Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Sunday, January 20, 2019
 
TCBC EVNNPC: Đóng điện công trình Tri ân khách hàng năm 2017 - Dự án lắp máy T2 TBA 110KV Châu Sơn, Hà Nam
 
21/12/2017 09:24

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
    THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TCBC EVNNPC: Đóng điện công trình Tri ân khách hàng năm 2017 - Dự án lắp máy T2 TBA 110KV Châu Sơn, Hà Nam 

Hà nội, ngày 13  tháng 12 năm 2017