Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Thursday, October 19, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 74
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 7h0 : 21/10/201711h0 : 21/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 fa định kỳUBTT T2Tiểu khu Bình Long : Thị trấn Bình Mỹ236PA24BMDien luc Binh luc
2 14h0 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3fa định kỳUBTT T4Tiểu khu Bình Long : Thị trấn Bình Mỹ265PA24BMDien luc Binh luc
3 7h30 : 20/10/201711h30 : 20/10/2017Khác : Lắp tụ bù hạ thếCát Lại 5xóm 9 cát lại bình nghĩa : Xã Bình Nghĩa0PA24BMDien luc Binh luc
4 7h0 : 20/10/201711h0 : 20/10/2017Khác : thay công tơ định kỳBình Thành Ga CQTTiểu khu bình thành : Thị trấn Bình Mỹ,Xã An Mỹ,Xã Tiêu Động328PA24BMDien luc Binh luc
5 14h0 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Khác : thay công tơ định kỳBình Thăng (T6)tiểu khu Bình Thẳng TT Bình Mỹ : Thị trấn Bình Mỹ176PA24BMDien luc Binh luc
6 8h0 : 18/10/201711h30 : 18/10/2017Khác : thay dây o,4 KVThanh Nội 3thôn đội xã An Nội : Xã An Nội175PA24BMDien luc Binh luc
7 8h0 : 17/10/201711h0 : 17/10/2017Khác : thay dây 0.4 KVHưng Công 3Thôn Bùi xã Hưng Công : Xã Hưng Công289PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
8 7h30 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm Tiên Phong 5Thôn An Mông 1 xã Tiên Phong : Xã Tiên Phong206PA24DVDien luc Duy Tien
9 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm Tiên Phong 4Thôn Dưỡng Thọ xã Tiên Phong : Xã Tiên Phong126PA24DVDien luc Duy Tien
10 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Chuôn 2Thôn Chuôn ( Chuyên Thiện) xã Châu Giang : Xã Châu Giang285PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
11 8h0 : 21/10/201716h0 : 21/10/2017Sửa chữa thường xuyên : thay bộ SI + sơn TBATĐC Hai bà trưng(472)Tổ 16 phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Hai Bà Trưng47PA24HNTP Phủ Lý
12 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1 pha RfThôn Hưng Đạo(373 KB)Thôn hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Hai Bà Trưng,Xã Liêm Chính316PA24HNTP Phủ Lý
13 8h0 : 20/10/201715h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 1phaLộ 2D Liêm chung ( nhờ Đ Đ8)---Liêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung295PA24HNTP Phủ Lý
14 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1pha RFLộ 2D TBA Tiên Hải 5Thôn quán nha : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Huyện Duy Tiên,Xã Tiên Hải273PA24HNTP Phủ Lý
15 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1 pha RFLộ 1D TBA Tiên Hải 5thôn Quan nha : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung154PA24HNTP Phủ Lý
16 8h0 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 1 phaLộ 1D Liêm Chung (nhờ DD8)---Liêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Xã Liêm Chung48PA24HNTP Phủ Lý
17 7h0 : 19/10/201711h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1pha RFChâu Sơn-CQT Thôn Lê Lợithôn Lê Lợi : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Châu Sơn190PA24HNTP Phủ Lý
18 8h40 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 4(473)Thôn 4 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân237PA24HNTP Phủ Lý
19 8h30 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 3 PhaTBA Ngân hàng Sài Gòn Thương TínNgân Hàng Sài Gòn Thương Tín : Thành phố Phủ Lý1PA24HNTP Phủ Lý
20 7h50 : 18/10/20178h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 3(473)Thôn phù vân 3 : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân161PA24HNTP Phủ Lý
21 15h10 : 18/10/201716h0 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAPhù Vân-Phù Đạm 2(473)thôn 6 phù Vân : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân122PA24HNTP Phủ Lý
22 14h0 : 18/10/201715h0 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân Phù Đạm 1(473)xã Phù Vân : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân215PA24HNTP Phủ Lý
23 7h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1pha RFChâu Sơn-CQT Thôn Lê Lợithôn Lê Lợi : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Châu Sơn190PA24HNTP Phủ Lý
24 10h40 : 18/10/201711h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 6(473)Thôn 6 phù Vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân341PA24HNTP Phủ Lý
25 7h30 : 18/10/20178h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơ 3 phaTBA Trung tâm Nước sạch Đinh Xáxã Đinh Xá : Phường Trần Hưng Đạo1PA24HNTP Phủ Lý
26 7h30 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ điện tử 1pha RFLộ 2D TBA CQT Thôn Đỗ Ngoại---TBA CQT Đỗ Ngoại(973TGTH)Thôn Đỗ Ngoại : Thành phố Phủ Lý126PA24HNTP Phủ Lý
