Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Wednesday, July 15, 2020
 
ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019
 
20/08/2019 09:32

 

Vừa qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Minh Dũng: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam chủ trì Hội nghị; đồng chủ trì có các đồng chí Nguyễn Văn Minh: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam, đồng chí Ngô Quốc Huy, PGĐ Công ty và đồng chí Vũ Hoàng Lâm PGĐ Công ty, cùng với sự tham gia của toàn đảng viên trong Đảng bộ.

Hội trường buổi sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm

6 tháng cuối năm 2019

              Trong thời gian qua,Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác truyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ .

         Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung uơng 8 (khóa XII) của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ rất coi trọng gắn liền việc quán triệt học tập với việc thảo luận, xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ để thực hiện các Nghị quyết, từng cá nhân cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch liên hệ với thực tế. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đồng thời tổ chức Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và các nội dung khác của chỉ thị.

Đồng chí: Trần Minh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt được kết quả 06 tháng đầu năm, cụ thể như sau: Thương phẩm 6 tháng năm 2019 của toàn Công ty đạt 1.480,54 tr.kWh tăng trưởng 9,12% so với cùng kỳ năm 2018; Tỷ lệ tổn thất toàn Công ty thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 5,16%, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2018, cao hơn 1,67% so với kế hoạch Tổng công ty giao; Giá bán điện lũy kế đến tháng 6 năm 2019 đạt 1.670,44 đ/kWh, tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 77,56 đ/kWh và thấp hơn kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty giao lại là 30,41 đ/kWh; Tỷ lệ thu nộp tiền điện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 98,26%.

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

                 Trong những tháng cuối năm 2019 Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Nam tiếp tục tập trung quán triệt,triển khai thực hiện kịp thời các thỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính tri về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quy định số 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời chỉ đạo định hướng, cung cấp thông tin, chủ động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp; đấu tranh phản bác có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.Đồng thời lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Nam phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 được cấp trên giao.

Đinh Thị La - Văn phòng Công ty

507 lượt xem.
Các tin khác :
Tuổi trẻ Công ty Điện lực Hà Nam xung kích, tình nguyện trách nhiệm vì cộng đồng (09/07)
PC Hà Nam thăm hỏi động viên người lao động trực tiếp trong mùa nắng nóng năm 2020 (23/06)
PC Hà Nam thăm hỏi động viên Bé gái 7 tuổi 2 lần chịu cảnh mồ côi ở Xã Chân lý Huyện Lý Nhân (30/05)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM NHIỆM KỲ 2020-2025 (21/05)
Điện lực Duy Tiên (PC Hà Nam) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổng định phục vụ Đại hội Đảng các cấp. (29/04)
Đoàn thanh niên PC Hà Nam thăm tặng quà đồng nghiệp bị tai nạn lao động nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (01/04)
Điện lực Bình Lục: Tham gia hoạt động chính trị tại địa phương (27/02)
ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỆN LỰC DUY TIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2023 VỚI PHƯƠNG CHÂM “ĐẠI HỘI TRÍ TUỆ, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (14/02)
PC Hà Nam với chương trình Teambuilding xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng hướng đến thành công (24/12)
Hội nghị công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ của Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam (28/11)Top  |  Home