Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Sunday, April 30, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 199
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 7h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dâyTràng Duệ 3Xóm 1+2+3 xã Tràng An : Xã Tràng An524PA24BMDien luc Binh luc
2 7h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 6thôn lương ý xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động169PA24BMDien luc Binh luc
3 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Khác : thay dây mới thu hồi dây cũTràng Duệ 3Xóm 1+2+3 xã Tràng An : Xã Tràng An524PA24BMDien luc Binh luc
4 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 6thôn lương ý xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động169PA24BMDien luc Binh luc
5 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳThanh Nội 6xóm 7 xã An Nội : Xã An Nội179PA24BMDien luc Binh luc
6 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dây cũTràng Duệ 3Xóm 1+2+3 xã Tràng An : Xã Tràng An524PA24BMDien luc Binh luc
7 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : thay dây mới,chuyển hòm công tơ,thu hồi dây cũNgọc Lũ 3Đội 2+5 Xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ,Xã Vũ Bản219PA24BMDien luc Binh luc
8 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dây cũTràng Duệ 2xóm 5+6 tràng an : Xã Tràng An529PA24BMDien luc Binh luc
9 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳThanh Nội 5XOM CHUA 5 . XA AN NOI : Xã An Nội365PA24BMDien luc Binh luc
10 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động191PA24BMDien luc Binh luc
11 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : thay dây mới,chuyển hòm công tơ,thu hồi dây cũNgọc Lũ 3Đội 2+5 Xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ,Xã Vũ Bản219PA24BMDien luc Binh luc
12 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : thay dây mới thu hồi dây cũTràng Duệ 2xóm 5+6 tràng an : Xã Tràng An529PA24BMDien luc Binh luc
13 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động191PA24BMDien luc Binh luc
14 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳAn Ninh 7Thôn 3 xã An Ninh : Xã An Ninh140PA24BMDien luc Binh luc
15 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : thay dây mới,chuyển hòm công tơ,thu hồi dây cũ,đấu lèoNgọc Lũ 3Đội 2+5 Xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ,Xã Vũ Bản219PA24BMDien luc Binh luc
16 7h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳAn Ninh 7Thôn 3 xã An Ninh : Xã An Ninh140PA24BMDien luc Binh luc
17 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dây cũTràng Duệ 2xóm 5+6 tràng an : Xã Tràng An529PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
18 7h30 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTrạm Duy Minh 4Thôn Ngọc Thị xã Duy Minh : Xã Duy Minh,Xã Duy Hải79PA24DVDien luc Duy Tien
19 14h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTrạm Hoàng ThượngThôn Hoàng Thượng xã Hoàng Đông : DL Duy Tiên,Xã Hoàng Đông294PA24DVDien luc Duy Tien
20 7h30 : 27/04/201718h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ địh kỳ 1 phaTrạm Đông NộiThôn Đông Nội xã Châu Giang : Xã Châu Giang505PA24DVDien luc Duy Tien
21 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ địh kỳ 1 phaTrạm Đông NộiThôn Đông Nội xã Châu Giang : Xã Châu Giang505PA24DVDien luc Duy Tien
22 8h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : Thay cáp nguồn hòm hộp công tơTrạm Duy Minh 4Thôn Ngọc Thị xã Duy Minh : Xã Duy Minh,Xã Duy Hải79PA24DVDien luc Duy Tien
23 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 1 - TBA Duy Minh 7---Trạm Duy Minh 7Thôn Trịnh xã Duy Minh : Thị trấn Đồng Văn,Xã Duy Minh151PA24DVDien luc Duy Tien
24 8h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Thay cáp nguồn hòm hộp công tơTrạm Duy Minh 4Thôn Ngọc Thị xã Duy Minh : Xã Duy Minh,Xã Duy Hải79PA24DVDien luc Duy Tien
25 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1 pha định kỳTrạm Châu Sơn 4 (Thọ Cầu)Thôn Thọ Cầu xã Châu Sơn : DL Duy Tiên,Xã Châu Sơn,Xã Châu Giang,Xã Châu Sơn294PA24DVDien luc Duy Tien
26 7h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ địh kỳ 1 phaTrạm Duyên Giang 2Thôn Duyên Giang xã Châu Giang : DL Duy Tiên,Xã Châu Giang293PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
27 8h0 : 27/04/201710h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA số 2 TCT Xây dựng Hà Nội - CTCPCông ty HACORP : 1PA24HNTP Phủ Lý
28 10h0 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA số 1 TCT Xây dựng Hà Nội - CTCPCoog ty hồng hà : Thành phố Phủ Lý1PA24HNTP Phủ Lý
29 7h30 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN HIỆP 6Thôn ngòi tiên hiệp : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung139PA24HNTP Phủ Lý
30 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN HIỆP 3Xóm 1 thôn phú hòan : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung281PA24HNTP Phủ Lý
31 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tồn tại đường dây 0,4kVLê lợi(476)Tổ 9 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chính,Xã Liêm Chung386PA24HNTP Phủ Lý
32 7h30 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN TÂN 5xã Tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung154PA24HNTP Phủ Lý
33 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kvTBA TIÊN TÂN 6Thôn mạc xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân353PA24HNTP Phủ Lý
34 14h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay Tủ 0,4kVTrạm 2 - HTX Châu Sơn(471)Thôn Trần phú : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Xã Châu Sơn354PA24HNTP Phủ Lý
35 8h0 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVLiêm Chung 2(KB)Xóm 1 xom 2 Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung331PA24HNTP Phủ Lý
36 14h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay Tủ 0,4kVLiêm Chung 1(476)xóm 5 liêm chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung502PA24HNTP Phủ Lý
37 11h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D HTX Trịnh Xá 4---HTX Trịnh xá 4(476)Xã trịnh xá : Thành phố Phủ Lý172PA24HNTP Phủ Lý
38 14h30 : 25/04/201715h20 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2DTBA Thanh Bình 4Xã đinh xá : Thành phố Phủ Lý223PA24HNTP Phủ Lý
39 7h30 : 25/04/201710h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay Tủ 0,4kVLiêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Xóm 4,5,6 Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung564PA24HNTP Phủ Lý
40 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN TÂN 4Thôn lão cầu xã tiên tân : TỈNH HÀ NAM,Thành phố Phủ Lý,Huyện Duy Tiên,Xã Tiên Tân239PA24HNTP Phủ Lý
41 7h30 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN TÂN 1Thôn kiều xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân442PA24HNTP Phủ Lý
42 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tồn tại đường dây 0,4kVHồng Phú 4(Chùa bầu 2)(472)Đường 21A trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung225PA24HNTP Phủ Lý
43 7h0 : 25/04/20177h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2D TBA Hồng phú 4---Hồng Phú 4(Chùa bầu 2)(472)Đường 21 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung103PA24HNTP Phủ Lý
