Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Tuesday, November 12, 2019
Đầu tư - sửa chữa lưới điện
Đóng điện thành công Dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Đóng điện thành công Dự án: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
29/07/2019 16:44
EVNNPC chỉ đạo đơn vị cơ bản hoàn thành phương án cấp điện phục vụ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019
EVNNPC chỉ đạo đơn vị cơ bản hoàn thành phương án cấp điện phục vụ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019
25/04/2019 09:12
Công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Đồng Văn IV đáp ứng nhu cầu về nguồn điện tại Khu công nghiệp Đồng Văn tỉnh Hà Nam
Công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Đồng Văn IV đáp ứng nhu cầu về nguồn điện tại Khu công nghiệp Đồng Văn tỉnh Hà Nam
20/02/2019 16:20
Tình hình triển khai thi công dự án Đường dây và TBA 110kV Đồng Văn 3
Tình hình triển khai thi công dự án Đường dây và TBA 110kV Đồng Văn 3
29/09/2017 08:03
Điện lực Duy Tiên triển khai kiểm tra sửa chữa thường xuyên lưới điện trên địa bàn huyện
Điện lực Duy Tiên triển khai kiểm tra sửa chữa thường xuyên lưới điện trên địa bàn huyện
22/08/2017 09:35
Công ty Điện lực Hà Nam triển khai chương trình “chỉnh trang lưới điện trung hạ thế đảm bảo An toàn – Sạch đẹp – Mỹ quan”
Công ty Điện lực Hà Nam triển khai chương trình “chỉnh trang lưới điện trung hạ thế đảm bảo An toàn – Sạch đẹp – Mỹ quan”
18/03/2016 17:20
Hội nghị chuyên đề công tác đầu tư xây dựng – sửa chữa lớn, tài chính kế toán năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị chuyên đề công tác đầu tư xây dựng – sửa chữa lớn, tài chính kế toán năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
07/03/2016 10:03Top  |  Home