Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Tuesday, July 17, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 91
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 5h0 : 23/06/20186h0 : 23/06/2018Khác : để tháo lèo tại cột 81,82Xuất tuyến 972 - TGBLkhu vuc La Sơn ,Mỹ Thọ ,1 phần TTBM , 1 phần Đồn Xá, Liêm phong , Liêm Cần , Liêm Thuận.......... : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Đồn Xá,Xã An Mỹ,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động5358PA24BMDien luc Binh luc
2 6h0 : 22/06/201816h30 : 22/06/2018Khác : để thay dây từ cột 173 đến hết nhánh Bình Minh 2. Lắp MC 375/52 n. cầu sắt. lắp CS tại cột 05 n. độ việt373E24.2-lynhanXã Vũ Bản,An Nội,Bối cầu,ngọc Lũ,Bồ Đề,An Ninh,Trung Lương.. : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Trịnh Xá,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Trung Lương,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão23934PA24BMDien luc Binh luc
3 6h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 25, và cột 05 nhánh Quế Sơn 4Xuất tuyến 974 - TGBLXã An Lão ,Xã Tiêu Động : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Hưng Công,Xã Bối Cầu,Xã Vũ Bản,Xã Tiêu Động,Xã An Lão3717PA24BMDien luc Binh luc
4 6h0 : 22/06/201816h0 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 n.Độ Việt. lắp MC 375-7/52 n.Cầu Sắt. thay dây từ cột 173 lộ 375 đến hết n. Bình Minh 2373E24.2-lynhanXã Vũ Bản,An Nội,Bối cầu,ngọc Lũ,Bồ Đề,An Ninh,Trung Lương.. : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Trịnh Xá,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Trung Lương,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão21885PA24BMDien luc Binh luc
5 6h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 43 và 76 lộ 972 TG VBXuất tuyến 971 - TGVBxã Bồ Đề ,AN Ninh, HTX Vũ Thành : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Đồn Xá,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão5127PA24BMDien luc Binh luc
6 7h30 : 22/06/201816h0 : 22/06/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Ninh 11_400-10/0.4kVthôn 5 xã An Ninh : Xã An Ninh178PA24BMDien luc Binh luc
7 6h0 : 22/06/201816h30 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 70 và cột 38 nhánh Ngọc Lũ 8. Lắp CDPT tại cột 02 nhánh Xuân Tiến 3 và cột 02 nhánh Thanh Nội 3Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão8553PA24BMDien luc Binh luc
8 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Tiêu Hạ 3_400-35/0.4kVThôn Trung Tiêu Động : Xã Tràng An,Xã Tiêu Động168PA24BMDien luc Binh luc
9 11h30 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để đóng CD 375-7/60 n.An ĐổMáy cắt đường dây 01 nhánh An Đổxã An Đổ, Tiêu Động ,La Sơn, An Lão, Mỹ Thọ HTX Mai Lương ,Đồn Xá, 1 phần TT Bình Mỹ : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã Vũ Bản,Xã Trung Lương,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão17212PA24BMDien luc Binh luc
10 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Tiêu Hạ 2_180-35/0.4kVxóm Trực tiêu động : Xã Tràng An,Xã Tiêu Động335PA24BMDien luc Binh luc
11 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Quế Sơn 6_180-35/0.4kVthôn An Lão : Xã An Lão279PA24BMDien luc Binh luc
12 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Quế Sơn 2_320-35/0.4kVthôn An Lão : Xã An Lão438PA24BMDien luc Binh luc
13 6h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CSV tại cột 73 và cột 10 n.Bơm Biên Hòa , Lắp CDPT tại cột 33Máy cắt tổng 972 - TGBLxã La Sơn, xã Mỹ Thọ,HTX Đồn Xá,HTX Bình Lý,HTX Liêm Cần : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Đồn Xá,Xã An Mỹ,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động5356PA24BMDien luc Binh luc
14 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CDPT tại cột 01 nhánh Mai Lương 2Tiêu Hạ 1_320-35/0.4kVxóm Cần thôn tiêu hạ xã Tiêu Động : Xã Tràng An,Xã Tiêu Động514PA24BMDien luc Binh luc
15 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CDPT tại cột 01 nhánh Mai Lương 2Mai Lương 2(Máy 1)_180-35/0.4kVthôn mai động xã trung lương : Xã Trung Lương364PA24BMDien luc Binh luc
16 14h0 : 20/06/201816h30 : 20/06/2018Khác : để lắp Chống Sét tại cột 10 nhánh Mạnh ChưCầu dao rẽ nhánh Mạnh Chư1 phần xã An Đổ và 1 phần xã La Sơn : Xã Bình Nghĩa,Xã An Đổ,Xã La Sơn1115PA24BMDien luc Binh luc
17 5h0 : 20/06/20186h0 : 20/06/2018Khác : để tháo lèo nhánh mai lương 2 và căt CD 375-7/02 nhánh Quế sơn 2CDPT375-7/60 N.AN ĐỔxã Tiêu Động, La Sơn, Mỹ Thọ, An Lão, Liêm Phong, Liêm Cần, Đồn Xá : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão12561PA24BMDien luc Binh luc
18 10h30 : 20/06/201811h30 : 20/06/2018Khác : để đấu lại lèo nhánh Mai Lương 2 và đóng CD 375-7/02 nhánh Quế Sơn 2CDPT375-7/60 N.AN ĐỔxã Tiêu Động, La Sơn, Mỹ Thọ, An Lão, Liêm Phong, Liêm Cần, Đồn Xá : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão12561PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