27 8h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 1 phaLiêm Chung 1(476)xóm 5 liêm chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung213PA24HNTP Phủ Lý
28 9h40 : 18/10/201710h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 5(473)thôn 5 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân191PA24HNTP Phủ Lý
29 15h45 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha ĐKCQT Liêm Chính 5phường Liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung215PA24HNTP Phủ Lý
30 14h0 : 18/10/201715h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha ĐKLiêm Chính-CQT Trạm 3xa liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung198PA24HNTP Phủ Lý
31 9h30 : 18/10/201711h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay TI định kỳThanh Bình 2(476)Xã Thanh Bình : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung262PA24HNTP Phủ Lý
32 7h30 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay TI định kỳThanh Bình 1(476)xã Thanh Bình : Thành phố Phủ Lý273PA24HNTP Phủ Lý
33 8h30 : 17/10/20179h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 3 PhaKhu chung cư Tiến LộcChung cuư Tiến Lộc + CT Trần Anh : Thành phố Phủ Lý,Xã Thanh Châu2PA24HNTP Phủ Lý
34 7h30 : 17/10/20178h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơ 3 PhaTrường dạy nghề lái xeTrường cao đẳng nghề Hà Nam : Thành phố Phủ Lý1PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
35 7h0 : 22/10/201717h0 : 22/10/2017Khác : Di chuyển ĐZ 0,4 KV phục vụ giải phóng mặt bằng để cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông NhuệTBA Nhật Tựu 2Thôn Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
36 7h0 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Khác : Di chuyển ĐZ 0,4 KV phục vụ giải phóng mặt bằng để cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông NhuệTBA Nhật Tựu 2Thôn Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
37 7h0 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Khác : Di chuyển ĐZ 0,4 KV phục vụ giải phóng mặt bằng để cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông NhuệTBA Nhật Tựu 2Thôn Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
38 7h0 : 20/10/201716h0 : 20/10/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: đấu nối, sang hòm hộp + thu hồi dây cũThi Sơn 7Xóm 7 : DL Kim B¿ng ,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn177PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
39 13h30 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳVăn Xá 8 ( CQT Đặng Xá)Xóm 1 : Huyện Kim Bảng,Xã Văn Xá238PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
40 8h0 : 19/10/201711h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳChanh Điền 971 KBThôn Chanh : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Văn Xá429PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
41 7h0 : 19/10/201711h30 : 19/10/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnTBA Xì Dầu Lộ 473thôn Xì Dầu : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn94PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
42 7h0 : 18/10/201716h0 : 18/10/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: đấu nối, sang hòm hộp + thu hồi dây cũTBA Chống QT thi Sơn 3Xóm 4+5+6 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn475PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
43 15h0 : 18/10/201716h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 6Xóm 7+9 : Xã Ngọc Sơn129PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
44 13h30 : 18/10/201714h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 3 Lộ 974 KBXóm 12+13 : Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn256PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
45 10h0 : 18/10/201711h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 4 Lộ 473Xóm 3+4+5 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn371PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
46 8h0 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA Xóm 3 Mã Lão Ngọc SơnXóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn364PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
47 7h0 : 18/10/20178h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 5Xóm 7+9 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân,Xã Ngọc Sơn238PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
48 8h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 3 ĐZ hạ thế TBA Phường Xá---Phương XáXóm 14 xã Đồng Hóa : DL Kim B¿ng ,Xã Đồng Hóa304PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
49 8h0 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTrung ĐồngXóm 5+7 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa383PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
