠC TRÀNG 1(474)phường quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai345PA24HNTP Phủ Lý
42 7h30 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaHTX Phù Vân -Trạm 1(473)thôn 1 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân524PA24HNTP Phủ Lý
43 7h30 : 23/05/201811h30 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay luân chuyển MBA từ 560kVA lên 400kVATBA ĐINH XÁ 2Thôn đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo130PA24HNTP Phủ Lý
44 7h30 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLẠC TRÀNG 1(474)phường quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai345PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
45 5h0 : 26/05/201811h30 : 26/05/2018Khác : Luân chuyển MBAHồng Sơn 1 Lộ 383 E24.11 (250KVA)Thôn Hồng Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn341PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
46 5h0 : 26/05/201811h30 : 26/05/2018Khác : Luân chuyển MBAThuỵ Lôi 7Xóm 8 + 9 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thụy Lôi,Xã Liên Sơn276PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
47 5h0 : 25/05/20186h0 : 25/05/2018Khác : tháo lèo cột 28971 Trung gian Kim BảngXã Văn Xá , 1 phần TT Quế và 1 phần xã Đồng Hóa , Thôn Yên Lão Hoàng Tây : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá4802PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
48 6h0 : 25/05/201810h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnBút Sơn 373 E24.11 (180KVA)xóm 8 xã Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn267PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
49 6h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 3Xóm 4 + 9+10 Nhật Tân : Xã Nhật Tân568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
50 5h0 : 25/05/201812h0 : 25/05/2018Khác : thay chuyển nấc các MBA ĐZ 971 TGKB sau lèo cột 28 đến hết tuyến971-7/56 ĐZ 971 TG Kim Bảngxã văn xá xã kim bình : 742PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
51 7h15 : 24/05/20188h15 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA Phù ĐêThôn Phù Đề : Xã Tượng Lĩnh227PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
52 6h0 : 24/05/201816h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 3Xóm 4 + 9+10 Nhật Tân : Xã Nhật Tân568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
53 9h45 : 24/05/201810h45 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPNguyễn Úy 5Xóm 7 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy231PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
54 8h30 : 24/05/20189h30 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPNguyễn Uý 3Xóm 1 : DL Kim B¿ng ,Xã Nguyễn úy144PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
55 6h0 : 24/05/20187h0 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA Đồng TháiXóm 7+8+9 Lê Hồ : DL Kim B¿ng ,Xã Lê Hồ260PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
56 6h0 : 24/05/201810h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnThanh Nộn 1 Lộ 473Xóm 3+4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn303PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
57 5h0 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : Cải tạo ĐZ971-7/56 ĐZ 971 TG Kim Bảngxã văn xá xã kim bình : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá742PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
58 17h0 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : đấu lèo cột 28Máy cắt 971 TG Kim BảngMột phần các xã: Kim Bình+ Văn Xá+ TT Quế : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá4802PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
59 6h0 : 23/05/201816h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Nhật Tân 9Xóm 7+8 : Xã Nhật Tân288PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
60 5h0 : 23/05/20186h0 : 23/05/2018Khác : Tháo lèo cột 28971 Trung gian Kim BảngXã Văn Xá , 1 phần TT Quế và 1 phần xã Đồng Hóa , Thôn Yên Lão Hoàng Tây : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá,DL Kim B¿ng 4802PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
61 7h15 : 23/05/20188h15 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA CQT Xóm 11 Tân SơnXóm 10+11 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn178PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
62 8h30 : 23/05/20189h30 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTân sơn 7Xóm 5+7 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn107PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
63 9h45 : 23/05/201810h45 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPThuỵ hồi trại 7Xóm 7 : DL Kim B¿ng ,Xã Tân Sơn176PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
64 6h0 : 23/05/201810h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnTBA Xóm 3 Mã Lão Ngọc SơnXóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn370PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
65 6h0 : 23/05/20187h0 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPVinh dong Tan 5Xóm 8 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Tân Sơn248PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
66 7h45 : 22/05/20188h45 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA Chống QT Kè Quế 2Xóm 6 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Quế,Xã Văn Xá123PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
