Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Tuesday, August 22, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 38
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Kim Bảng
1 6h30 : 26/08/201717h0 : 26/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
2 6h30 : 26/08/201716h30 : 26/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Đấu nối sang hộp công tơ sang DZ 0,4KV mớiThanh Nộn 5Xóm 2thanh sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn361PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
3 6h30 : 25/08/201717h0 : 25/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
4 6h30 : 25/08/201716h30 : 25/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dây lấy độ võngThanh Nộn 5Xóm 2thanh sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn361PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
5 6h30 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
6 6h30 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaBa Sao 6Xóm 2+3 : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Ba Sao205PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
7 6h30 : 23/08/201716h30 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA CQT Thi Sơn 1Xóm 14 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn228PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
8 6h30 : 22/08/201717h0 : 22/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaBa Sao 6Xóm 2+3 : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Ba Sao205PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
9 6h30 : 22/08/201716h30 : 22/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn 8Xóm 13+14 xã Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn247PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
10 6h30 : 21/08/201717h0 : 21/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 9Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao190PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
11 7h0 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp vặn xoắn chuyển hòm hộp côngLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 1Xóm 4 - Xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu314PA24LNDien luc Lý Nhân
12 7h0 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 3Xóm 12 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang60PA24LNDien luc Lý Nhân
13 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp vặn xoắn chuyển hòm hộp côngLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 1Xóm 4 - Xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu314PA24LNDien luc Lý Nhân
14 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải thay dây đẫnTrạm Quan Văn 3Thôn Q!uan Hạ - Xã Văn Lý : Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý294PA24LNDien luc Lý Nhân
15 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 3Xóm 12 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang197PA24LNDien luc Lý Nhân
16 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Bình 1Xóm 10,13 - Xã Nhân Bình : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính,Xã Nhân Bình246PA24LNDien luc Lý Nhân
17 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải thay dây đẫnTrạm Quan Văn 5Thôn Quan Hạ - Xã Văn Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý130PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
18 7h30 : 22/08/201711h30 : 22/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Lưu 3Sơn Đông - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm31PA24TLDien luc Thanh liem
19 7h0 : 22/08/20179h0 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 2 hạ thế Trạm Đông Hà 2---Trạm Đông Hà 2Ninh Phú-Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê45PA24TLDien luc Thanh liem
20 14h0 : 22/08/201717h30 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 1 hạ thế TBA Khoáng Sản 2 ---Trạm Khoáng Sản 2-Đông HàTiểu khu 1 - Đông hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê189PA24TLDien luc Thanh liem
21 10h20 : 22/08/201711h30 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 2 hạ thế TBA Thôn Tháp---Trạm Thôn Tháp - TT Kiện KhêThôn Tháp - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm113PA24TLDien luc Thanh liem
22 9h10 : 22/08/201710h10 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 1 TBA Thôn Tháp---Trạm Thôn Tháp - TT Kiện KhêThôn tháp - Kiện Khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê150PA24TLDien luc Thanh liem
23 8h30 : 22/08/20179h10 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hải 2Thanh Khê - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm6PA24TLDien luc Thanh liem
24 13h30 : 22/08/201714h30 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 02 hạ thế Trạm Thanh Lưu 4Sơn Thông - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu143PA24TLDien luc Thanh liem
25 14h30 : 22/08/201716h0 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 3 hạ thế TBA TT Kiện Khê2---Trạm TT Kiện Khê 2La Mát - Kiện khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê64PA24TLDien luc Thanh liem
26 16h15 : 22/08/201717h15 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Châu Giang---Trạm Châu Giang-Tây HàChâu Giang - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê79PA24TLDien luc Thanh liem