44 7h40 : 25/04/20178h5 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2A Nam Trần Hưng Đạo 5(476)Khu đô tị nam trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý23PA24HNTP Phủ Lý
45 8h15 : 25/04/20178h40 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1A XN May Châu Giang cũ---TBA XN May Châu Giang cũ(476)liêm chính phủ lý : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung130PA24HNTP Phủ Lý
46 8h45 : 25/04/20179h15 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳHTX Liêm Chính - trạm 2(476)Khu liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung266PA24HNTP Phủ Lý
47 9h20 : 25/04/20179h50 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳCTy Giống Chăn Nuôi Thuỷ sản HN(476)đường mễ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung69PA24HNTP Phủ Lý
48 14h0 : 25/04/201714h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳHTX Trịnh Xá 1(476)Xã Trịnh Xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung9PA24HNTP Phủ Lý
49 10h15 : 25/04/201710h40 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳHTX Trịnh Xá 2(476)Xã Trịnh Xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung180PA24HNTP Phủ Lý
50 7h30 : 24/04/201710h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA Tiên Hải 1thôn đỗ ngoại : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung125PA24HNTP Phủ Lý
51 7h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tồn tại đường dây 0,4kVDự Án CQT Thanh Châu 2Thượng tổ 1 thanh châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung180PA24HNTP Phủ Lý
52 7h30 : 24/04/201710h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4KVTÐC Bắc thanh châu 2(475)Khu tái định cư thanh châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai116PA24HNTP Phủ Lý
53 14h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVLô 14(472)Phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung141PA24HNTP Phủ Lý
54 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA Tiên Hải 2thôn quán nha : Thành phố Phủ Lý,Xã Tiên Hải75PA24HNTP Phủ Lý
55 8h0 : 24/04/201711h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTràng Châu 3 - Lộ 471thôn Trang Châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung129PA24HNTP Phủ Lý
56 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay tủ 0,4kVTBA Tràng Châu 2 - Lộ 471TĐC ngô gia khảm : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung61PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
57 7h0 : 29/04/20179h0 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳThụy Lôi Trạm 2 Lộ 972 KBXóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi45PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
58 11h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA thuỵ Lôi 6 ( uỷ ban xã)Xóm 1+ thôn Gốm : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi134PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
59 9h10 : 29/04/201710h10 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳThụy Lôi Trạm 3 Lộ 972Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi291PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
60 7h30 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngTrạm Hoàng Tây 2Xóm bờ sông : Xã Hoàng Tây131PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
61 14h0 : 29/04/201717h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngTrạm Hoàng Tây 4Xóm Đồng + Buộm : DL Duy Tiên,Xã Hoàng Tây274PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
62 10h20 : 29/04/201710h50 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA thuỵ lôi 5 ( thôn gốm)Thôn Gốm : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi246PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
63 7h30 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên, thay thanh cái tủ 0,4KVTBA Bắc Đồng 4Xóm 1 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa279PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
64 7h30 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThuy hoi trai 2Xóm 6 : Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn415PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
65 14h30 : 28/04/201717h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên, thay thanh cái tủ 0,4KVPhương XáThôn Phương Xá : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân,Xã Đồng Hóa,Xã Văn Xá545PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
66 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên thay cáp tổng hạ thếBắc Đồng 1Xóm 4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đồng Hóa463PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
67 13h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV, thay cáp mặt MBAThụy Lôi Trạm 4 Lộ 972 LHXóm 4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi332PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
68 7h0 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV, thay cáp mặt MBAThụy Lôi trạm1 Lộ 972 LHXóm 1 : Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi239PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
69 7h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyTBA Thọ CầuThôn Thọ Cầu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh334PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
70 7h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThuy hoi trai 1Xóm 10+11 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn492PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
71 14h30 : 27/04/201717h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên thay ATM tổngBắc Đồng 2Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa517PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
72 7h0 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV, thay cáp mặt MBABút phong 373 E24.11 (180KVA)Thôn Bút Phong : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn,Xã Liên Sơn261PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
73 13h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV, Thay cáp mặt MBATBA Đồng mười Lộ 473Thôn Đồng mười : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn185PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
74 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThịnh Đại 7 - Lộ 971 LHXóm 8 Đại Cương : Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương86PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
75 7h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳHồng Sơn 1 lộ 383 E24.11thôn Hồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn193PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
76 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThịnh Đại 3 Lộ 971 LHXóm 6 + 7 : Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương193PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
77 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay ghíp bắt các lèo cá sấu bằng ghíp 3 bulong, thay khoa hãmLộ 2 ĐZ 0,4kV sau TBA Ba Sao 11Xóm 4 : Thị trấn Ba Sao52PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
