Công nhân Công ty điện lực Hà Nam thực hiện chương trình tại thôn Lã Làng, xã Thanh Bình (Thanh Liêm)
 

 

Theo đó chương trình hỗ trợ toàn bộ kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở một số tuyến đường nông thôn. Tại Hà Nam, công ty điện lực đã chọn 6 tuyến đường ở 5 huyện và thành phố Phủ Lý để lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng.

Đến nay, công ty đã lắp đặt được hệ thống chiếu sáng tại tuyến đường thôn Lã Làng, xã Thanh Bình (Thanh Liêm) và đang triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường còn lại.

Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm vật tư, công lao động khoảng 15 – 20 triệu/tuyến đường.

Việc đưa hệ thống thiếu sáng công cộng vào sử dụng không chỉ hỗ trợ bà con đi lại thuận tiện mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự.  

Trần Hữu