Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Saturday, January 18, 2020
 
Trình tự thủ tục cấp điện
 
09/07/2018 14:16

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM

 

TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP

 

I.          TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT.

1.      Tiếp nhận yêu cầu cấp điện của khách hàng:

            - Tiếp nhận gián tiếp: Các yêu cầu cấp điện của khách hàng được tiếp nhận qua: Trung tâm chăm sóc khách hàng; điện thoại; email; web; fax; bưu điện... đều phải chuyển ngay trong ngày về “Phòng Giao dịch khách hàng” được giao giải quyết để thực hiện yêu cầu cấp điện của khách hàng. CBNV tại “Phòng Giao dịch khách hàng” có trách nhiệm liên lạc với khách hàng hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và hẹn ngày khảo sát.

            - Tiếp nhận trực tiếp tại ‘Phòng Giao dịch khách hàng”: CBNV tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đồng thời hẹn khách hàng thời gian khảo sát.

            - Trường hợp khách hàng còn thiếu giấy tờ cần bổ sung, CBNV tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ loại giấy tờ cần bổ sung và khách hàng sẽ cung cấp bổ sung khi nhân viên Điện  lực đến nhà khảo sát.

            - Trường hợp khách hàng chưa có hồ sơ, Đơn vị điện lực thực hiện tiếp nhận hồ sơ cùng với thời gian khảo sát tại  địa điểm sử dụng điện của khách hàng.

            - Trường hợp đã đủ điều kiện cấp điện: lưới điện các khu đô thị mới, khu chung cư... đã đầu tư đến công tơ và chuyển giao tài sản thuộc Đơn vị điện lực cho phép ký ngay HĐMBĐ và cấp điện cho khách hàng.

  1. Khảo sát, thiết kế:

            - TCTĐL ban hành thiết kế mẫu (Thiết kế bản vẽ thi công, quy cách và số lượng vật liệu lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha tại các vị trí trên tường ngoài nhà, trên cột, khu chung cư.... ), quy định thực hiện thống nhất trong toàn TCTĐL.

            - CTĐL/ĐL căn cứ thiết kế mẫu để tiến hành khảo sát và lập dự toán chi phí theo đúng lịch hẹn với khách hàng. Thông báo với khách hàng dự toán chi phí sau công tơ (nếu có) và thời gian thi công lắp đặt, ngay sau khi khảo sát tại địa điểm sử dụng điện của khách hàng.

            - Trường hợp khách hàng mua điện qua công trình điện không thuộc tài sản của Đơn vị điện lực, Đơn vị điện lực phải thoả thuận với chủ sở hữu công trình điện để có văn bản chấp thuận của chủ sở hữu công trình điện.

            - Trường hợp chưa đủ điều kiện bán điện do chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối bị quá tải có xác nhận của cơ quan Điều tiết điện lực hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương được uỷ quyền, Đơn vị điện lực phải trả lời khách hàng bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đề nghị mua điện của khách hàng, trong đó phải nêu rõ thời hạn dự kiến cấp điện được.

  1. Thi công lắp đặt và ký kết HĐMBĐ:

            - Theo đúng lịch đã hẹn thi công, Đơn vị điện lực thực hiện tại địa điểm sử dụng điện của khách hàng: thu chi phí phần dây dẫn sau công tơ (nếu có) trường hợp khách hàng thuê dịch vụ của Đơn vị điện lực; bổ sung các giấy tờ khách hàng còn thiếu (nếu có); thi công lắp đặt; ký Biên bản treo tháo công tơ và nghiệm thu thiết bị đo đếm. Khách hàng ký HĐMBĐ đã được Đơn vị điện lực ký trước, bàn giao HĐMBĐ cho khách hàng ngay khi hoàn thành lắp đặt công tơ và đóng điện.

II.       THỜI GIAN LẮP ĐẶT:

        Thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp khi khách hàng đã thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

       - 03 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện: Sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.

       - 05 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện: Sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha thuộc khu vực nông thôn.

       - 07 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện sinh hoạt,ngoài sinh hoạt phải dựng thêm cột, lắp đặt cáp ngầm, máy biến dòng.     

 

       Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng truy cập trên Website: http://www.pchanam.npc.com.vn

 


 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM

 

THỦ TỤC NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

 

I.                   Ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp.

       Khi có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được; có nguy cơ gây sự cố mất an toàn nghiêm trọng cho người; thiết bị và hệ thống điện, do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa sự an toàn của hệ thống điện; do sự kiện bất khả kháng, Bên bán điện có quyền ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp, sau đó thực hiện các công việc sau:

      1.  Xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng, thời gian dự kiến cấp điện trở lại.

      2. Thông báo cho bên mua điện biết theo hình thức thông báo đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện, bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp.

     3. Bên bán điện phải ghi đầy đủ thời gian, nguyên nhân, trình tự thao tác ngừng, giảm mức cung cấp điện vào sổ nhật ký công tác hoặc nhật ký vận hành.

    4. Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa sự an toàn của hệ thống điện, bên bán điện phải đảm bảo thực hiện cắt, giảm đúng lượng công suất phụ tải được tính toán và phân bổ theo quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

   5. Phối hợp với các bên có liên quan khẩn trương khắc phục các nguyên nhân dẫn đến ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp để cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất.