78 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : sửa chữa thường xuyên thay ghíp cá sấu, kẹp xiếtTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao139PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
79 7h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳĐồng Phong 473Thôn Đồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Ba Sao,Xã Liên Sơn240PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
80 13h30 : 25/04/201716h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Ba Sao 9Xóm 2 Ba Sao : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao184PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
81 14h0 : 25/04/201717h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngNam ĐồngThôn Đồng Lạc+ Phương Lâm : DL Kim B¿ng ,Xã Đồng Hóa,Xã Kim Bình349PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
82 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyTBA Tây HồXóm 4+5+6+7 xã Lê Hồ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Lê Hồ333PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
83 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyTBA Đông HồXóm 1+2 và Đồng Thái : Huyện Kim Bảng,Xã Lê Hồ408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
84 7h30 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngTBA Văn Bối (Trạm 1)Thôn Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu409PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
85 10h15 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Phù Đê 3Tôn Phù ĐÊ : Xã Tượng Lĩnh200PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
86 13h30 : 24/04/201714h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Phù ĐêThôn Phù Đề : Xã Tượng Lĩnh227PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
87 14h50 : 24/04/201715h50 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Thống NhấtThôn Thống Nhất : Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh545PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
88 16h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Thọ CầuThôn Thọ Cầu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh334PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
89 7h0 : 24/04/20178h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Yên Phú (Trạm 4)Thôn Yên Phú : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu,Xã Nhật Tân409PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
90 8h45 : 24/04/201711h15 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳNhật Tựu 5Thôn Văn bối xã Nhật Tựu : 320PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
91 13h30 : 24/04/201715h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳNhật Tựu 6Khu bờ đê Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tựu117PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
92 7h0 : 24/04/201710h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay cto 3 pha Đ/kỳTBA Phù Đê 2Thôn Phù Đê : Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh280PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
93 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngNhật Tân 2Xóm 10+11 +12 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu,Xã Nhật Tân,Xã Tân Sơn477PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
94 14h30 : 24/04/201717h30 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngNhật Tân 5Xóm 1 + 2 + 3 Nhật Tân : Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân398PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
95 13h30 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 4Thôn Đông Vũ - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đạo Lý301PA24LNDien luc Lý Nhân
96 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nguyên Lý 3Xóm 1 Thư Lâu, Hải Long - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý348PA24LNDien luc Lý Nhân
97 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 3Thôn Đông Xuyên, Tây Xuyên - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đạo Lý205PA24LNDien luc Lý Nhân
98 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chương Ngô Hàn 2Thôn Hàn, Ngô - xã Bắc Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Bắc Lý315PA24LNDien luc Lý Nhân
99 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Thượng Vỹ 9Xóm 5,6 - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính165PA24LNDien luc Lý Nhân
100 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tỷ phân phối 0.4kVTrạm Nguyên Lý 6Xóm Nga Thượng - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý397PA24LNDien luc Lý Nhân
101 7h0 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 1Thôn Mái Dưới - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đạo Lý319PA24LNDien luc Lý Nhân
102 7h0 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 2Xóm 5,6 - Xã Chân Lý : DL Lý Nhân ,Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Xã Chân Lý370PA24LNDien luc Lý Nhân
103 13h30 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 4Xóm 3,4,5 - Xã Chân Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý,Xã Hòa Hậu366PA24LNDien luc Lý Nhân
104 7h0 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 7xom 2,3,4 hong ly xa chan ly : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Chân Lý351PA24LNDien luc Lý Nhân
105 13h30 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 6Xóm 1,2,3 - Xã Chân Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Chân Lý470PA24LNDien luc Lý Nhân
106 7h0 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 1Xóm 4 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang322PA24LNDien luc Lý Nhân
107 7h0 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 5Xóm 1,3 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang,Xã Phú Phúc542PA24LNDien luc Lý Nhân
108 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 4Xóm 9,10 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang408PA24LNDien luc Lý Nhân
109 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Minh Đức 2Thôn Ngò - Xã Minh Đức : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý131PA24LNDien luc Lý Nhân
110 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyên MBATrạm Nhân Thắng 4Xóm 9- Xã Nhân Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng144PA24LNDien luc Lý Nhân
111 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyến MBATrạm Nhân Hậu 9Xóm 1 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang,Xã Hòa Hậu258PA24LNDien luc Lý Nhân
112 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Mai Công 3Xóm 9,10 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Đồng Lý399PA24LNDien luc Lý Nhân
113 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Chính513PA24LNDien luc Lý Nhân
114 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Mimh Đức 3Xóm Ngoài - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý274PA24LNDien luc Lý Nhân
115 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Nguyên Lý 2xom 2,nga thượng ,xa nguyên ly : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý183PA24LNDien luc Lý Nhân
116 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm Mai Công 3Xóm 9,10 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Đồng Lý399PA24LNDien luc Lý Nhân
117 7h0 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Tiến 5Xóm 7,8 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng347PA24LNDien luc Lý Nhân