19 5h30 : 24/06/201818h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để thi công đường dây mới lộ 377 E24.3Xuất tuyến 374Một phần khu công Nghiệp Đồng Văn 2 : DL Duy Tiên,Huyện Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn18PA24DVDien luc Duy Tien
20 5h30 : 24/06/201818h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để thi công đường dây mới lộ 377 E24.3Xuất tuyến 376 E24.3Khu CN Đồng Văn 2 : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Bạch Thượng,Xã Duy Minh,Xã Yên Bắc64PA24DVDien luc Duy Tien
21 5h30 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Khác : Tháo lèo nhánh Hòa Mạc để phục vụ đấu nối TBACOT LEO N HOA MACKhu Đô thị Hòa Mạc, TT Hòa Mạc : Thị trấn Hòa Mạc900PA24DVDien luc Duy Tien
22 15h30 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Khác : Đấu lèo nhánh Hòa Mạc sau khi đấu nối KĐT Hòa Mạc xongCDPT 477-7/01KĐT Hòa Mạc, TT HÒa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc,Xã Trác Văn,Xã Yên Nam7462PA24DVDien luc Duy Tien
23 5h30 : 21/06/20187h0 : 21/06/2018Khác : Tháo lèo nhánh Hòa Mạc để đấu nối KĐT Hòa MạcCDPT 477-7/01KĐT Hòa Mạc, TT HÒa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc,Xã Trác Văn,Xã Yên Nam7462PA24DVDien luc Duy Tien
24 7h30 : 21/06/20189h30 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaĐông NgoạiThôn Đông Ngoại Xã Châu Giang : Xã Châu Giang501PA24DVDien luc Duy Tien
25 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNgọc Động 2Thôn Ngọc Động xã Hoàng Đông : Thị trấn Đồng Văn,Xã Hoàng Đông287PA24DVDien luc Duy Tien
26 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNgọc Động 2Thôn Ngọc Động xã Hoàng Đông : Thị trấn Đồng Văn,Xã Hoàng Đông287PA24DVDien luc Duy Tien
27 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLỗ HàThôn Lỗ Hà xã Chuyên Ngoại : Xã Chuyên Ngoại359PA24DVDien luc Duy Tien
28 7h0 : 18/06/201817h0 : 18/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNgọc Động 2Thôn Ngọc Động xã Hoàng Đông : Thị trấn Đồng Văn,Xã Hoàng Đông287PA24DVDien luc Duy Tien
29 7h0 : 18/06/201817h0 : 18/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTBA CQT THÔN NGỌC ĐỘNGThôn Ngọc Động - Xã Hoàng Đông : Xã Hoàng Đông505PA24DVDien luc Duy Tien
30 6h0 : 18/06/201815h0 : 18/06/2018Sửa chữa thường xuyên : Để sửa chữa lưới điệnĐồng Văn 3Phố nguyễn Hữu Tiến Thị Trấn Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc338PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
31 8h0 : 22/06/20189h30 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay Ti định kỳPhù Vân - Phù Đạm 2thôn phù đạm : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung2PA24HNTP Phủ Lý
32 10h30 : 22/06/201811h15 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 3D TBA Nam Nguyễn Viết Xuân---Nam Nguyễn Viết Xuân(376)Tổ 3 THĐ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo60PA24HNTP Phủ Lý
33 9h0 : 22/06/20189h30 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2A XN May Châu Giang cũ---TBA XN May Châu Giang cũ(476)tổ 10 Trần hưng Đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung40PA24HNTP Phủ Lý
34 9h45 : 22/06/201810h15 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2 - TBA Trần Hưng Đạo-CQTtổ 3 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung70PA24HNTP Phủ Lý
35 8h15 : 22/06/20188h45 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D TBA HTX Liêm Chính 2---HTX Liêm Chính - trạm 2(476)Thôn thá liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung168PA24HNTP Phủ Lý
36 7h30 : 22/06/20188h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2D Liêm Tuyền1---Liêm Tuyền 1 (Lộ 476)Ngái Trì Liêm Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung24PA24HNTP Phủ Lý
37 7h0 : 21/06/201811h30 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ tổng số 2 Hồ Quang Trung (F2)phường quang trung : Thành phố Phủ Lý145PA24HNTP Phủ Lý
38 17h0 : 21/06/201818h0 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLô 14 (F2)tổ 9 Phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung143PA24HNTP Phủ Lý
39 7h0 : 20/06/201811h30 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 1D TBA LẠC TRÀNG 1---LẠC TRÀNG 1(474)Lạc tràng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung254PA24HNTP Phủ Lý
40 14h30 : 20/06/201816h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay Ti định kỳTrạm Sở Nông Nghiệp (F3)Văn phòng sở nông nghiệp : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong6PA24HNTP Phủ Lý
41 8h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay Ti định kỳNo 1 - Trạm CQT (F3)tổ 3 ,4 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong205PA24HNTP Phủ Lý
42 10h0 : 19/06/201811h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳPhù Vân -HTX Trạm 1 (F1)thôn 1 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân523PA24HNTP Phủ Lý
43 14h30 : 19/06/201815h30 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳThanh Sơn - Trạm HTX (F1)Xóm 6,7,8 thanh sơn : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong266PA24HNTP Phủ Lý