50 13h30 : 17/10/201714h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 8Xóm 14 : DL Kim B¿ng ,Xã Ngọc Sơn167PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
51 10h30 : 17/10/201711h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 8Xóm 8 Ba Sao : Thị trấn Ba Sao85PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
52 7h0 : 17/10/201710h0 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 7Xóm 6+7 Ba Sao : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao115PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
53 7h0 : 16/10/20178h0 : 16/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 10Xóm 2+4 Ba Sao : Thị trấn Quế,Thị trấn Ba Sao57PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
54 8h30 : 16/10/20179h30 : 16/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao207PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
55 7h0 : 22/10/201717h0 : 22/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 1 ---Trạm Thượng Vỹ 2xóm 3 thượng vỹ-xã nhân chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính221PA24LNDien luc Lý Nhân
56 7h0 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 02---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý257PA24LNDien luc Lý Nhân
57 7h0 : 21/10/20179h0 : 21/10/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA khách hàngCDRN120 nhánh Xuân Khê 3 lộ 474 E24.2Xã Xuân Khê : Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Mỹ,Xã Xuân Khê,Huyện Lý Nhân1166PA24LNDien luc Lý Nhân
58 7h0 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 02---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý257PA24LNDien luc Lý Nhân
59 7h0 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 01---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý196PA24LNDien luc Lý Nhân
60 7h30 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 2Xóm 5 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang124PA24LNDien luc Lý Nhân
61 7h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 02---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý257PA24LNDien luc Lý Nhân
62 7h30 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 2Xóm 11 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang213PA24LNDien luc Lý Nhân
63 7h30 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 2Xóm 11 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang213PA24LNDien luc Lý Nhân
64 7h0 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 01---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý196PA24LNDien luc Lý Nhân
65 7h0 : 16/10/201717h0 : 16/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 01---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý196PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
66 14h0 : 19/10/201716h0 : 19/10/2017Khác : Để đấu lèo san tảiLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hải 2Đông Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm70PA24TLDien luc Thanh liem
67 10h20 : 19/10/201711h20 : 19/10/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp PTM công tơLộ 1 trạm Nội Chiều 1---Nội Chiều Trạm 1Lác Nội-Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm97PA24TLDien luc Thanh liem
68 7h30 : 19/10/201711h30 : 19/10/2017Khác : Cân đảo phaĐại Vượng Trạm 1Thôn Trung - Đại Vượng : Thành phố Phủ Lý,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nguyên249PA24TLDien luc Thanh liem
69 14h0 : 19/10/201716h0 : 19/10/2017Khác : Để đấu lèo san tảiLộ 2 hạ thế TBA Thanh Khê---Trạm Thanh Khê - Đông HảiThanh Khê - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải209PA24TLDien luc Thanh liem
70 8h0 : 19/10/201710h0 : 19/10/2017Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm Tâng 1Thôn Tâng - Thanh Hương : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê211PA24TLDien luc Thanh liem
71 8h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Nam Sơn 3Thôn quán - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm12PA24TLDien luc Thanh liem
72 7h30 : 18/10/201717h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Bắc Tân 1Thủ Hòa -Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê116PA24TLDien luc Thanh liem
73 14h0 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Đông Hải 11Đông Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải123PA24TLDien luc Thanh liem
74 7h30 : 17/10/201711h30 : 17/10/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Đông Hải 3Đoan vỹ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải339PA24TLDien luc Thanh liem 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 74