118 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Thắng 3Xóm 4,5,6 - Xã Nhân Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng190PA24LNDien luc Lý Nhân
119 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Hoà Lý 2Xóm 2,3 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý192PA24LNDien luc Lý Nhân
120 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Nguyên Lý 1Xosm Thư Lâu - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý120PA24LNDien luc Lý Nhân
121 7h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Hoà Lý 1Xóm Đồng Phú, Xóm 2 Mão Cầu - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý247PA24LNDien luc Lý Nhân
122 7h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Chính Lý 1Xóm 1,2,9 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý369PA24LNDien luc Lý Nhân
123 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Hậu 6Xóm 12,17 - Xã Nhân Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu336PA24LNDien luc Lý Nhân
124 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Hậu 3Xóm 16,17 - Xã Nhân Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu386PA24LNDien luc Lý Nhân
125 7h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Hùng Lý 1Xóm 16,17,18 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý,Xã Công Lý226PA24LNDien luc Lý Nhân
126 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Chính Lý 3Xóm 2, 3,4,5,6,10 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Chính Lý391PA24LNDien luc Lý Nhân
127 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Chính Lý 4Xóm 2,3,5,6,9 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý326PA24LNDien luc Lý Nhân
128 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Mai Công 3Xóm 9,10 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Đồng Lý399PA24LNDien luc Lý Nhân
129 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Mimh Đức 3Xóm Ngoài - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý274PA24LNDien luc Lý Nhân
130 7h0 : 24/04/201711h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm 1 Cụm CN Hoà HậuXã Hòa Hậu : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu9PA24LNDien luc Lý Nhân
131 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Cụm TTCN 3Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ3PA24LNDien luc Lý Nhân
132 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Mai Công 1Xóm 6 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đồng Lý280PA24LNDien luc Lý Nhân
133 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dậy, chuyển hòm hộp công tơTrạm Mimh Đức 3Xóm Ngoài - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý274PA24LNDien luc Lý Nhân
134 13h30 : 01/04/201717h0 : 01/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 2Thôn Lưu - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý290PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
135 7h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Huyện 2Khu dân cư huyện Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xa Yen Tho66PA24TLDien luc Thanh liem
136 7h0 : 29/04/20178h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế Trạm Huyện 1Khu UBND Huyện Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê8PA24TLDien luc Thanh liem
137 13h30 : 29/04/201714h30 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế TBA CQT Quang Trung---Trạm CQT Quang Trung-Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê19PA24TLDien luc Thanh liem
138 15h0 : 29/04/201716h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế TBA CQT Quang Trung---Trạm CQT Quang Trung-Thanh HàQuang Trung - THanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê62PA24TLDien luc Thanh liem
139 9h0 : 29/04/201710h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế Trạm Huyện 2Khu dân cư Huyện : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê34PA24TLDien luc Thanh liem
140 7h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển cáp nguồn và hòm công tơ sang đz mớiLộ 1 hạ thế Trạm Đông Cầu 1Đống Thượng - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Túc147PA24TLDien luc Thanh liem
141 7h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm CQT Quang Trung-Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê82PA24TLDien luc Thanh liem
142 7h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Nguyên 2Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên275PA24TLDien luc Thanh liem
143 14h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiĐại Vượng Trạm 2Thôn Thượng - Đại Vượng : Huyện Thanh Liêm409PA24TLDien luc Thanh liem
144 13h30 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm 5 Thanh HàMậu Chử - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà433PA24TLDien luc Thanh liem
145 10h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế Trạm Huyện 2Khu dân cư huyện Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xa Yen Tho31PA24TLDien luc Thanh liem
146 8h0 : 29/04/20179h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 3 hạ thế Trạm Huyện 1UBND Huyện : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê18PA24TLDien luc Thanh liem
147 13h30 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Huyện 1Huyện ủy Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê27PA24TLDien luc Thanh liem
148 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế TBA Thanh Nguyên 8 ---Trạm Thanh Nguyên 8Mọc Tòng - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm71PA24TLDien luc Thanh liem
149 7h30 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Lưu 4Sơn Thông - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu146PA24TLDien luc Thanh liem
150 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm 7 Thanh HàHòa Ngãi-Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà402PA24TLDien luc Thanh liem
151 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển cáp nguồn và hòm công tơ sang đz mớiLộ 1 hạ thế Trạm Đông Cầu 1Đống Thượng - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Túc147PA24TLDien luc Thanh liem
152 14h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Bồng Lạng 3Thôn Bồng lạng - Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm87PA24TLDien luc Thanh liem
153 7h0 : 28/04/201711h0 : 28/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiĐông Nghị - Trạm 2Thôn Kênh - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê400PA24TLDien luc Thanh liem
154 7h0 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máyTrạm Đông Hải 1Cổ Động Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải325PA24TLDien luc Thanh liem
155 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình185PA24TLDien luc Thanh liem
156 14h0 : 27/04/201717h30 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Liêm Thuận 7Thôn Gừa -Liêm Thuận : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Thuận148PA24TLDien luc Thanh liem
157 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Khác : Chuyển cáp nguồn và hòm công tơ sang đz mớiLộ 2 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Tháp - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc171PA24TLDien luc Thanh liem