67 10h15 : 22/05/201811h15 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA chống QT TT QuếXóm 15 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
68 9h0 : 22/05/201810h0 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTrạm xóm 6- TT Quế 974 KBTổ 4 và khu TĐC TT Quế : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Quế291PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
69 6h30 : 22/05/20187h30 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTrạm 7 TT Quế Lộ 974 KBXóm 10 : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Ngọc Sơn200PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
70 5h0 : 22/05/201811h30 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao219PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
71 5h0 : 22/05/201812h0 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoàng Tây 1Xóm Kho, xóm Trầu : Xã Hoàng Tây450PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
72 5h0 : 22/05/201811h30 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATBA Ba Sao 12Xóm 5 +6 : Thị trấn Ba Sao134PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
73 5h0 : 22/05/201812h0 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoàng Tây 5Xóm Đông : DL Duy Tiên,DL Kim B¿ng ,Xã Hoàng Tây329PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
74 6h0 : 22/05/201811h0 : 22/05/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL DZ 0,4 KVNguyễn Uý 1Xóm 6+7 : Xã Nguyễn úy236PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
75 6h0 : 21/05/20189h0 : 21/05/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đảm bảo an toàn SCL DZ 0,4 KVLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Nguyễn Úy 6---Nguyễn úy 6Thôn Phù Lưu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy305PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
76 6h0 : 21/05/201816h0 : 21/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳKhuCN Nhật Tân 1 Lộ 971 LH (TBA Nhật Tân 6)khách hàng khu công nghiệp : Xã Nhật Tân440PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
77 6h0 : 21/05/201816h0 : 21/05/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL DZ 0,4 KVNguyễn Uý 2Xóm 2+3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy,Xã Tượng Lĩnh801PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
78 5h30 : 21/05/20189h30 : 21/05/2018Khác : Luân chuyển MBANgọc Sơn 2 Lộ 974 KBXóm 1+2 : Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn298PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
79 5h0 : 21/05/20189h30 : 21/05/2018Khác : Luân chuyển MBATrạm Quyết Thành TT Quế 974 KBXóm 11 TT Quế : Thị trấn Quế124PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
80 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
81 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 473Toàn bộ Xã Nguyên Lý, Công Lý, Chính Lý, 1 Phần Xã Đồng Lý, TT Vĩnh Trụ, Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu15188PA24LNDien luc Lý Nhân
82 5h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Khác : Thay sứ đường trụcCDPD 66- Lộ 471 E24.2Xã Liên An : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ6PA24LNDien luc Lý Nhân
83 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 471TT Vĩnh Trụ, Xã Văn Lý.... : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đồng Lý,Xã Nhân Bình3422PA24LNDien luc Lý Nhân
84 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 471TT Vĩnh Trụ, Xã Văn Lý.... : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đồng Lý,Xã Nhân Bình3422PA24LNDien luc Lý Nhân
85 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
86 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 473Toàn bộ Xã Nguyên Lý, Công Lý, Chính Lý, 1 Phần Xã Đồng Lý, TT Vĩnh Trụ, Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu15188PA24LNDien luc Lý Nhân
87 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 - TBA Thượng Vỹ 9---Trạm Thượng Vỹ 9Thượng Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính146PA24LNDien luc Lý Nhân
88 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
89 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
90 7h30 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 - TBA Thượng Vỹ 9---Trạm Thượng Vỹ 9Thượng Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính146PA24LNDien luc Lý Nhân
91 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp vặn soắnDo Đạo 1Xóm 1,2,5 - Xã Nhân Thịnh : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Thịnh319PA24LNDien luc Lý Nhân
92 7h0 : 21/05/201817h0 : 21/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
93 15h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm CQT Thanh Hà 2Mậu Chử- Thanh hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà77PA24TLDien luc Thanh liem
94 8h30 : 25/05/20189h30 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Trung Lương 1Phượng Tường - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm32PA24TLDien luc Thanh liem
95 7h15 : 25/05/20188h15 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 2Đình Hậu - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm128PA24TLDien luc Thanh liem
96 17h0 : 25/05/201817h45 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA CQT TT Kiện Khê 1---Trạm CQT TT Kiện Khê 1La Mát - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê75PA24TLDien luc Thanh liem