27 16h15 : 22/08/201717h15 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 3 hạ thế TBA Châu Giang---Trạm Châu Giang-Tây HàChâu Giang-Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê70PA24TLDien luc Thanh liem
28 15h0 : 22/08/201716h0 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Sơn 2Thôn Lầy - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm141PA24TLDien luc Thanh liem
29 16h30 : 22/08/201717h30 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Tháp - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc175PA24TLDien luc Thanh liem
30 7h30 : 22/08/20178h10 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Mai Cầu - 471 E24.8---Trạm CQT Mai CầuMai Cầu - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên133PA24TLDien luc Thanh liem
31 7h30 : 21/08/201717h0 : 21/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1,3 pha định kỳLộ 1 hạ thê TBA Thanh Lưu 17---Trạm Thanh Lưu 17Cẩm Du : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm52PA24TLDien luc Thanh liem
32 7h30 : 21/08/201717h30 : 21/08/2017Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hà 1Tiểu khu 1 - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm216PA24TLDien luc Thanh liem
33 7h30 : 21/08/20179h0 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Tân 3Tân Hưng - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Tân256PA24TLDien luc Thanh liem
34 9h15 : 21/08/201710h45 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Tân 1Thử hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm219PA24TLDien luc Thanh liem
35 16h0 : 21/08/201717h0 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm 3 Thanh HàHòa Ngãi- Thanh hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà268PA24TLDien luc Thanh liem
36 14h0 : 21/08/201715h30 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 3---Trạm Võ Giang 3 (Bến)Thôn Bến - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy113PA24TLDien luc Thanh liem
37 7h30 : 21/08/201717h30 : 21/08/2017Khác : Cân đảo pha và siết lại ghíp cá sấuLộ 4 hạ thế Trạm Đông Hà 1Đông Hà- Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê280PA24TLDien luc Thanh liem
38 11h0 : 21/08/201712h30 : 21/08/2017Khác : Chuyển đổi phương thức cấp điệnXuất tuyến 377Thanh Hải, Thanh Nghị : Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị,Xã Thanh Nguyên,Xã Thanh Hải,DL Thanh Liêm ,Thành phố Phủ Lý3992PA24TLDien luc Thanh liem 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 38
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Kim Bảng
1 6h30 : 26/08/201717h0 : 26/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
2 6h30 : 26/08/201716h30 : 26/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: Đấu nối sang hộp công tơ sang DZ 0,4KV mớiThanh Nộn 5Xóm 2thanh sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn361PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
3 6h30 : 25/08/201716h30 : 25/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: kéo dây lấy độ võngThanh Nộn 5Xóm 2thanh sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn361PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
4 6h30 : 25/08/201717h0 : 25/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
5 6h30 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao199PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
6 6h30 : 23/08/201716h30 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA CQT Thi Sơn 1Xóm 14 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn228PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
7 6h30 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaBa Sao 6Xóm 2+3 : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Ba Sao205PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
8 6h30 : 22/08/201717h0 : 22/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaBa Sao 6Xóm 2+3 : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Ba Sao205PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
9 6h30 : 22/08/201716h30 : 22/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn 8Xóm 13+14 xã Thi Sơn : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn247PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
10 6h30 : 21/08/201717h0 : 21/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: thay hòm hộp, cáp xuống công tơ + thay công tơ định kỳ 1 phaTBA Ba Sao 9Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao190PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
11 7h0 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 2 ---Trạm Nhân Khang 3Xóm 12 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang60PA24LNDien luc Lý Nhân
12 7h0 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp vặn xoắn chuyển hòm hộp côngLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 1Xóm 4 - Xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu314PA24LNDien luc Lý Nhân
13 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo cáp vặn xoắn chuyển hòm hộp côngLộ 2 ---Trạm Nhân Tiến 1Xóm 4 - Xã Tiến Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng,Xã Hòa Hậu314PA24LNDien luc Lý Nhân