44 9h0 : 19/06/20189h30 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNo 1 - Trạm CQT (F3)tổ 3 ,4 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong205PA24HNTP Phủ Lý
45 8h0 : 19/06/20188h30 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTrần Văn Chuông (F1)Tổ 11 phường lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung238PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
46 5h0 : 22/06/201810h0 : 22/06/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ sang ĐZ mớiThuy hoi trai 1Xóm 10+11 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn503PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
47 6h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Khác : chỉnh trang lại lưới điện theo tiêu chí 5SNhật Tân 8 ( CQT Xóm 15)Xóm 15 : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tân372PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
48 6h0 : 21/06/201810h0 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBắc Đồng 6Xóm 6 : Xã Đồng Hóa152PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
49 5h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ sang ĐZ mớiTân Sơn 1+2Xóm 1+2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh,Xã Tân Sơn568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
50 14h0 : 20/06/201816h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBút Sơn 2THôn Bút Sơn xã Thanh Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn212PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
51 7h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳThi Sơn5 Lộ 473Xóm 7+10 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn325PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
52 6h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBắc Đồng 4Xóm 1 : Xã Đồng Hóa230PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
53 14h0 : 19/06/201816h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳVân SơnThôn Vân Sơn : Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao68PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
54 7h0 : 19/06/20189h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao219PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
55 5h0 : 19/06/201810h0 : 19/06/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX ĐZ 0,4 KVTân Sơn 1+2Xóm 1+2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh,Xã Tân Sơn568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
56 7h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Thượng Vỹ 3xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính101PA24LNDien luc Lý Nhân
57 7h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng122PA24LNDien luc Lý Nhân
58 7h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng122PA24LNDien luc Lý Nhân
59 7h0 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng181PA24LNDien luc Lý Nhân
60 7h0 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Khác : chỉnh trang TBA theo tiêu chí 5sVĩnh Trụ 1Khu phố 1 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý526PA24LNDien luc Lý Nhân
61 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Thượng Vỹ 3xã Nhân Chính : Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Chính,Huyện Lý Nhân205PA24LNDien luc Lý Nhân
62 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng181PA24LNDien luc Lý Nhân
63 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Khác : chỉnh trang TBA theo tiêu chí 5sVĩnh Trụ 1Khu phố 1 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý526PA24LNDien luc Lý Nhân
64 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaDuyên Hà 4xã phú phúc : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh,Xã Phú Phúc160PA24LNDien luc Lý Nhân
65 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaVĩnh Trụ 4Xóm 7 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ274PA24LNDien luc Lý Nhân
66 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Thượng Vỹ 3xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Chính205PA24LNDien luc Lý Nhân
67 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaDuyên Hà 4xã phú phúc : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh,Xã Phú Phúc160PA24LNDien luc Lý Nhân
68 7h0 : 18/06/201817h0 : 18/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaVĩnh Trụ 4Xóm 7 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ274PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
69 6h0 : 24/06/201817h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Thôn Nguyễn---Trạm Thôn Nguyễn - Thanh HươngThôn Nguyễn - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm100PA24TLDien luc Thanh liem
70 5h0 : 24/06/201816h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : kéo dây,chuyển cáp hòm công tơLộ 2 hạ thế TBA Đông Hải 8---Trạm Đông Hải 8Thôn Đoan Vỹ -Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm85PA24TLDien luc Thanh liem