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 14h0 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3fa định kỳUBTT T4Tiểu khu Bình Long : Thị trấn Bình Mỹ265PA24BMDien luc Binh luc
2 7h0 : 21/10/201711h0 : 21/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 fa định kỳUBTT T2Tiểu khu Bình Long : Thị trấn Bình Mỹ236PA24BMDien luc Binh luc
3 7h0 : 20/10/201711h0 : 20/10/2017Khác : thay công tơ định kỳBình Thành Ga CQTTiểu khu bình thành : Thị trấn Bình Mỹ,Xã An Mỹ,Xã Tiêu Động328PA24BMDien luc Binh luc
4 7h30 : 20/10/201711h30 : 20/10/2017Khác : Lắp tụ bù hạ thếCát Lại 5xóm 9 cát lại bình nghĩa : Xã Bình Nghĩa0PA24BMDien luc Binh luc
5 14h0 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Khác : thay công tơ định kỳBình Thăng (T6)tiểu khu Bình Thẳng TT Bình Mỹ : Thị trấn Bình Mỹ176PA24BMDien luc Binh luc
6 8h0 : 18/10/201711h30 : 18/10/2017Khác : thay dây o,4 KVThanh Nội 3thôn đội xã An Nội : Xã An Nội175PA24BMDien luc Binh luc
7 8h0 : 17/10/201711h0 : 17/10/2017Khác : thay dây 0.4 KVHưng Công 3Thôn Bùi xã Hưng Công : Xã Hưng Công289PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
8 7h30 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm Tiên Phong 5Thôn An Mông 1 xã Tiên Phong : Xã Tiên Phong206PA24DVDien luc Duy Tien
9 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Chuôn 2Thôn Chuôn ( Chuyên Thiện) xã Châu Giang : Xã Châu Giang285PA24DVDien luc Duy Tien
10 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm Tiên Phong 4Thôn Dưỡng Thọ xã Tiên Phong : Xã Tiên Phong126PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
11 8h0 : 21/10/201716h0 : 21/10/2017Sửa chữa thường xuyên : thay bộ SI + sơn TBATĐC Hai bà trưng(472)Tổ 16 phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Hai Bà Trưng47PA24HNTP Phủ Lý
12 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1 pha RFLộ 1D TBA Tiên Hải 5thôn Quan nha : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung154PA24HNTP Phủ Lý
13 8h0 : 20/10/201715h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 1phaLộ 2D Liêm chung ( nhờ Đ Đ8)---Liêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung295PA24HNTP Phủ Lý
14 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1 pha RfThôn Hưng Đạo(373 KB)Thôn hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Hai Bà Trưng,Xã Liêm Chính316PA24HNTP Phủ Lý
15 7h30 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1pha RFLộ 2D TBA Tiên Hải 5Thôn quán nha : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Huyện Duy Tiên,Xã Tiên Hải273PA24HNTP Phủ Lý
16 8h0 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 1 phaLộ 1D Liêm Chung (nhờ DD8)---Liêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Xã Liêm Chung48PA24HNTP Phủ Lý
17 7h0 : 19/10/201711h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1pha RFChâu Sơn-CQT Thôn Lê Lợithôn Lê Lợi : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Châu Sơn190PA24HNTP Phủ Lý
18 7h50 : 18/10/20178h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 3(473)Thôn phù vân 3 : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân161PA24HNTP Phủ Lý
19 7h30 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ điện tử 1pha RFLộ 2D TBA CQT Thôn Đỗ Ngoại---TBA CQT Đỗ Ngoại(973TGTH)Thôn Đỗ Ngoại : Thành phố Phủ Lý126PA24HNTP Phủ Lý
20 7h30 : 18/10/20178h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơ 3 phaTBA Trung tâm Nước sạch Đinh Xáxã Đinh Xá : Phường Trần Hưng Đạo1PA24HNTP Phủ Lý
21 8h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 1 phaLiêm Chung 1(476)xóm 5 liêm chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung213PA24HNTP Phủ Lý
22 7h30 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay TI định kỳThanh Bình 1(476)xã Thanh Bình : Thành phố Phủ Lý273PA24HNTP Phủ Lý
23 9h30 : 18/10/201711h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay TI định kỳThanh Bình 2(476)Xã Thanh Bình : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung262PA24HNTP Phủ Lý
24 14h0 : 18/10/201715h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha ĐKLiêm Chính-CQT Trạm 3xa liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung198PA24HNTP Phủ Lý
25 15h45 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha ĐKCQT Liêm Chính 5phường Liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung215PA24HNTP Phủ Lý
26 7h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1pha RFChâu Sơn-CQT Thôn Lê Lợithôn Lê Lợi : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Châu Sơn190PA24HNTP Phủ Lý
27 8h30 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 3 PhaTBA Ngân hàng Sài Gòn Thương TínNgân Hàng Sài Gòn Thương Tín : Thành phố Phủ Lý1PA24HNTP Phủ Lý