158 13h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Nam Sơn 6Thôn Đùng - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm172PA24TLDien luc Thanh liem
159 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 3 hạ thế Trạm Thanh Lưu 1Đồi Ngang - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm3PA24TLDien luc Thanh liem
160 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 2Thôn Bến - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm61PA24TLDien luc Thanh liem
161 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 2Đình Hậu - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm125PA24TLDien luc Thanh liem
162 7h0 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cáp mặt máy và thay công tơ 3 pha định kỳTrạm Tây Hải 1Thôn Hiếu Thượng - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm174PA24TLDien luc Thanh liem
163 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cáp mặt máy và thay công tơ 3 pha định kỳTrạm Tây Hải 2Thôn Trung Hiếu Hạ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê217PA24TLDien luc Thanh liem
164 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTrạm CQT Phúc LaiPhúc Lai - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê75PA24TLDien luc Thanh liem
165 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Nam Sơn 4Chanh Thượng - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê264PA24TLDien luc Thanh liem
166 8h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp nguồn và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế Trạm Liêm Thuận 6Thôn chằm - Liêm Thuận : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Cần,Xã Liêm Thuận63PA24TLDien luc Thanh liem
167 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển cáp xuống hòm công tơ sang ĐZ mới.Lộ 2 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Tháp - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc171PA24TLDien luc Thanh liem
168 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Lưu 1Đồi Ngang - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu108PA24TLDien luc Thanh liem
169 7h30 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 1Ô Cách - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm240PA24TLDien luc Thanh liem
170 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳThanh Phong Trạm 2Bói Thượng-Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê269PA24TLDien luc Thanh liem
171 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 1Thôn Đò - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm151PA24TLDien luc Thanh liem
172 14h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Nam Sơn 5Thôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm65PA24TLDien luc Thanh liem
173 7h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Bắc Sơn 4Sọng Hạ - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê103PA24TLDien luc Thanh liem
174 14h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : Thay cáp nguồn và hạ hòm công tơLộ 2 TBA Liêm Thuận 9---Trạm TĐC ThịThôn Thị : Huyện Thanh Liêm230PA24TLDien luc Thanh liem
175 14h0 : 26/04/201717h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Bình 5Ninh Tảo - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm125PA24TLDien luc Thanh liem
176 7h30 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Bình 2Ninh Tao - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình86PA24TLDien luc Thanh liem
177 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển cáp xuông hòm công tơ sang đz mới.Lộ 1 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Đông xấu - xã Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc190PA24TLDien luc Thanh liem
178 7h0 : 25/04/20179h0 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế trạm CQT Thanh Thủy 1---Trạm CQT Thanh Thủy 1Ô Cách- Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê10PA24TLDien luc Thanh liem
179 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Nam Sơn 3Thôn Quán - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Sơn318PA24TLDien luc Thanh liem
180 13h30 : 25/04/201715h30 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 2Đình Hậu - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm125PA24TLDien luc Thanh liem
181 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Đông Hải T5(Động Xuyên)Động Xuyên - THanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải168PA24TLDien luc Thanh liem
182 14h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)Cổ Động Thanh hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải230PA24TLDien luc Thanh liem
183 7h30 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiThanh Bình T4Thôn lãm- Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê237PA24TLDien luc Thanh liem
184 8h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Bình 1Lã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Bình196PA24TLDien luc Thanh liem
185 9h30 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế Trạm Trung Lương 2Trung Thành - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm136PA24TLDien luc Thanh liem
186 15h30 : 25/04/201717h30 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếTrạm CQT Thanh Thuỷ 3Trung Thành - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm130PA24TLDien luc Thanh liem
187 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Thôn Khoái-Liêm SơnThôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm257PA24TLDien luc Thanh liem
188 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm 6 Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà90PA24TLDien luc Thanh liem
189 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Nam Sơn 5Thôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm65PA24TLDien luc Thanh liem
190 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Thôn Khoái-Liêm SơnThôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm257PA24TLDien luc Thanh liem
191 7h30 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Liêm Cần 3Thôn Vực - Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần303PA24TLDien luc Thanh liem
192 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Hương Sơn 5Thôn Lời - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm108PA24TLDien luc Thanh liem
193 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển cáp xuống hòm công tơ sang ĐZ mới.Lộ 1 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Đông xấu - xã Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc190PA24TLDien luc Thanh liem
194 14h0 : 24/04/201717h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Liêm Cần 7Thôn Vực-Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần91PA24TLDien luc Thanh liem
195 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Hoà PhátĐồng Ao - Thanh thủy - Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy46PA24TLDien luc Thanh liem
196 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Bơm Đồng Ao (Công Cộng)Đồng Ao Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy150PA24TLDien luc Thanh liem
197 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm CQT Thanh ThủyĐồng Ao - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy185PA24TLDien luc Thanh liem