71 5h0 : 23/06/201811h0 : 23/06/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây,chuyển cáp hòm công tơLộ 1 TBA Đông Hải 8---Trạm Đông Hải 8Đoan Vĩ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê45PA24TLDien luc Thanh liem
72 15h30 : 22/06/201816h30 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơTrạm Thôn Tháp - TT Kiện KhêThôn Tháp- Kiện Khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê273PA24TLDien luc Thanh liem
73 8h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm 3 Thanh HàHòa Ngãi - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê164PA24TLDien luc Thanh liem
74 5h0 : 22/06/201812h0 : 22/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối lộ 972 TGBLMáy cắt Reclore 473/29 lộ 473 E3.2Thanh Hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Bình2765PA24TLDien luc Thanh liem
75 7h0 : 22/06/20188h0 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Phú Gia - 377 E24.8---Trạm CQT Phú GiaPhú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên41PA24TLDien luc Thanh liem
76 5h0 : 22/06/20189h30 : 22/06/2018Khác : Chuyển cáp hòm công tơLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hải 6---Trạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)Đông Hải : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải53PA24TLDien luc Thanh liem
77 8h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm 4 Thanh HàAn Hòa - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà139PA24TLDien luc Thanh liem
78 8h0 : 21/06/201810h0 : 21/06/2018Khác : Kéo dây và chuyển cápLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hải 6---Trạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)Đông Hải : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải53PA24TLDien luc Thanh liem
79 7h0 : 21/06/20189h0 : 21/06/2018Khác : Thay TI định kỳCTy TNHH Thanh Tâm T2Cty Thanh Tâm : Thị trấn Kiện Khê1PA24TLDien luc Thanh liem
80 14h30 : 21/06/201818h0 : 21/06/2018Khác : Kéo dây và chuyển cápLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hải 6 ---Trạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)UB xã Đông Hải, thôn Cổ Động : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê141PA24TLDien luc Thanh liem
81 6h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Khác : Chỉnh trang lưới điện theo 5STrạm Thanh Nguyên 2Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên293PA24TLDien luc Thanh liem
82 7h30 : 20/06/201817h30 : 20/06/2018Khác : Chỉnh trang lưới điện theo 5STrạm Nam Tân 1Thôn Tràng - Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Tân196PA24TLDien luc Thanh liem
83 7h0 : 20/06/20189h0 : 20/06/2018Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế TBA Thanh Phong 7---Trạm Thanh Phong 7Dư Nhân - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm63PA24TLDien luc Thanh liem
84 9h15 : 19/06/201810h0 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Thanh BồngThanh Bồng : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê72PA24TLDien luc Thanh liem
85 7h15 : 19/06/20189h0 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA CQT Bồng Lạng 4---Trạm CQT Bồng Lạng (4)Bồng Lạng- Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm268PA24TLDien luc Thanh liem
86 8h30 : 19/06/20189h30 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm 2 Thanh Hà---Trạm 2 Thanh HàDương xá - Thanh Hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà187PA24TLDien luc Thanh liem
87 7h15 : 19/06/20188h15 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Tân Lâm - 371 E24.11---Trạm CQT Tân LâmTân Lâm : Xã Lê Hồ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê153PA24TLDien luc Thanh liem
88 5h0 : 19/06/201818h0 : 19/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : cải tạo lưới 10KV lên 22kVXuất tuyến 972 Trung Gian Bình LụcLiêm Cần, Liêm Thuận, Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Phong,Xã Liêm Cần,Xã Thanh Bình,Xã Liêm Thuận3350PA24TLDien luc Thanh liem
89 14h0 : 19/06/201815h0 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 TBA Nội Chiều 2 ---Nội Chiều Trạm 2Lác Nội - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm42PA24TLDien luc Thanh liem
90 15h30 : 19/06/201816h30 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Thôn Phúc Lai - 373 E24.8---Trạm CQT Phúc LaiPhúc Lai - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Phong183PA24TLDien luc Thanh liem
91 10h30 : 19/06/201811h30 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Thanh SơnThanh Sơn Thanh nghị : Huyện Thanh Liêm79PA24TLDien luc Thanh liem 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 91
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 5h0 : 23/06/20186h0 : 23/06/2018Khác : để tháo lèo tại cột 81,82Xuất tuyến 972 - TGBLkhu vuc La Sơn ,Mỹ Thọ ,1 phần TTBM , 1 phần Đồn Xá, Liêm phong , Liêm Cần , Liêm Thuận.......... : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Đồn Xá,Xã An Mỹ,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động5358PA24BMDien luc Binh luc
