Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Saturday, May 8, 2021
Tin Công ty Điện lực
PC Hà Nam tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao bùng phát tại cộng đồng
PC Hà Nam tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao bùng phát tại cộng đồng
04/05/2021 08:10
PC Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
PC Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
04/05/2021 08:02
PC Hà Nam đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
PC Hà Nam đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
23/04/2021 09:13
PC Hà Nam huy động mọi nguồn lực đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trong mùa nắng nóng 2021
PC Hà Nam huy động mọi nguồn lực đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trong mùa nắng nóng 2021
22/04/2021 11:17
Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức Diễn tập công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn – Xử lý sự cố - An toàn năm 2021
Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức Diễn tập công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn – Xử lý sự cố - An toàn năm 2021
22/04/2021 11:15
Điện lực Lý Nhân – PC Hà Nam - tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện các TBA có tổn thất cao và bất thường
Điện lực Lý Nhân – PC Hà Nam - tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện các TBA có tổn thất cao và bất thường
15/04/2021 16:00
Công ty Điện lực Hà Nam triển khai ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
Công ty Điện lực Hà Nam triển khai ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”
13/04/2021 09:10
Quyết định về việc ban hành quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam
Quyết định về việc ban hành quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam
31/03/2021 15:55
Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) thực hiện biện pháp ngăn chặn việc thả diều của người dân
Điện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) thực hiện biện pháp ngăn chặn việc thả diều của người dân
15/03/2021 17:21
Công ty Điện lực Hà Nam phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện trong năm 2021
Công ty Điện lực Hà Nam phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện trong năm 2021
09/03/2021 15:09
12345678910...Top  |  Home