28 8h40 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 4(473)Thôn 4 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân237PA24HNTP Phủ Lý
29 9h40 : 18/10/201710h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 5(473)thôn 5 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân191PA24HNTP Phủ Lý
30 10h40 : 18/10/201711h30 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân 6(473)Thôn 6 phù Vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân341PA24HNTP Phủ Lý
31 15h10 : 18/10/201716h0 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm ĐK MBAPhù Vân-Phù Đạm 2(473)thôn 6 phù Vân : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân122PA24HNTP Phủ Lý
32 14h0 : 18/10/201715h0 : 18/10/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm ĐK MBAHTX Phù Vân Phù Đạm 1(473)xã Phù Vân : Thành phố Phủ Lý,Xã Phù Vân215PA24HNTP Phủ Lý
33 7h30 : 17/10/20178h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay định kỳ công tơ 3 PhaTrường dạy nghề lái xeTrường cao đẳng nghề Hà Nam : Thành phố Phủ Lý1PA24HNTP Phủ Lý
34 8h30 : 17/10/20179h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : thay ĐK công tơ 3 PhaKhu chung cư Tiến LộcChung cuư Tiến Lộc + CT Trần Anh : Thành phố Phủ Lý,Xã Thanh Châu2PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
35 7h0 : 22/10/201717h0 : 22/10/2017Khác : Di chuyển ĐZ 0,4 KV phục vụ giải phóng mặt bằng để cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông NhuệTBA Nhật Tựu 2Thôn Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
36 7h0 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Khác : Di chuyển ĐZ 0,4 KV phục vụ giải phóng mặt bằng để cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông NhuệTBA Nhật Tựu 2Thôn Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
37 7h0 : 20/10/201716h0 : 20/10/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: đấu nối, sang hòm hộp + thu hồi dây cũThi Sơn 7Xóm 7 : DL Kim B¿ng ,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn177PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
38 7h0 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Khác : Di chuyển ĐZ 0,4 KV phục vụ giải phóng mặt bằng để cải tạo nâng cấp tuyến đê tả sông NhuệTBA Nhật Tựu 2Thôn Nhật Tựu : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
39 8h0 : 19/10/201711h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳChanh Điền 971 KBThôn Chanh : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Văn Xá429PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
40 7h0 : 19/10/201711h30 : 19/10/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Thay dây dẫnTBA Xì Dầu Lộ 473thôn Xì Dầu : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn94PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
41 13h30 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳVăn Xá 8 ( CQT Đặng Xá)Xóm 1 : Huyện Kim Bảng,Xã Văn Xá238PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
42 13h30 : 18/10/201714h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 3 Lộ 974 KBXóm 12+13 : Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn256PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
43 7h0 : 18/10/20178h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 5Xóm 7+9 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân,Xã Ngọc Sơn238PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
44 8h0 : 18/10/20179h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA Xóm 3 Mã Lão Ngọc SơnXóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn364PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
45 10h0 : 18/10/201711h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 4 Lộ 473Xóm 3+4+5 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn371PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
46 15h0 : 18/10/201716h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 6Xóm 7+9 : Xã Ngọc Sơn129PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
47 8h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 3 ĐZ hạ thế TBA Phường Xá---Phương XáXóm 14 xã Đồng Hóa : DL Kim B¿ng ,Xã Đồng Hóa304PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
48 7h0 : 18/10/201716h0 : 18/10/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: đấu nối, sang hòm hộp + thu hồi dây cũTBA Chống QT thi Sơn 3Xóm 4+5+6 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn475PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
49 10h30 : 17/10/201711h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 8Xóm 8 Ba Sao : Thị trấn Ba Sao85PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
50 8h0 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTrung ĐồngXóm 5+7 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa383PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