2 6h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 43 và 76 lộ 972 TG VBXuất tuyến 971 - TGVBxã Bồ Đề ,AN Ninh, HTX Vũ Thành : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Đồn Xá,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Lão5127PA24BMDien luc Binh luc
3 6h0 : 22/06/201816h0 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 n.Độ Việt. lắp MC 375-7/52 n.Cầu Sắt. thay dây từ cột 173 lộ 375 đến hết n. Bình Minh 2373E24.2-lynhanXã Vũ Bản,An Nội,Bối cầu,ngọc Lũ,Bồ Đề,An Ninh,Trung Lương.. : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Trịnh Xá,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Trung Lương,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão21885PA24BMDien luc Binh luc
4 6h0 : 22/06/201816h30 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 70 và cột 38 nhánh Ngọc Lũ 8. Lắp CDPT tại cột 02 nhánh Xuân Tiến 3 và cột 02 nhánh Thanh Nội 3Xuất tuyến 973 - TGVBxã An Nội,1 phần xã bối cầu ,1 phần xã hưng công,xã ngọc Lũ,1 phần xã bồ đề : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã Tiêu Động,Xã An Lão8553PA24BMDien luc Binh luc
5 6h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 25, và cột 05 nhánh Quế Sơn 4Xuất tuyến 974 - TGBLXã An Lão ,Xã Tiêu Động : Thị trấn Bình Mỹ,Xã Hưng Công,Xã Bối Cầu,Xã Vũ Bản,Xã Tiêu Động,Xã An Lão3717PA24BMDien luc Binh luc
6 6h0 : 22/06/201816h30 : 22/06/2018Khác : để thay dây từ cột 173 đến hết nhánh Bình Minh 2. Lắp MC 375/52 n. cầu sắt. lắp CS tại cột 05 n. độ việt373E24.2-lynhanXã Vũ Bản,An Nội,Bối cầu,ngọc Lũ,Bồ Đề,An Ninh,Trung Lương.. : TP Phủ Lý,Xã Duy Minh,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Tràng An,Xã Trịnh Xá,Xã Đồng Du,Xã Ngọc Lũ,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã An Ninh,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã An Nội,Xã Vũ Bản,Xã Trung Lương,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão23934PA24BMDien luc Binh luc
7 7h30 : 22/06/201816h0 : 22/06/2018Khác : thay công tơ định kỳAn Ninh 11_400-10/0.4kVthôn 5 xã An Ninh : Xã An Ninh178PA24BMDien luc Binh luc
8 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Tiêu Hạ 3_400-35/0.4kVThôn Trung Tiêu Động : Xã Tràng An,Xã Tiêu Động168PA24BMDien luc Binh luc
9 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Tiêu Hạ 2_180-35/0.4kVxóm Trực tiêu động : Xã Tràng An,Xã Tiêu Động335PA24BMDien luc Binh luc
10 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Quế Sơn 6_180-35/0.4kVthôn An Lão : Xã An Lão279PA24BMDien luc Binh luc
11 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CS tại cột 05 nhánh Quế Sơn 2Quế Sơn 2_320-35/0.4kVthôn An Lão : Xã An Lão438PA24BMDien luc Binh luc
12 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CDPT tại cột 01 nhánh Mai Lương 2Tiêu Hạ 1_320-35/0.4kVxóm Cần thôn tiêu hạ xã Tiêu Động : Xã Tràng An,Xã Tiêu Động514PA24BMDien luc Binh luc
13 11h30 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để đóng CD 375-7/60 n.An ĐổMáy cắt đường dây 01 nhánh An Đổxã An Đổ, Tiêu Động ,La Sơn, An Lão, Mỹ Thọ HTX Mai Lương ,Đồn Xá, 1 phần TT Bình Mỹ : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã Bồ Đề,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã Vũ Bản,Xã Trung Lương,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão17212PA24BMDien luc Binh luc
14 10h30 : 20/06/201811h30 : 20/06/2018Khác : để đấu lại lèo nhánh Mai Lương 2 và đóng CD 375-7/02 nhánh Quế Sơn 2CDPT375-7/60 N.AN ĐỔxã Tiêu Động, La Sơn, Mỹ Thọ, An Lão, Liêm Phong, Liêm Cần, Đồn Xá : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão12561PA24BMDien luc Binh luc
15 14h0 : 20/06/201816h30 : 20/06/2018Khác : để lắp Chống Sét tại cột 10 nhánh Mạnh ChưCầu dao rẽ nhánh Mạnh Chư1 phần xã An Đổ và 1 phần xã La Sơn : Xã Bình Nghĩa,Xã An Đổ,Xã La Sơn1115PA24BMDien luc Binh luc
16 5h0 : 20/06/20186h0 : 20/06/2018Khác : để tháo lèo nhánh mai lương 2 và căt CD 375-7/02 nhánh Quế sơn 2CDPT375-7/60 N.AN ĐỔxã Tiêu Động, La Sơn, Mỹ Thọ, An Lão, Liêm Phong, Liêm Cần, Đồn Xá : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Bình Nghĩa,Xã Tràng An,Xã Hưng Công,Xã Đồn Xá,Xã Bối Cầu,Xã An Mỹ,Xã Vũ Bản,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động,Xã An Lão12561PA24BMDien luc Binh luc
17 6h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CSV tại cột 73 và cột 10 n.Bơm Biên Hòa , Lắp CDPT tại cột 33Máy cắt tổng 972 - TGBLxã La Sơn, xã Mỹ Thọ,HTX Đồn Xá,HTX Bình Lý,HTX Liêm Cần : TỈNH HÀ NAM,Xã Duy Minh,Xã Liêm Phong,Huyện Bình Lục,Thị trấn Bình Mỹ,Xã Đồn Xá,Xã An Mỹ,Xã Mỹ Thọ,Xã An Đổ,Xã La Sơn,Xã Tiêu Động5356PA24BMDien luc Binh luc
18 5h0 : 20/06/201812h0 : 20/06/2018Khác : để lắp CDPT tại cột 01 nhánh Mai Lương 2Mai Lương 2(Máy 1)_180-35/0.4kVthôn mai động xã trung lương : Xã Trung Lương364PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