97 10h0 : 25/05/201811h30 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Trung Lương 2Trung Thứ - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm84PA24TLDien luc Thanh liem
98 7h0 : 25/05/20188h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế trạm biến áp Thanh Phong 3---Thanh Phong Trạm 3Phúc Lai -Thanh Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm149PA24TLDien luc Thanh liem
99 8h15 : 25/05/201810h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Thanh Phong 7---Trạm Thanh Phong 7Dư Nhân - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm63PA24TLDien luc Thanh liem
100 10h15 : 25/05/201811h15 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thê TBA Thanh Lưu 17---Trạm Thanh Lưu 17Cẩm Du : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu59PA24TLDien luc Thanh liem
101 14h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Khác : Thay dây và chuyển công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Cần 9---Trạm Liêm Cần 9Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần17PA24TLDien luc Thanh liem
102 7h0 : 25/05/201810h30 : 25/05/2018Khác : Chuyển dây và hộp công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Phong 7---Trạm Liêm Phong 7Nguyễn Trung : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong193PA24TLDien luc Thanh liem
103 8h45 : 25/05/201810h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Tây Hải 1Tây Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải103PA24TLDien luc Thanh liem
104 7h15 : 25/05/20188h15 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Đai Vượng 3thôn hạ - đại vượng : Huyện Thanh Liêm24PA24TLDien luc Thanh liem
105 15h10 : 25/05/201816h10 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Tâng 2Xóm 1 Tâng - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm156PA24TLDien luc Thanh liem
106 14h0 : 25/05/201815h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Tâng 1Thôn Tâng - Thanh Hương. : Huyện Thanh Liêm106PA24TLDien luc Thanh liem
107 6h0 : 24/05/201810h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế TBA Thanh Nguyên 7---Trạm Thanh Nguyên 7Phú Gia : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nguyên124PA24TLDien luc Thanh liem
108 14h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế TBA Thanh Bình 7---Trạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng -Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình106PA24TLDien luc Thanh liem
109 7h0 : 24/05/201811h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế TBA Thanh Bình 7---Trạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình88PA24TLDien luc Thanh liem
110 7h30 : 24/05/201811h30 : 24/05/2018Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Mỹ ThoMỹ Tho - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy153PA24TLDien luc Thanh liem
111 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế TBA CQT Thôn Lường - 373 E24.8---Trạm CQT Thôn LườngThôn Lường - THanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Thủy242PA24TLDien luc Thanh liem
112 7h0 : 23/05/201810h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 01 hạ thế Trạm Thanh Lưu 4An Lạc,Kênh Cạn - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm4PA24TLDien luc Thanh liem
113 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Lưu 6---Trạm Thanh Lưu 6- bưởiCẩm Du - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê36PA24TLDien luc Thanh liem
114 7h0 : 23/05/201810h30 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaTrạm Đông Hải 11Đông Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải167PA24TLDien luc Thanh liem
115 7h0 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 3 hạ thế Trạm Thanh Bình 4---Thanh B́nh T4Thôn Lãm - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm58PA24TLDien luc Thanh liem
116 14h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Bình 2Thôn Ninh Tảo - Thanh Bình : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Bình90PA24TLDien luc Thanh liem
117 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 3 hạ thế Trạm Đông Hải 2Thanh Khê - Thanh hải : Huyện Thanh Liêm64PA24TLDien luc Thanh liem
118 7h30 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Tân LâmThôn Tân Lâm - Kiện Khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Kim Bảng,Xã Lê Hồ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê206PA24TLDien luc Thanh liem
119 7h0 : 22/05/20188h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Nguyên 2Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên128PA24TLDien luc Thanh liem
120 8h20 : 22/05/20189h30 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Phú Gia - 377 E24.8---Trạm CQT Phú GiaPhú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên39PA24TLDien luc Thanh liem
121 7h15 : 22/05/20188h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế trạm biến áp Đông Nghị 3---Đông Nghị Trạm 3Thôn Kênh-Thanh Nguyên : Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm116PA24TLDien luc Thanh liem
122 8h20 : 22/05/20189h5 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Đông Nghị 1---Đông Nghị - Trạm 1Thôn Kênh-Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị169PA24TLDien luc Thanh liem
123 8h45 : 22/05/20189h45 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Trung Lương 2Trung Thứ - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm83PA24TLDien luc Thanh liem