51 13h30 : 17/10/201714h30 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNgọc Sơn 8Xóm 14 : DL Kim B¿ng ,Xã Ngọc Sơn167PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
52 7h0 : 17/10/201710h0 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 7Xóm 6+7 Ba Sao : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao115PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
53 8h30 : 16/10/20179h30 : 16/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao207PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
54 7h0 : 16/10/20178h0 : 16/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 10Xóm 2+4 Ba Sao : Thị trấn Quế,Thị trấn Ba Sao57PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
55 7h0 : 22/10/201717h0 : 22/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 1 ---Trạm Thượng Vỹ 2xóm 3 thượng vỹ-xã nhân chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính221PA24LNDien luc Lý Nhân
56 7h0 : 21/10/201717h0 : 21/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 02---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý257PA24LNDien luc Lý Nhân
57 7h0 : 21/10/20179h0 : 21/10/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA khách hàngCDRN120 nhánh Xuân Khê 3 lộ 474 E24.2Xã Xuân Khê : Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Mỹ,Xã Xuân Khê,Huyện Lý Nhân1166PA24LNDien luc Lý Nhân
58 7h0 : 20/10/201717h0 : 20/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 02---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý257PA24LNDien luc Lý Nhân
59 7h30 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 2Xóm 5 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang124PA24LNDien luc Lý Nhân
60 7h0 : 19/10/201717h0 : 19/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 01---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý196PA24LNDien luc Lý Nhân
61 7h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 02---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý257PA24LNDien luc Lý Nhân
62 7h30 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 2Xóm 11 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang213PA24LNDien luc Lý Nhân
63 7h0 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 01---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý196PA24LNDien luc Lý Nhân
64 7h30 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1,3 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 2Xóm 11 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang213PA24LNDien luc Lý Nhân
65 7h0 : 16/10/201717h0 : 16/10/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơLộ 01---Trạm Hoà Lý 4Xóm 1,4 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý196PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
66 7h30 : 19/10/201711h30 : 19/10/2017Khác : Cân đảo phaĐại Vượng Trạm 1Thôn Trung - Đại Vượng : Thành phố Phủ Lý,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Nguyên249PA24TLDien luc Thanh liem
67 10h20 : 19/10/201711h20 : 19/10/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp PTM công tơLộ 1 trạm Nội Chiều 1---Nội Chiều Trạm 1Lác Nội-Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm97PA24TLDien luc Thanh liem
68 8h0 : 19/10/201710h0 : 19/10/2017Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm Tâng 1Thôn Tâng - Thanh Hương : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê211PA24TLDien luc Thanh liem
69 14h0 : 19/10/201716h0 : 19/10/2017Khác : Để đấu lèo san tảiLộ 2 hạ thế TBA Thanh Khê---Trạm Thanh Khê - Đông HảiThanh Khê - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải209PA24TLDien luc Thanh liem
70 14h0 : 19/10/201716h0 : 19/10/2017Khác : Để đấu lèo san tảiLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hải 2Đông Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm70PA24TLDien luc Thanh liem
71 7h30 : 18/10/201717h30 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Bắc Tân 1Thủ Hòa -Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê116PA24TLDien luc Thanh liem
72 8h0 : 18/10/201717h0 : 18/10/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Nam Sơn 3Thôn quán - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm12PA24TLDien luc Thanh liem
73 14h0 : 17/10/201717h0 : 17/10/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Đông Hải 11Đông Hải - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải123PA24TLDien luc Thanh liem
74 7h30 : 17/10/201711h30 : 17/10/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Đông Hải 3Đoan vỹ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải339PA24TLDien luc Thanh liem
Top  |  Home