19 5h30 : 24/06/201818h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để thi công đường dây mới lộ 377 E24.3Xuất tuyến 376 E24.3Khu CN Đồng Văn 2 : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Bạch Thượng,Xã Duy Minh,Xã Yên Bắc64PA24DVDien luc Duy Tien
20 5h30 : 24/06/201818h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Để thi công đường dây mới lộ 377 E24.3Xuất tuyến 374Một phần khu công Nghiệp Đồng Văn 2 : DL Duy Tiên,Huyện Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn18PA24DVDien luc Duy Tien
21 15h30 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Khác : Đấu lèo nhánh Hòa Mạc sau khi đấu nối KĐT Hòa Mạc xongCDPT 477-7/01KĐT Hòa Mạc, TT HÒa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc,Xã Trác Văn,Xã Yên Nam7462PA24DVDien luc Duy Tien
22 7h30 : 21/06/20189h30 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaĐông NgoạiThôn Đông Ngoại Xã Châu Giang : Xã Châu Giang501PA24DVDien luc Duy Tien
23 5h30 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Khác : Tháo lèo nhánh Hòa Mạc để phục vụ đấu nối TBACOT LEO N HOA MACKhu Đô thị Hòa Mạc, TT Hòa Mạc : Thị trấn Hòa Mạc900PA24DVDien luc Duy Tien
24 5h30 : 21/06/20187h0 : 21/06/2018Khác : Tháo lèo nhánh Hòa Mạc để đấu nối KĐT Hòa MạcCDPT 477-7/01KĐT Hòa Mạc, TT HÒa Mạc : DL Duy Tiên,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc,Xã Trác Văn,Xã Yên Nam7462PA24DVDien luc Duy Tien
25 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNgọc Động 2Thôn Ngọc Động xã Hoàng Đông : Thị trấn Đồng Văn,Xã Hoàng Đông287PA24DVDien luc Duy Tien
26 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLỗ HàThôn Lỗ Hà xã Chuyên Ngoại : Xã Chuyên Ngoại359PA24DVDien luc Duy Tien
27 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNgọc Động 2Thôn Ngọc Động xã Hoàng Đông : Thị trấn Đồng Văn,Xã Hoàng Đông287PA24DVDien luc Duy Tien
28 7h0 : 18/06/201817h0 : 18/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳNgọc Động 2Thôn Ngọc Động xã Hoàng Đông : Thị trấn Đồng Văn,Xã Hoàng Đông287PA24DVDien luc Duy Tien
29 6h0 : 18/06/201815h0 : 18/06/2018Sửa chữa thường xuyên : Để sửa chữa lưới điệnĐồng Văn 3Phố nguyễn Hữu Tiến Thị Trấn Đồng Văn : Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc338PA24DVDien luc Duy Tien
30 7h0 : 18/06/201817h0 : 18/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTBA CQT THÔN NGỌC ĐỘNGThôn Ngọc Động - Xã Hoàng Đông : Xã Hoàng Đông505PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
31 8h0 : 22/06/20189h30 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay Ti định kỳPhù Vân - Phù Đạm 2thôn phù đạm : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung2PA24HNTP Phủ Lý
32 8h15 : 22/06/20188h45 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D TBA HTX Liêm Chính 2---HTX Liêm Chính - trạm 2(476)Thôn thá liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung168PA24HNTP Phủ Lý
33 9h0 : 22/06/20189h30 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2A XN May Châu Giang cũ---TBA XN May Châu Giang cũ(476)tổ 10 Trần hưng Đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung40PA24HNTP Phủ Lý
34 7h30 : 22/06/20188h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2D Liêm Tuyền1---Liêm Tuyền 1 (Lộ 476)Ngái Trì Liêm Tuyền : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung24PA24HNTP Phủ Lý
35 10h30 : 22/06/201811h15 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 3D TBA Nam Nguyễn Viết Xuân---Nam Nguyễn Viết Xuân(376)Tổ 3 THĐ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Trần Hưng Đạo60PA24HNTP Phủ Lý
36 9h45 : 22/06/201810h15 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2 - TBA Trần Hưng Đạo-CQTtổ 3 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung70PA24HNTP Phủ Lý
37 7h0 : 21/06/201811h30 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ tổng số 2 Hồ Quang Trung (F2)phường quang trung : Thành phố Phủ Lý145PA24HNTP Phủ Lý
38 17h0 : 21/06/201818h0 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLô 14 (F2)tổ 9 Phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung143PA24HNTP Phủ Lý
39 8h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay Ti định kỳNo 1 - Trạm CQT (F3)tổ 3 ,4 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong205PA24HNTP Phủ Lý
40 14h30 : 20/06/201816h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay Ti định kỳTrạm Sở Nông Nghiệp (F3)Văn phòng sở nông nghiệp : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong6PA24HNTP Phủ Lý
41 7h0 : 20/06/201811h30 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 1D TBA LẠC TRÀNG 1---LẠC TRÀNG 1(474)Lạc tràng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung254PA24HNTP Phủ Lý
42 9h0 : 19/06/20189h30 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳNo 1 - Trạm CQT (F3)tổ 3 ,4 lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong205PA24HNTP Phủ Lý