124 7h30 : 22/05/20188h30 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hà 2---Trạm Đông Hà 2Ninh Phú - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm132PA24TLDien luc Thanh liem
125 10h0 : 22/05/201811h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm 7 Thanh HàHòa Ngãi - Thanh Hà. : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà244PA24TLDien luc Thanh liem
126 7h0 : 22/05/201810h0 : 22/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế TBA Thôn Nghè---Trạm CQT Thôn Nghè-Liêm SơnThôn Nghè - Liêm Sơn : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Sơn310PA24TLDien luc Thanh liem
127 9h30 : 22/05/201810h30 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm CQT Đại BáiThôn đại bái - thanh hải : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị154PA24TLDien luc Thanh liem
128 15h10 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Bình 4---Thanh B́nh T4Lác Triều - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm46PA24TLDien luc Thanh liem
129 7h0 : 22/05/201815h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Bình 4---Thanh B́nh T4Thôn Lãm - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê143PA24TLDien luc Thanh liem
130 14h0 : 22/05/201815h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Nam Tân 3---Trạm Nam Tân 2 (Tràng)Thôn Tràng - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê106PA24TLDien luc Thanh liem
131 7h0 : 21/05/201818h0 : 21/05/2018Khác : Thay hòm hộp công tơLộ 1 TBA Hương Sơn 5---Trạm Hương Sơn 5Hương Sơn : Huyện Thanh Liêm109PA24TLDien luc Thanh liem 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 131
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 6h0 : 26/05/201818h0 : 26/05/2018Khác : để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão2049PA24BMDien luc Binh luc
2 5h0 : 26/05/20186h0 : 26/05/2018Khác : để tháo lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
3 17h0 : 26/05/201818h0 : 26/05/2018Khác : để đấu lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
4 7h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Khác : luân chuyên MBAAn Ninh 7_250-10/0.4kVThôn 3 xã An Ninh : Xã Đồn Xá,Xã An Ninh140PA24BMDien luc Binh luc
5 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Khác : để thay sứ cách điện trên toàn tuyếnlộ 471 E24.2Xã Bình Nghĩa,xã Tràng An : Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã La Sơn7424PA24BMDien luc Binh luc
6 6h0 : 25/05/201818h0 : 25/05/2018Khác : để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão2049PA24BMDien luc Binh luc
7 7h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Khác : Luân chuyển MBAAn Ninh 6_180-10/0.4kVthôn 8 An Ninh : Xã An Ninh269PA24BMDien luc Binh luc
8 5h0 : 25/05/20186h0 : 25/05/2018Khác : để tháo lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
9 17h0 : 25/05/201818h0 : 25/05/2018Khác : để đấu lèo nhánh Hưng Công 4 tại cột 75 đường trụcXuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
10 15h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Khác : Thay TITBA Bơm Đinh Xá Tổng 2bơm Đinh Xá : Thị trấn Bình Mỹ1PA24BMDien luc Binh luc
11 10h0 : 24/05/201811h0 : 24/05/2018Khác : Thay TINgọc Lũ 1_250-10/0.4kVĐội 9 xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ187PA24BMDien luc Binh luc
12 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Khác : để thay sứ cách điện trên toàn tuyếnlộ 471 E24.2Xã Bình Nghĩa,xã Tràng An : Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã La Sơn7424PA24BMDien luc Binh luc
13 8h0 : 24/05/20189h0 : 24/05/2018Khác : Thay TINgọc Lũ 8_400-10/0.4kVĐội 12 xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ296PA24BMDien luc Binh luc
14 17h30 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : để đóng DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão,TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội10588PA24BMDien luc Binh luc
15 5h30 : 23/05/20186h0 : 23/05/2018Khác : để cắt DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
16 6h0 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão2049PA24BMDien luc Binh luc
17 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Phú 3_400-35/0.4kVthôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão323PA24BMDien luc Binh luc
18 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : thay công tơ định kỳTràng An 2_400-22/0.4kVĐội 1 + đội 7 xã Tràng An : Xã Tràng An209PA24BMDien luc Binh luc
19 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : thay công tơ định kỳBồ Đề 4_180-10/0.4kVThôn 7 + thôn 4 xã Bồ Đề : Xã Bồ Đề,Xã Mỹ Thọ180PA24BMDien luc Binh luc
20 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Phú 3_400-35/0.4kVthôn Viễn Lai xã Bối Cầu : Xã Bối Cầu,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão323PA24BMDien luc Binh luc
21 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Khác : thay công tơ định kỳTràng An 1_400-22/0.4kVđội 11 xã Tràng An : Xã Tràng An280PA24BMDien luc Binh luc
22 6h0 : 22/05/201818h0 : 22/05/2018Khác : Để cải tạo từ cột 01 đến TBA Hưng Công 4 và các nhánh rẽ lên 22kvCầu dao rẽ nhánh 01 Hưng Côngxã Hưng Công, 1 phần xã Bối Cầu, May Hưng Công : Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Lão,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Hưng Công2049PA24BMDien luc Binh luc
23 5h30 : 22/05/20186h0 : 22/05/2018Khác : để cắt DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