198 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm 7 Thanh HàHòa Ngãi - Thanh Hà. : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà102PA24TLDien luc Thanh liem
199 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Nam Sơn 5Thôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm65PA24TLDien luc Thanh liem 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 199
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Binh luc
1 7h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 6thôn lương ý xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động169PA24BMDien luc Binh luc
2 7h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dâyTràng Duệ 3Xóm 1+2+3 xã Tràng An : Xã Tràng An524PA24BMDien luc Binh luc
3 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 6thôn lương ý xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động169PA24BMDien luc Binh luc
4 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Khác : thay dây mới thu hồi dây cũTràng Duệ 3Xóm 1+2+3 xã Tràng An : Xã Tràng An524PA24BMDien luc Binh luc
5 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳThanh Nội 6xóm 7 xã An Nội : Xã An Nội179PA24BMDien luc Binh luc
6 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dây cũTràng Duệ 3Xóm 1+2+3 xã Tràng An : Xã Tràng An524PA24BMDien luc Binh luc
7 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳThanh Nội 5XOM CHUA 5 . XA AN NOI : Xã An Nội365PA24BMDien luc Binh luc
8 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động191PA24BMDien luc Binh luc
9 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dây cũTràng Duệ 2xóm 5+6 tràng an : Xã Tràng An529PA24BMDien luc Binh luc
10 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : thay dây mới,chuyển hòm công tơ,thu hồi dây cũNgọc Lũ 3Đội 2+5 Xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ,Xã Vũ Bản219PA24BMDien luc Binh luc
11 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : thay dây mới thu hồi dây cũTràng Duệ 2xóm 5+6 tràng an : Xã Tràng An529PA24BMDien luc Binh luc
12 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : thay dây mới,chuyển hòm công tơ,thu hồi dây cũNgọc Lũ 3Đội 2+5 Xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ,Xã Vũ Bản219PA24BMDien luc Binh luc
13 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳAn Ninh 7Thôn 3 xã An Ninh : Xã An Ninh140PA24BMDien luc Binh luc
14 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳMỹ Thọ 3 (Văn Phú)Thôn Văn Phú xã mỹ thọ : Xã Mỹ Thọ,Xã Tiêu Động191PA24BMDien luc Binh luc
15 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : thay dây mới,chuyển hòm công tơ,thu hồi dây cũ,đấu lèoNgọc Lũ 3Đội 2+5 Xã Ngọc Lũ : Xã Ngọc Lũ,Xã Vũ Bản219PA24BMDien luc Binh luc
16 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : thay dây mới,thu hồi dây cũTràng Duệ 2xóm 5+6 tràng an : Xã Tràng An529PA24BMDien luc Binh luc
17 7h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳAn Ninh 7Thôn 3 xã An Ninh : Xã An Ninh140PA24BMDien luc Binh luc
Dien luc Duy Tien
18 7h30 : 27/04/201718h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ địh kỳ 1 phaTrạm Đông NộiThôn Đông Nội xã Châu Giang : Xã Châu Giang505PA24DVDien luc Duy Tien
19 14h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTrạm Hoàng ThượngThôn Hoàng Thượng xã Hoàng Đông : DL Duy Tiên,Xã Hoàng Đông294PA24DVDien luc Duy Tien
20 7h30 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTrạm Duy Minh 4Thôn Ngọc Thị xã Duy Minh : Xã Duy Minh,Xã Duy Hải79PA24DVDien luc Duy Tien
21 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ địh kỳ 1 phaTrạm Đông NộiThôn Đông Nội xã Châu Giang : Xã Châu Giang505PA24DVDien luc Duy Tien
22 8h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : Thay cáp nguồn hòm hộp công tơTrạm Duy Minh 4Thôn Ngọc Thị xã Duy Minh : Xã Duy Minh,Xã Duy Hải79PA24DVDien luc Duy Tien
23 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 1 pha định kỳTrạm Châu Sơn 4 (Thọ Cầu)Thôn Thọ Cầu xã Châu Sơn : DL Duy Tiên,Xã Châu Sơn,Xã Châu Giang,Xã Châu Sơn294PA24DVDien luc Duy Tien
24 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 1 - TBA Duy Minh 7---Trạm Duy Minh 7Thôn Trịnh xã Duy Minh : Thị trấn Đồng Văn,Xã Duy Minh151PA24DVDien luc Duy Tien
25 8h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Thay cáp nguồn hòm hộp công tơTrạm Duy Minh 4Thôn Ngọc Thị xã Duy Minh : Xã Duy Minh,Xã Duy Hải79PA24DVDien luc Duy Tien
26 7h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ địh kỳ 1 phaTrạm Duyên Giang 2Thôn Duyên Giang xã Châu Giang : DL Duy Tiên,Xã Châu Giang293PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
27 7h30 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN HIỆP 6Thôn ngòi tiên hiệp : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung139PA24HNTP Phủ Lý
28 8h0 : 27/04/201710h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA số 2 TCT Xây dựng Hà Nội - CTCPCông ty HACORP : 1PA24HNTP Phủ Lý
29 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN HIỆP 3Xóm 1 thôn phú hòan : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung281PA24HNTP Phủ Lý
30 10h0 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTBA số 1 TCT Xây dựng Hà Nội - CTCPCoog ty hồng hà : Thành phố Phủ Lý1PA24HNTP Phủ Lý
31 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tồn tại đường dây 0,4kVLê lợi(476)Tổ 9 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chính,Xã Liêm Chung386PA24HNTP Phủ Lý
32 8h0 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVLiêm Chung 2(KB)Xóm 1 xom 2 Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung331PA24HNTP Phủ Lý
33 14h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay Tủ 0,4kVTrạm 2 - HTX Châu Sơn(471)Thôn Trần phú : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Xã Châu Sơn354PA24HNTP Phủ Lý
34 7h30 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN TÂN 5xã Tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung154PA24HNTP Phủ Lý
35 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kvTBA TIÊN TÂN 6Thôn mạc xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân353PA24HNTP Phủ Lý
36 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN TÂN 4Thôn lão cầu xã tiên tân : TỈNH HÀ NAM,Thành phố Phủ Lý,Huyện Duy Tiên,Xã Tiên Tân239PA24HNTP Phủ Lý
37 7h30 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA TIÊN TÂN 1Thôn kiều xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân442PA24HNTP Phủ Lý
38 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tồn tại đường dây 0,4kVHồng Phú 4(Chùa bầu 2)(472)Đường 21A trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung225PA24HNTP Phủ Lý
39 14h0 : 25/04/201714h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳHTX Trịnh Xá 1(476)Xã Trịnh Xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung9PA24HNTP Phủ Lý
40 8h45 : 25/04/20179h15 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳHTX Liêm Chính - trạm 2(476)Khu liêm chính : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung266PA24HNTP Phủ Lý
41 14h30 : 25/04/201715h20 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2DTBA Thanh Bình 4Xã đinh xá : Thành phố Phủ Lý223PA24HNTP Phủ Lý
