Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Saturday, January 18, 2020
 
Lưu đồ cấp điện hạ áp
 
09/07/2018 14:27

 

LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP

 

TT

 

Các bước thực hiện

Thời gian thực hiện khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của KH (ngày làm việc)

Trách nhiệm

thực hiện

Khu vực thành phố, thị xã

Khu vực nông thôn

Trưởng hợp phải dựng thêm cột, cáp ngầm, máy biến dòng

B1

 

 
 

Tiếp nhận các yêu cầu cấp điện của khách hàng và khảo sát cấp điện

 

 


 01 ngày

 1,5 ngày

1,5 ngày

- Phòng giao dịch KH; bộ phận khảo sát cấp điện;

- Khách hàng.

B2

Tổ chức thực hiện thi công, lập dự thảo hợp đồng sinh hoạt. ngoài sinh hoạt

 

0,5 ngày

01 ngày

01 ngày

- Bộ phận thi công và quản lý hợp đồng;

- Phần chuẩn bị vật tư lắp đặt trách nhiệm thực hiện do bộ phận quản lý vật tư và thủ kho vật tư của Điện lực.

B3

Tổ chức thi công, nghiệm thu và ký HĐMBĐ

 

01 ngày

 02 ngày

04 ngày

- Bộ phận thi công, nghiệm thu và ký HĐMBĐ;

- Khách hàng.

B4

 

 
 

Hoàn thiện hồ sơ HĐMBĐ

 

 

 


                                                             

0,5 ngày

0.5 ngày

0.5 ngày

- Bộ phận thi công, nghiệm thu và quản lý hợp đồng; phòng giao dịch khách hàng;

- Bộ phận CMIS.

 

Tổng thời gian thực hiện

03 ngày làm việc

05 ngày làm việc

07 ngày làm việc

 

256 lượt xem.
Các tin khác :Top  |  Home