14 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Nhân Bình 1Xóm 10,13 - Xã Nhân Bình : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính,Xã Nhân Bình246PA24LNDien luc Lý Nhân
15 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaLộ 1 ---Trạm Nhân Khang 3Xóm 12 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang197PA24LNDien luc Lý Nhân
16 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải thay dây đẫnTrạm Quan Văn 5Thôn Quan Hạ - Xã Văn Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý130PA24LNDien luc Lý Nhân
17 7h0 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải thay dây đẫnTrạm Quan Văn 3Thôn Q!uan Hạ - Xã Văn Lý : Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Văn Lý294PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
18 16h30 : 22/08/201717h30 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Tháp - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc175PA24TLDien luc Thanh liem
19 16h15 : 22/08/201717h15 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế TBA Châu Giang---Trạm Châu Giang-Tây HàChâu Giang - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê79PA24TLDien luc Thanh liem
20 7h30 : 22/08/20178h10 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế TBA Mai Cầu - 471 E24.8---Trạm CQT Mai CầuMai Cầu - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên133PA24TLDien luc Thanh liem
21 8h30 : 22/08/20179h10 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hải 2Thanh Khê - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm6PA24TLDien luc Thanh liem
22 13h30 : 22/08/201714h30 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 02 hạ thế Trạm Thanh Lưu 4Sơn Thông - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu143PA24TLDien luc Thanh liem
23 16h15 : 22/08/201717h15 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 3 hạ thế TBA Châu Giang---Trạm Châu Giang-Tây HàChâu Giang-Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê70PA24TLDien luc Thanh liem
24 15h0 : 22/08/201716h0 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Sơn 2Thôn Lầy - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm141PA24TLDien luc Thanh liem
25 7h30 : 22/08/201711h30 : 22/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Thanh Lưu 3Sơn Đông - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm31PA24TLDien luc Thanh liem
26 7h0 : 22/08/20179h0 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 2 hạ thế Trạm Đông Hà 2---Trạm Đông Hà 2Ninh Phú-Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê45PA24TLDien luc Thanh liem
27 9h10 : 22/08/201710h10 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 1 TBA Thôn Tháp---Trạm Thôn Tháp - TT Kiện KhêThôn tháp - Kiện Khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê150PA24TLDien luc Thanh liem
28 10h20 : 22/08/201711h30 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 2 hạ thế TBA Thôn Tháp---Trạm Thôn Tháp - TT Kiện KhêThôn Tháp - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm113PA24TLDien luc Thanh liem
29 14h0 : 22/08/201717h30 : 22/08/2017Khác : Chuyển dây, hộp công tơ từ đz cũ sang đz mới.Lộ 1 hạ thế TBA Khoáng Sản 2 ---Trạm Khoáng Sản 2-Đông HàTiểu khu 1 - Đông hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê189PA24TLDien luc Thanh liem
30 14h30 : 22/08/201716h0 : 22/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 3 hạ thế TBA TT Kiện Khê2---Trạm TT Kiện Khê 2La Mát - Kiện khê : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê64PA24TLDien luc Thanh liem
31 7h30 : 21/08/201717h0 : 21/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1,3 pha định kỳLộ 1 hạ thê TBA Thanh Lưu 17---Trạm Thanh Lưu 17Cẩm Du : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm52PA24TLDien luc Thanh liem
32 7h30 : 21/08/201717h30 : 21/08/2017Khác : Cân đảo pha và siết lại ghíp cá sấuLộ 4 hạ thế Trạm Đông Hà 1Đông Hà- Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê280PA24TLDien luc Thanh liem
33 7h30 : 21/08/201717h30 : 21/08/2017Khác : Cân đảo phaLộ 2 hạ thế Trạm Đông Hà 1Tiểu khu 1 - Kiện Khê : Huyện Thanh Liêm216PA24TLDien luc Thanh liem
34 14h0 : 21/08/201715h30 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 3---Trạm Võ Giang 3 (Bến)Thôn Bến - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy113PA24TLDien luc Thanh liem
35 11h0 : 21/08/201712h30 : 21/08/2017Khác : Chuyển đổi phương thức cấp điệnXuất tuyến 377Thanh Hải, Thanh Nghị : Phường Quang Trung,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nghị,Xã Thanh Nguyên,Xã Thanh Hải,DL Thanh Liêm ,Thành phố Phủ Lý3992PA24TLDien luc Thanh liem
36 7h30 : 21/08/20179h0 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Tân 3Tân Hưng - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Tân256PA24TLDien luc Thanh liem
37 9h15 : 21/08/201710h45 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 2 hạ thế Trạm Bắc Tân 1Thử hòa - Thanh Tân : Huyện Thanh Liêm219PA24TLDien luc Thanh liem
38 16h0 : 21/08/201717h0 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : PTM công tơLộ 1 hạ thế Trạm 3 Thanh HàHòa Ngãi- Thanh hà : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà268PA24TLDien luc Thanh liem
Top  |  Home