24 17h30 : 22/05/201818h0 : 22/05/2018Khác : để đóng DCL 971-7/01n.Hưng Công 4Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão10588PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
25 7h0 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳDuy Hải 6Thôn tam xã Duy Hải : Xã Duy Hải162PA24DVDien luc Duy Tien
26 6h0 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳMang HạThôn Mang hạ xã Yên Nam : Xã Yên Nam261PA24DVDien luc Duy Tien
27 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNha Xá 1Thôn Nha xá xã Mộc Nam : Xã Mộc Nam196PA24DVDien luc Duy Tien
28 7h0 : 22/05/201810h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳDuy Hải 4Thôn Đông + thôn Nhị xã Duy Hải : Xã Duy Hải321PA24DVDien luc Duy Tien
29 6h0 : 22/05/201811h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳMang HạThôn Mang hạ xã Yên Nam : Xã Yên Nam261PA24DVDien luc Duy Tien
30 7h0 : 21/05/201811h0 : 21/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaDuy Hải 1Thôn Tứ - xã Duy Hải : Xã Duy Hải317PA24DVDien luc Duy Tien
31 7h0 : 21/05/201810h30 : 21/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳDuy Hải 1Thôn Tứ - xã Duy Hải : Xã Duy Hải317PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
32 8h0 : 26/05/201812h0 : 26/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay Si phụ tải + thay thanh cái bọcTBA TIÊN HIỆP 3Thôn phú hoàn Tiên Hiệp : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung283PA24HNTP Phủ Lý
33 8h0 : 26/05/201812h0 : 26/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay Si phụ tải + Thay thanh cái bọcTBA TIÊN HIỆP 1Thôn phú hoàn : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Hiệp179PA24HNTP Phủ Lý
34 7h30 : 24/05/20189h30 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA Tiên Hải 4Thôn đỗ nội 2 : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Hải96PA24HNTP Phủ Lý
35 9h30 : 24/05/201810h30 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA Tiên Hải 1thôn đỗ ngoại : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung128PA24HNTP Phủ Lý
36 10h30 : 24/05/201812h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA CQT Đỗ Ngoạithôn Đỗ ngoại : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung220PA24HNTP Phủ Lý
37 15h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaHTX Châu Sơn-Thôn Thái Hoà(373- KB)Thôn Thái hòa : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung317PA24HNTP Phủ Lý
38 8h0 : 24/05/201811h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân Đảo PhaTBA Đường LÊ CHÂNĐường lê chân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong217PA24HNTP Phủ Lý
39 7h30 : 23/05/201811h30 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay luân chuyển MBA từ 400kVA lên 560kVALê lợi(476)Tổ 10+11 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chính,Xã Liêm Chung406PA24HNTP Phủ Lý
40 7h30 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLẠC TRÀNG 1(474)phường quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai345PA24HNTP Phủ Lý
41 7h30 : 23/05/201811h30 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay luân chuyển MBA từ 560kVA lên 400kVATBA ĐINH XÁ 2Thôn đinh xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo130PA24HNTP Phủ Lý
42 7h30 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaHTX Phù Vân -Trạm 1(473)thôn 1 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân524PA24HNTP Phủ Lý
43 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTrạm quyết tiến(473)Tổ 6 + 7+ 8 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong393PA24HNTP Phủ Lý
44 7h30 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLẠC TRÀNG 1(474)phường quang trung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai345PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
45 5h0 : 26/05/201811h30 : 26/05/2018Khác : Luân chuyển MBAThuỵ Lôi 7Xóm 8 + 9 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thụy Lôi,Xã Liên Sơn276PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
46 5h0 : 26/05/201811h30 : 26/05/2018Khác : Luân chuyển MBAHồng Sơn 1 Lộ 383 E24.11 (250KVA)Thôn Hồng Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn341PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
47 5h0 : 25/05/201812h0 : 25/05/2018Khác : thay chuyển nấc các MBA ĐZ 971 TGKB sau lèo cột 28 đến hết tuyến971-7/56 ĐZ 971 TG Kim Bảngxã văn xá xã kim bình : 742PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
48 6h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 3Xóm 4 + 9+10 Nhật Tân : Xã Nhật Tân568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
49 5h0 : 25/05/20186h0 : 25/05/2018Khác : tháo lèo cột 28971 Trung gian Kim BảngXã Văn Xá , 1 phần TT Quế và 1 phần xã Đồng Hóa , Thôn Yên Lão Hoàng Tây : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá4802PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
50 6h0 : 25/05/201810h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnBút Sơn 373 E24.11 (180KVA)xóm 8 xã Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn267PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
51 6h0 : 24/05/20187h0 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA Đồng TháiXóm 7+8+9 Lê Hồ : DL Kim B¿ng ,Xã Lê Hồ260PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
