Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Tuesday, March 26, 2019
Quản lý kỹ thuật - vận hành
PC Hà Nam: Không ngừng đáp ứng tiến trình CNH – HĐH của tỉnh
PC Hà Nam: Không ngừng đáp ứng tiến trình CNH – HĐH của tỉnh
21/03/2019 16:27
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG KHÔNG CẦN CẮT ĐIỆN
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG KHÔNG CẦN CẮT ĐIỆN
11/03/2019 09:06
PC Hà Nam: Điện lực Lý Nhân đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ hội Đền Trần Thương
PC Hà Nam: Điện lực Lý Nhân đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ hội Đền Trần Thương
20/02/2019 16:16
THỰC HIỆN CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THI CÔNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV ĐANG MANG ĐIỆN (THI CÔNG HOTLINE) TRÊN LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM
THỰC HIỆN CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THI CÔNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV ĐANG MANG ĐIỆN (THI CÔNG HOTLINE) TRÊN LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NAM
20/12/2018 10:40
Điện lực Lý Nhân – PC Hà Nam triển khai kế hoạch định kỳ công tơ, máy biến dòng, máy biến điện áp năm 2017
Điện lực Lý Nhân – PC Hà Nam triển khai kế hoạch định kỳ công tơ, máy biến dòng, máy biến điện áp năm 2017
11/09/2017 15:14
Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức Hội nghị Ký giao kết phối hợp khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra đối với công trình điện giữa Công ty Điện lực Hà Nam với các Đơn vị thi công xây lắp điện
Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức Hội nghị Ký giao kết phối hợp khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra đối với công trình điện giữa Công ty Điện lực Hà Nam với các Đơn vị thi công xây lắp điện
29/08/2017 08:53
Điện lực Thanh Liêm " Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ vệ sinh cách điện Hotline"
Điện lực Thanh Liêm " Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ vệ sinh cách điện Hotline"
22/08/2017 11:02
Điện lực TP Phủ Lý đảm bảo cấp điện phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ
Điện lực TP Phủ Lý đảm bảo cấp điện phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ
07/08/2017 14:20
Đội quản lý tổng hợp Mai Xá - Điện lực Lý Nhân với công tác an toàn - vệ sinh lao động
Đội quản lý tổng hợp Mai Xá - Điện lực Lý Nhân với công tác an toàn - vệ sinh lao động
02/08/2017 16:01
Lý Nhân: Nhức nhối nạn trộm cắp điện
Lý Nhân: Nhức nhối nạn trộm cắp điện
02/08/2017 15:09
123Top  |  Home