II.                Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp.

   1. Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày, cụ thể như sau:

    - Gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông báo bằng hình thức khác đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện cho khách hàng sử dụng điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết.

    - Thông báo trong 03 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện còn lại.

   2. Sau khi thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện có trách nhiệm tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng nội dung đã thông báo.

     Trường hợp không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo nội dung đã thông báo, bên bán điện có trách nhiệm thông báo lại cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.

   3. Trường hợp bên mua điện có đề nghị thay đổi thời gian ngừng, giảm mức cung cấp điện đã được thông báo thì phải trao đổi với bên bán điện trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 48 giờ. Bên bán điện có trách nhiệm xem xét, giải quyết hợp lý đề nghị của bên mua điện, cụ thể như sau:

   - Trường hợp không thể thay đổi việc ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện vẫn được ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch nhưng phải thông báo lại cho bên mua điện và nêu rõ lý do trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.

  - Trường hợp chấp nhận thay đổi thời gian ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.

  4. Sau khi tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải ghi đầy đủ thời gian, nội dung, trình tự thao tác ngừng, giảm mức cung cấp điện vào sổ nhật ký công tác hoặc nhật ký vận hành.

  5. Bên bán điện phải cấp điện trở lại theo đúng thời hạn đã thông báo. Trường hợp thời gian cấp điện trở lại bị chậm so với thời gian đã thông báo từ 01 giờ trở lên, bên bán điện phải thông báo cho khách hàng sử dụng điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết thời gian cấp điện trở lại bằng điện thoại hoặc hình thức thông báo khác do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

  6. Việc ngừng hoặc cấp điện trở lại đối với các trường hợp : Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện chỉ tiến hành sau khi bên yêu cầu ngừng cấp điện đã thanh toán đủ cho bên bán điện các chi phí liên quan đến việc ngừng và cấp điện trở lại.

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM

 

 

TRÌNH TỰ CẤP ĐIỆN

THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

 

1.    Tiếp nhận, khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật. (thời gian 02 ngày làm việc)

        - Tiếp nhận hồ sơ và khảo sát hiện trường: Đơn vị “Phòng Giao dịch khách hàng” khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, có trách nhiệm liên lạc với khách hàng, kiểm tra hồ sơ. Thông báo với khách hàng nội dung hồ sơ còn thiếu cần bổ sung (nếu có) bằng văn bản và hẹn thời gian khảo sát hiện trường. Đơn vị điện lực thực hiện khảo sát hiện trường cùng với khách hàng theo đúng lịch hẹn, ghi nhận các nội dung liên quan đến việc thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật. Đơn vị điện lực thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật với khách hàng.

        - Tổng thời gian từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp điện đến khi ký Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật không quá 02 ngày làm việc.

2.     Ký hợp đồng nghiệm thu, lập phương án đầu nối, đăng ký cắt điện để đầu nối, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện. (thời gian 05 ngày làm việc)

        - Nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng gửi đủ hồ sơ đề nghị nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành và đóng điện công trình. Đơn vị điện lực có trách nhiệm bố trí lịch cắt điện đấu nối và tham gia nghiệm thu đóng điện cùng với khách hàng. HĐMBĐ phải được bàn giao cho khách hàng ngay khi hoàn thành nghiệm thu đóng điện.

 

Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng truy cập trên Website: http://www.pchanam.npc.com.vn

Đường dây nóng: 19006769

 

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM

 

QUY ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP

 

I.                   Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt:

      1. Giấy đề nghị mua điện (theo mẫu, phát miễn phí cho khách hàng);

        2. Bản sao của một loại giấy tờ  xác định chủ thể HĐMBĐ; là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu.

       3. Giấy tờ tùy thân là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân đân; Giấy chứng minh công an nhân đân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

         Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện.

II.                Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt:

1.      Giấy đề nghị mua điện.

      2. Bản sao của một loại giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ; là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.    

       3. Giấy tờ tùy thân là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân đân; Giấy chứng minh công an nhân đân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

        4. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện: là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại điện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

      Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay UBND phường, xã tại nơi đăng ký mua điện.

      5. 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên.

       III.  Khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, ngoài các giấy tờ nêu tại mục I, cần có thêm 01 Giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc chứng thực chữ ký).

      IV.  Khách hàng đang sử dụng điện với mục đích sinh hoạt chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách công tơ riêng và ký HĐMBĐ trực tiếp với Đơn vị điện lực:

     a.   Hồ sơ đề nghị như mục I.

     b.   Xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách riêng công tơ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

     V. Khách hàng có nhu cầu mua điện ngắn hạn (không quá 12 tháng) phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt:

     a.   Hồ sơ đề nghị như mục II.

      b.  01 giấy bảo lãnh của Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam hoặc tiền đặt cọc bằng tiền điện dự kiến tiêu thụ 1,5 tháng hoặc bằng số tiền điện dự kiến theo số ngày đề nghị mua điện.

 

 

 

321 lượt xem.
Các tin khác :Top  |  Home