52 6h0 : 24/05/201816h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳNhật Tân 3Xóm 4 + 9+10 Nhật Tân : Xã Nhật Tân568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
53 8h30 : 24/05/20189h30 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPNguyễn Uý 3Xóm 1 : DL Kim B¿ng ,Xã Nguyễn úy144PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
54 9h45 : 24/05/201810h45 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPNguyễn Úy 5Xóm 7 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy231PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
55 6h0 : 24/05/201810h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnThanh Nộn 1 Lộ 473Xóm 3+4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn303PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
56 7h15 : 24/05/20188h15 : 24/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA Phù ĐêThôn Phù Đề : Xã Tượng Lĩnh227PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
57 6h0 : 23/05/201810h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnTBA Xóm 3 Mã Lão Ngọc SơnXóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn370PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
58 9h45 : 23/05/201810h45 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPThuỵ hồi trại 7Xóm 7 : DL Kim B¿ng ,Xã Tân Sơn176PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
59 8h30 : 23/05/20189h30 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTân sơn 7Xóm 5+7 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn107PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
60 7h15 : 23/05/20188h15 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA CQT Xóm 11 Tân SơnXóm 10+11 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn178PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
61 6h0 : 23/05/20187h0 : 23/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPVinh dong Tan 5Xóm 8 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Tân Sơn248PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
62 6h0 : 23/05/201816h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Nhật Tân 9Xóm 7+8 : Xã Nhật Tân288PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
63 5h0 : 23/05/20186h0 : 23/05/2018Khác : Tháo lèo cột 28971 Trung gian Kim BảngXã Văn Xá , 1 phần TT Quế và 1 phần xã Đồng Hóa , Thôn Yên Lão Hoàng Tây : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá,DL Kim B¿ng 4802PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
64 17h0 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : đấu lèo cột 28Máy cắt 971 TG Kim BảngMột phần các xã: Kim Bình+ Văn Xá+ TT Quế : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đại Cương,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá4802PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
65 5h0 : 23/05/201818h0 : 23/05/2018Khác : Cải tạo ĐZ971-7/56 ĐZ 971 TG Kim Bảngxã văn xá xã kim bình : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đồng Hóa,Xã Hoàng Tây,Xã Văn Xá742PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
66 5h0 : 22/05/201811h30 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATBA Ba Sao 12Xóm 5 +6 : Thị trấn Ba Sao134PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
67 5h0 : 22/05/201812h0 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoàng Tây 1Xóm Kho, xóm Trầu : Xã Hoàng Tây450PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
68 5h0 : 22/05/201811h30 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao219PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
69 9h0 : 22/05/201810h0 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTrạm xóm 6- TT Quế 974 KBTổ 4 và khu TĐC TT Quế : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Quế291PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
70 10h15 : 22/05/201811h15 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA chống QT TT QuếXóm 15 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
71 6h0 : 22/05/201811h0 : 22/05/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL DZ 0,4 KVNguyễn Uý 1Xóm 6+7 : Xã Nguyễn úy236PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
72 5h0 : 22/05/201812h0 : 22/05/2018Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoàng Tây 5Xóm Đông : DL Duy Tiên,DL Kim B¿ng ,Xã Hoàng Tây329PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
73 7h45 : 22/05/20188h45 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTBA Chống QT Kè Quế 2Xóm 6 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Quế,Xã Văn Xá123PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
74 6h30 : 22/05/20187h30 : 22/05/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA PPTrạm 7 TT Quế Lộ 974 KBXóm 10 : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Ngọc Sơn200PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
75 5h0 : 21/05/20189h30 : 21/05/2018Khác : Luân chuyển MBATrạm Quyết Thành TT Quế 974 KBXóm 11 TT Quế : Thị trấn Quế124PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
76 5h30 : 21/05/20189h30 : 21/05/2018Khác : Luân chuyển MBANgọc Sơn 2 Lộ 974 KBXóm 1+2 : Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn298PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
77 6h0 : 21/05/201816h0 : 21/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳKhuCN Nhật Tân 1 Lộ 971 LH (TBA Nhật Tân 6)khách hàng khu công nghiệp : Xã Nhật Tân440PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