43 14h30 : 19/06/201815h30 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳThanh Sơn - Trạm HTX (F1)Xóm 6,7,8 thanh sơn : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong266PA24HNTP Phủ Lý
44 10h0 : 19/06/201811h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳPhù Vân -HTX Trạm 1 (F1)thôn 1 phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Phù Vân523PA24HNTP Phủ Lý
45 8h0 : 19/06/20188h30 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaTrần Văn Chuông (F1)Tổ 11 phường lê hồng phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung238PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
46 6h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Khác : chỉnh trang lại lưới điện theo tiêu chí 5SNhật Tân 8 ( CQT Xóm 15)Xóm 15 : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tân372PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
47 5h0 : 22/06/201810h0 : 22/06/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ sang ĐZ mớiThuy hoi trai 1Xóm 10+11 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn503PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
48 6h0 : 21/06/201810h0 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBắc Đồng 6Xóm 6 : Xã Đồng Hóa152PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
49 5h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dây, chuyển hòm hộp công tơ sang ĐZ mớiTân Sơn 1+2Xóm 1+2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh,Xã Tân Sơn568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
50 6h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBắc Đồng 4Xóm 1 : Xã Đồng Hóa230PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
51 14h0 : 20/06/201816h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBút Sơn 2THôn Bút Sơn xã Thanh Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn212PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
52 7h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳThi Sơn5 Lộ 473Xóm 7+10 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn325PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
53 5h0 : 19/06/201810h0 : 19/06/2018Sửa chữa thường xuyên : SCTX ĐZ 0,4 KVTân Sơn 1+2Xóm 1+2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh,Xã Tân Sơn568PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
54 14h0 : 19/06/201816h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳVân SơnThôn Vân Sơn : Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao68PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
55 7h0 : 19/06/20189h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBa Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao219PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
56 7h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng122PA24LNDien luc Lý Nhân
57 7h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Thượng Vỹ 3xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính101PA24LNDien luc Lý Nhân
58 7h0 : 22/06/201817h0 : 22/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng122PA24LNDien luc Lý Nhân
59 7h0 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng181PA24LNDien luc Lý Nhân
60 7h0 : 21/06/201817h0 : 21/06/2018Khác : chỉnh trang TBA theo tiêu chí 5sVĩnh Trụ 1Khu phố 1 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý526PA24LNDien luc Lý Nhân
61 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Tiến 3xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng181PA24LNDien luc Lý Nhân
62 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Khác : chỉnh trang TBA theo tiêu chí 5sVĩnh Trụ 1Khu phố 1 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý526PA24LNDien luc Lý Nhân
63 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaDuyên Hà 4xã phú phúc : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh,Xã Phú Phúc160PA24LNDien luc Lý Nhân
64 7h0 : 20/06/201817h0 : 20/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Thượng Vỹ 3xã Nhân Chính : Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Chính,Huyện Lý Nhân205PA24LNDien luc Lý Nhân
65 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Thượng Vỹ 3xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Chính205PA24LNDien luc Lý Nhân
66 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaDuyên Hà 4xã phú phúc : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Thịnh,Xã Phú Phúc160PA24LNDien luc Lý Nhân
67 7h0 : 19/06/201817h0 : 19/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaVĩnh Trụ 4Xóm 7 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ274PA24LNDien luc Lý Nhân
68 7h0 : 18/06/201817h0 : 18/06/2018Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1phaVĩnh Trụ 4Xóm 7 - TT Vĩnh Trụ : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ274PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
69 5h0 : 24/06/201816h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : kéo dây,chuyển cáp hòm công tơLộ 2 hạ thế TBA Đông Hải 8---Trạm Đông Hải 8Thôn Đoan Vỹ -Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm85PA24TLDien luc Thanh liem
