Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Tuesday, July 16, 2019
 
Điện lực Duy Tiên triển khai kiểm tra sửa chữa thường xuyên lưới điện trên địa bàn huyện
 
22/08/2017 09:35

              Điện lực Duy Tiên quản lý vận hành bán điện cho các hộ dân tại 16 xã và 2 thị trấn với tổng số trên 650km đường dây hạ thế các loại. Lưới điện hạ thế nông thôn được các Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp xây dựng từ những năm 1980 đến năm 2009 bàn giao cho Ngành điện quản lý nên tình trạng xuống cấp, cũ nát, chắp vá và không đảm bảo an toàn trong vận hành.

Nguồn vốn đầu tư cải tạo sửa chữa lớn lưới điện hạ thế nông thôn đã được quan tâm chú trọng. Tuy nhiên do khối lượng đường dây quá lớn nên hàng năm chỉ thực hiện được một phần rất nhỏ. Vì vậy việc sửa chữa thường xuyên lưới điện là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm duy trì hoạt động cho lưới điện, cung cấp điện ổn định an toàn cho nhân dân.

Lắp tủ tụ bù 0,4kV nâng cao chất lượng điện của lưới điện hạ áp nông thôn

Nhận thức tầm quan trọng của công tác sửa chữa thường xuyên lưới điện trong công tác quản lý vận hành. Giám đốc Điện lực Duy Tiên thường xuyên đôn đốc các Phòng, Đội kiểm tra tổng thể các lộ đường dây, trạm biến áp phân phối. Lập kế hoạch vật tư dự phòng cho công tác khắc phục sự cố. Tích cực kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các khiếm khuyết của đường dây trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn và ổn định.

Điện lực Duy Tiên với tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, đã và đang thực hiện có hiệu quả, để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, sinh hoạt của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa bàn huyện Duy Tiên/.

 Vũ Minh Cương - Điện lực Duy Tiên

 

1008 lượt xem.
Các tin khác :Top  |  Home