78 6h0 : 21/05/20189h0 : 21/05/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đảm bảo an toàn SCL DZ 0,4 KVLộ 1 ĐZ hạ thế TBA Nguyễn Úy 6---Nguyễn úy 6Thôn Phù Lưu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy305PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
79 6h0 : 21/05/201816h0 : 21/05/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : SCL DZ 0,4 KVNguyễn Uý 2Xóm 2+3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nguyễn úy,Xã Tượng Lĩnh801PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
80 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
81 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 471TT Vĩnh Trụ, Xã Văn Lý.... : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đồng Lý,Xã Nhân Bình3422PA24LNDien luc Lý Nhân
82 7h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 473Toàn bộ Xã Nguyên Lý, Công Lý, Chính Lý, 1 Phần Xã Đồng Lý, TT Vĩnh Trụ, Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu15188PA24LNDien luc Lý Nhân
83 5h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Khác : Thay sứ đường trụcCDPD 66- Lộ 471 E24.2Xã Liên An : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ6PA24LNDien luc Lý Nhân
84 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 473Toàn bộ Xã Nguyên Lý, Công Lý, Chính Lý, 1 Phần Xã Đồng Lý, TT Vĩnh Trụ, Đức Lý : DL Lý Nhân ,TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý,Xã Nguyên Lý,Xã Chính Lý,Xã Chân Lý,Xã Công Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đức Lý,Xã Đồng Lý,Xã Phú Phúc,Xã Hòa Hậu15188PA24LNDien luc Lý Nhân
85 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay sứ cách điện trên toàn tuyếnXuất tuyến 471TT Vĩnh Trụ, Xã Văn Lý.... : Xã Bình Nghĩa,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý,Xã Đạo Lý,Xã Văn Lý,Xã Bắc Lý,Xã Đồng Lý,Xã Nhân Bình3422PA24LNDien luc Lý Nhân
86 7h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
87 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
88 7h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 - TBA Thượng Vỹ 9---Trạm Thượng Vỹ 9Thượng Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính146PA24LNDien luc Lý Nhân
89 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
90 7h30 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 - TBA Thượng Vỹ 9---Trạm Thượng Vỹ 9Thượng Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính146PA24LNDien luc Lý Nhân
91 7h0 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp vặn soắnDo Đạo 1Xóm 1,2,5 - Xã Nhân Thịnh : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Thịnh319PA24LNDien luc Lý Nhân
92 7h0 : 21/05/201817h0 : 21/05/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm hộp công tơ và cáp xuống hòm hộpTrạm Nhân Tiến 1Xóm 3,4 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Xuân Khê,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu467PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
93 10h0 : 25/05/201811h30 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Trung Lương 2Trung Thứ - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm84PA24TLDien luc Thanh liem
94 15h10 : 25/05/201816h10 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Tâng 2Xóm 1 Tâng - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm156PA24TLDien luc Thanh liem
95 14h0 : 25/05/201817h0 : 25/05/2018Khác : Thay dây và chuyển công tơLộ 2 hạ thế TBA Liêm Cần 9---Trạm Liêm Cần 9Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần17PA24TLDien luc Thanh liem
96 15h0 : 25/05/201816h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm CQT Thanh Hà 2Mậu Chử- Thanh hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà77PA24TLDien luc Thanh liem
97 17h0 : 25/05/201817h45 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA CQT TT Kiện Khê 1---Trạm CQT TT Kiện Khê 1La Mát - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê75PA24TLDien luc Thanh liem
98 7h0 : 25/05/201810h30 : 25/05/2018Khác : Chuyển dây và hộp công tơLộ 1 hạ thế TBA Liêm Phong 7---Trạm Liêm Phong 7Nguyễn Trung : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Phong193PA24TLDien luc Thanh liem
99 8h30 : 25/05/20189h30 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Trung Lương 1Phượng Tường - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm32PA24TLDien luc Thanh liem
100 8h45 : 25/05/201810h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Tây Hải 1Tây Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải103PA24TLDien luc Thanh liem
101 7h15 : 25/05/20188h15 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Đai Vượng 3thôn hạ - đại vượng : Huyện Thanh Liêm24PA24TLDien luc Thanh liem
102 7h0 : 25/05/20188h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế trạm biến áp Thanh Phong 3---Thanh Phong Trạm 3Phúc Lai -Thanh Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm149PA24TLDien luc Thanh liem
103 8h15 : 25/05/201810h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Thanh Phong 7---Trạm Thanh Phong 7Dư Nhân - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm63PA24TLDien luc Thanh liem
104 10h15 : 25/05/201811h15 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thê TBA Thanh Lưu 17---Trạm Thanh Lưu 17Cẩm Du : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu59PA24TLDien luc Thanh liem