42 10h15 : 25/04/201710h40 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳHTX Trịnh Xá 2(476)Xã Trịnh Xá : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung180PA24HNTP Phủ Lý
43 9h20 : 25/04/20179h50 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳCTy Giống Chăn Nuôi Thuỷ sản HN(476)đường mễ : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung69PA24HNTP Phủ Lý
44 8h15 : 25/04/20178h40 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1A XN May Châu Giang cũ---TBA XN May Châu Giang cũ(476)liêm chính phủ lý : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung130PA24HNTP Phủ Lý
45 7h40 : 25/04/20178h5 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2A Nam Trần Hưng Đạo 5(476)Khu đô tị nam trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý23PA24HNTP Phủ Lý
46 7h0 : 25/04/20177h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 2D TBA Hồng phú 4---Hồng Phú 4(Chùa bầu 2)(472)Đường 21 trần hưng đạo : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung103PA24HNTP Phủ Lý
47 11h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1D HTX Trịnh Xá 4---HTX Trịnh xá 4(476)Xã trịnh xá : Thành phố Phủ Lý172PA24HNTP Phủ Lý
48 7h30 : 25/04/201710h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay Tủ 0,4kVLiêm Chung (nhờ ĐĐ8(476))Xóm 4,5,6 Liêm Chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung564PA24HNTP Phủ Lý
49 14h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay Tủ 0,4kVLiêm Chung 1(476)xóm 5 liêm chung : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Liêm Chung502PA24HNTP Phủ Lý
50 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay tủ 0,4kVTBA Tràng Châu 2 - Lộ 471TĐC ngô gia khảm : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung61PA24HNTP Phủ Lý
51 7h30 : 24/04/201710h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4KVTÐC Bắc thanh châu 2(475)Khu tái định cư thanh châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Minh Khai116PA24HNTP Phủ Lý
52 7h30 : 24/04/201710h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA Tiên Hải 1thôn đỗ ngoại : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung125PA24HNTP Phủ Lý
53 7h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tồn tại đường dây 0,4kVDự Án CQT Thanh Châu 2Thượng tổ 1 thanh châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung180PA24HNTP Phủ Lý
54 8h0 : 24/04/201711h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTràng Châu 3 - Lộ 471thôn Trang Châu : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung129PA24HNTP Phủ Lý
55 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVTBA Tiên Hải 2thôn quán nha : Thành phố Phủ Lý,Xã Tiên Hải75PA24HNTP Phủ Lý
56 14h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0,4kVLô 14(472)Phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung141PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
57 11h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA thuỵ Lôi 6 ( uỷ ban xã)Xóm 1+ thôn Gốm : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi134PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
58 7h0 : 29/04/20179h0 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳThụy Lôi Trạm 2 Lộ 972 KBXóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi45PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
59 14h0 : 29/04/201717h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngTrạm Hoàng Tây 4Xóm Đồng + Buộm : DL Duy Tiên,Xã Hoàng Tây274PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
60 7h30 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngTrạm Hoàng Tây 2Xóm bờ sông : Xã Hoàng Tây131PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
61 9h10 : 29/04/201710h10 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳThụy Lôi Trạm 3 Lộ 972Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi291PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
62 10h20 : 29/04/201710h50 : 29/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA thuỵ lôi 5 ( thôn gốm)Thôn Gốm : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi246PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
63 7h30 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên, thay thanh cái tủ 0,4KVTBA Bắc Đồng 4Xóm 1 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa279PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
64 14h30 : 28/04/201717h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên, thay thanh cái tủ 0,4KVPhương XáThôn Phương Xá : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân,Xã Đồng Hóa,Xã Văn Xá545PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
65 7h30 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThuy hoi trai 2Xóm 6 : Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn415PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
66 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên thay cáp tổng hạ thếBắc Đồng 1Xóm 4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Đồng Hóa463PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
67 7h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThuy hoi trai 1Xóm 10+11 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tân Sơn492PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
68 13h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV, thay cáp mặt MBAThụy Lôi Trạm 4 Lộ 972 LHXóm 4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi332PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
69 7h0 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV, thay cáp mặt MBAThụy Lôi trạm1 Lộ 972 LHXóm 1 : Huyện Kim Bảng,Xã Thụy Lôi239PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
70 7h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyTBA Thọ CầuThôn Thọ Cầu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh334PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
71 14h30 : 27/04/201717h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyên thay ATM tổngBắc Đồng 2Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Đồng Hóa517PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
72 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThịnh Đại 7 - Lộ 971 LHXóm 8 Đại Cương : Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương86PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
73 7h0 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV, thay cáp mặt MBABút phong 373 E24.11 (180KVA)Thôn Bút Phong : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Ngọc Sơn,Xã Liên Sơn261PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
74 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyThịnh Đại 3 Lộ 971 LHXóm 6 + 7 : Huyện Kim Bảng,Xã Đại Cương193PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
75 7h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳHồng Sơn 1 lộ 383 E24.11thôn Hồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thanh Sơn193PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
76 13h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV, Thay cáp mặt MBATBA Đồng mười Lộ 473Thôn Đồng mười : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn185PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