70 6h0 : 24/06/201817h0 : 24/06/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển hòm công tơLộ 1 hạ thế TBA Thôn Nguyễn---Trạm Thôn Nguyễn - Thanh HươngThôn Nguyễn - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm100PA24TLDien luc Thanh liem
71 5h0 : 23/06/201811h0 : 23/06/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây,chuyển cáp hòm công tơLộ 1 TBA Đông Hải 8---Trạm Đông Hải 8Đoan Vĩ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê45PA24TLDien luc Thanh liem
72 5h0 : 22/06/201812h0 : 22/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối lộ 972 TGBLMáy cắt Reclore 473/29 lộ 473 E3.2Thanh Hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà,Xã Thanh Bình2765PA24TLDien luc Thanh liem
73 8h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm 3 Thanh HàHòa Ngãi - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê164PA24TLDien luc Thanh liem
74 15h30 : 22/06/201816h30 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơTrạm Thôn Tháp - TT Kiện KhêThôn Tháp- Kiện Khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê273PA24TLDien luc Thanh liem
75 8h0 : 22/06/20189h0 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm 4 Thanh HàAn Hòa - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà139PA24TLDien luc Thanh liem
76 5h0 : 22/06/20189h30 : 22/06/2018Khác : Chuyển cáp hòm công tơLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hải 6---Trạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)Đông Hải : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải53PA24TLDien luc Thanh liem
77 7h0 : 22/06/20188h0 : 22/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Phú Gia - 377 E24.8---Trạm CQT Phú GiaPhú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên41PA24TLDien luc Thanh liem
78 8h0 : 21/06/201810h0 : 21/06/2018Khác : Kéo dây và chuyển cápLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hải 6---Trạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)Đông Hải : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải53PA24TLDien luc Thanh liem
79 7h0 : 21/06/20189h0 : 21/06/2018Khác : Thay TI định kỳCTy TNHH Thanh Tâm T2Cty Thanh Tâm : Thị trấn Kiện Khê1PA24TLDien luc Thanh liem
80 14h30 : 21/06/201818h0 : 21/06/2018Khác : Kéo dây và chuyển cápLộ 1 hạ thế Trạm Đông Hải 6 ---Trạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)UB xã Đông Hải, thôn Cổ Động : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê141PA24TLDien luc Thanh liem
81 7h0 : 20/06/20189h0 : 20/06/2018Khác : Cân đảo phaLộ 1 hạ thế TBA Thanh Phong 7---Trạm Thanh Phong 7Dư Nhân - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm63PA24TLDien luc Thanh liem
82 7h30 : 20/06/201817h30 : 20/06/2018Khác : Chỉnh trang lưới điện theo 5STrạm Nam Tân 1Thôn Tràng - Thanh Tân : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Tân196PA24TLDien luc Thanh liem
83 6h0 : 20/06/201810h0 : 20/06/2018Khác : Chỉnh trang lưới điện theo 5STrạm Thanh Nguyên 2Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên293PA24TLDien luc Thanh liem
84 8h30 : 19/06/20189h30 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm 2 Thanh Hà---Trạm 2 Thanh HàDương xá - Thanh Hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà187PA24TLDien luc Thanh liem
85 7h15 : 19/06/20189h0 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA CQT Bồng Lạng 4---Trạm CQT Bồng Lạng (4)Bồng Lạng- Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm268PA24TLDien luc Thanh liem
86 9h15 : 19/06/201810h0 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Thanh BồngThanh Bồng : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê72PA24TLDien luc Thanh liem
87 10h30 : 19/06/201811h30 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Thanh SơnThanh Sơn Thanh nghị : Huyện Thanh Liêm79PA24TLDien luc Thanh liem
88 14h0 : 19/06/201815h0 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 TBA Nội Chiều 2 ---Nội Chiều Trạm 2Lác Nội - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm42PA24TLDien luc Thanh liem
89 15h30 : 19/06/201816h30 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Thôn Phúc Lai - 373 E24.8---Trạm CQT Phúc LaiPhúc Lai - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Phong183PA24TLDien luc Thanh liem
90 5h0 : 19/06/201818h0 : 19/06/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : cải tạo lưới 10KV lên 22kVXuất tuyến 972 Trung Gian Bình LụcLiêm Cần, Liêm Thuận, Liêm Phong : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Phong,Xã Liêm Cần,Xã Thanh Bình,Xã Liêm Thuận3350PA24TLDien luc Thanh liem
91 7h15 : 19/06/20188h15 : 19/06/2018Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Tân Lâm - 371 E24.11---Trạm CQT Tân LâmTân Lâm : Xã Lê Hồ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê153PA24TLDien luc Thanh liem
Top  |  Home