105 14h0 : 25/05/201815h0 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Tâng 1Thôn Tâng - Thanh Hương. : Huyện Thanh Liêm106PA24TLDien luc Thanh liem
106 7h15 : 25/05/20188h15 : 25/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 2Đình Hậu - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm128PA24TLDien luc Thanh liem
107 7h30 : 24/05/201811h30 : 24/05/2018Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Mỹ ThoMỹ Tho - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy153PA24TLDien luc Thanh liem
108 7h0 : 24/05/201811h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế TBA Thanh Bình 7---Trạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình88PA24TLDien luc Thanh liem
109 6h0 : 24/05/201810h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế TBA Thanh Nguyên 7---Trạm Thanh Nguyên 7Phú Gia : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nguyên124PA24TLDien luc Thanh liem
110 14h0 : 24/05/201817h0 : 24/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế TBA Thanh Bình 7---Trạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng -Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình106PA24TLDien luc Thanh liem
111 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế TBA CQT Thôn Lường - 373 E24.8---Trạm CQT Thôn LườngThôn Lường - THanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Thủy242PA24TLDien luc Thanh liem
112 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Lưu 6---Trạm Thanh Lưu 6- bưởiCẩm Du - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê36PA24TLDien luc Thanh liem
113 14h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Bình 2Thôn Ninh Tảo - Thanh Bình : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Bình90PA24TLDien luc Thanh liem
114 7h0 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 3 hạ thế Trạm Thanh Bình 4---Thanh B́nh T4Thôn Lãm - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm58PA24TLDien luc Thanh liem
115 7h30 : 23/05/201811h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Tân LâmThôn Tân Lâm - Kiện Khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Kim Bảng,Xã Lê Hồ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê206PA24TLDien luc Thanh liem
116 15h0 : 23/05/201817h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 3 hạ thế Trạm Đông Hải 2Thanh Khê - Thanh hải : Huyện Thanh Liêm64PA24TLDien luc Thanh liem
117 7h0 : 23/05/201810h30 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaTrạm Đông Hải 11Đông Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải167PA24TLDien luc Thanh liem
118 7h0 : 23/05/201810h0 : 23/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 01 hạ thế Trạm Thanh Lưu 4An Lạc,Kênh Cạn - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm4PA24TLDien luc Thanh liem
119 7h0 : 22/05/201815h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Bình 4---Thanh B́nh T4Thôn Lãm - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê143PA24TLDien luc Thanh liem
120 7h0 : 22/05/20188h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Nguyên 2Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên128PA24TLDien luc Thanh liem
121 8h20 : 22/05/20189h30 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Phú Gia - 377 E24.8---Trạm CQT Phú GiaPhú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên39PA24TLDien luc Thanh liem
122 7h15 : 22/05/20188h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế trạm biến áp Đông Nghị 3---Đông Nghị Trạm 3Thôn Kênh-Thanh Nguyên : Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm116PA24TLDien luc Thanh liem
123 8h20 : 22/05/20189h5 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Đông Nghị 1---Đông Nghị - Trạm 1Thôn Kênh-Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị169PA24TLDien luc Thanh liem
124 15h10 : 22/05/201817h0 : 22/05/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Bình 4---Thanh B́nh T4Lác Triều - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm46PA24TLDien luc Thanh liem
125 9h30 : 22/05/201810h30 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm CQT Đại BáiThôn đại bái - thanh hải : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nghị154PA24TLDien luc Thanh liem
126 10h0 : 22/05/201811h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm 7 Thanh HàHòa Ngãi - Thanh Hà. : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà244PA24TLDien luc Thanh liem
127 8h45 : 22/05/20189h45 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Trung Lương 2Trung Thứ - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm83PA24TLDien luc Thanh liem
128 7h30 : 22/05/20188h30 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hà 2---Trạm Đông Hà 2Ninh Phú - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm132PA24TLDien luc Thanh liem
129 14h0 : 22/05/201815h0 : 22/05/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Nam Tân 3---Trạm Nam Tân 2 (Tràng)Thôn Tràng - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê106PA24TLDien luc Thanh liem
130 7h0 : 22/05/201810h0 : 22/05/2018Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế TBA Thôn Nghè---Trạm CQT Thôn Nghè-Liêm SơnThôn Nghè - Liêm Sơn : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Sơn310PA24TLDien luc Thanh liem
131 7h0 : 21/05/201818h0 : 21/05/2018Khác : Thay hòm hộp công tơLộ 1 TBA Hương Sơn 5---Trạm Hương Sơn 5Hương Sơn : Huyện Thanh Liêm109PA24TLDien luc Thanh liem
Top  |  Home