77 7h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳĐồng Phong 473Thôn Đồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Thị trấn Ba Sao,Xã Liên Sơn240PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
78 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay ghíp bắt các lèo cá sấu bằng ghíp 3 bulong, thay khoa hãmLộ 2 ĐZ 0,4kV sau TBA Ba Sao 11Xóm 4 : Thị trấn Ba Sao52PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
79 7h30 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngTBA Văn Bối (Trạm 1)Thôn Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu409PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
80 14h0 : 25/04/201717h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngNam ĐồngThôn Đồng Lạc+ Phương Lâm : DL Kim B¿ng ,Xã Đồng Hóa,Xã Kim Bình349PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
81 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : sửa chữa thường xuyên thay ghíp cá sấu, kẹp xiếtTBA Ba Sao 11Xóm 2+4 : DL Kim B¿ng ,Thị trấn Ba Sao139PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
82 13h30 : 25/04/201716h30 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Ba Sao 9Xóm 2 Ba Sao : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Khả Phong,Thị trấn Ba Sao184PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
83 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyTBA Đông HồXóm 1+2 và Đồng Thái : Huyện Kim Bảng,Xã Lê Hồ408PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
84 7h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4 KV và cáp mặt máyTBA Tây HồXóm 4+5+6+7 xã Lê Hồ : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Lê Hồ333PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
85 10h15 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Phù Đê 3Tôn Phù ĐÊ : Xã Tượng Lĩnh200PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
86 7h0 : 24/04/201710h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay cto 3 pha Đ/kỳTBA Phù Đê 2Thôn Phù Đê : Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh280PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
87 13h30 : 24/04/201715h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳNhật Tựu 6Khu bờ đê Văn Bối : DL Kim B¿ng ,Xã Nhật Tựu117PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
88 8h45 : 24/04/201711h15 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳNhật Tựu 5Thôn Văn bối xã Nhật Tựu : 320PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
89 7h0 : 24/04/20178h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Yên Phú (Trạm 4)Thôn Yên Phú : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Nhật Tựu,Xã Nhật Tân409PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
90 14h30 : 24/04/201717h30 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngNhật Tân 5Xóm 1 + 2 + 3 Nhật Tân : Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tân398PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
91 13h30 : 24/04/201714h30 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Phù ĐêThôn Phù Đề : Xã Tượng Lĩnh227PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
92 14h50 : 24/04/201715h50 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Thống NhấtThôn Thống Nhất : Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh545PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
93 16h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ 3 pha định kỳTBA Thọ CầuThôn Thọ Cầu : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Tượng Lĩnh334PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
94 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : thay tủ 0,4KV và cáp tổngNhật Tân 2Xóm 10+11 +12 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Nhật Tựu,Xã Nhật Tân,Xã Tân Sơn477PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
95 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Thượng Vỹ 9Xóm 5,6 - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính165PA24LNDien luc Lý Nhân
96 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chương Ngô Hàn 2Thôn Hàn, Ngô - xã Bắc Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Bắc Lý315PA24LNDien luc Lý Nhân
97 13h30 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 4Thôn Đông Vũ - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đạo Lý301PA24LNDien luc Lý Nhân
98 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tỷ phân phối 0.4kVTrạm Nguyên Lý 6Xóm Nga Thượng - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý397PA24LNDien luc Lý Nhân
99 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nguyên Lý 3Xóm 1 Thư Lâu, Hải Long - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý348PA24LNDien luc Lý Nhân
100 7h0 : 29/04/201711h30 : 29/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 3Thôn Đông Xuyên, Tây Xuyên - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đạo Lý205PA24LNDien luc Lý Nhân
101 7h0 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 7xom 2,3,4 hong ly xa chan ly : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Chân Lý351PA24LNDien luc Lý Nhân
102 13h30 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 6Xóm 1,2,3 - Xã Chân Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Chân Lý470PA24LNDien luc Lý Nhân
103 13h30 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 4Xóm 3,4,5 - Xã Chân Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chân Lý,Xã Hòa Hậu366PA24LNDien luc Lý Nhân
104 7h0 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Chân Lý 2Xóm 5,6 - Xã Chân Lý : DL Lý Nhân ,Phường Quang Trung,Huyện Lý Nhân,Xã Chân Lý370PA24LNDien luc Lý Nhân
105 7h0 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 1Thôn Mái Dưới - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đạo Lý319PA24LNDien luc Lý Nhân
106 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 6Xóm 7,8 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang,Xã Nhân Chính513PA24LNDien luc Lý Nhân
107 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyên MBATrạm Nhân Thắng 4Xóm 9- Xã Nhân Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng144PA24LNDien luc Lý Nhân
108 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Mai Công 3Xóm 9,10 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Đồng Lý399PA24LNDien luc Lý Nhân
109 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyến MBATrạm Nhân Hậu 9Xóm 1 - Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang,Xã Hòa Hậu258PA24LNDien luc Lý Nhân
110 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Minh Đức 2Thôn Ngò - Xã Minh Đức : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý131PA24LNDien luc Lý Nhân
111 7h0 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 1Xóm 4 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Khang322PA24LNDien luc Lý Nhân
112 7h0 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 5Xóm 1,3 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang,Xã Phú Phúc542PA24LNDien luc Lý Nhân
113 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Khang 4Xóm 9,10 - Xã Nhân Khang : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nhân Khang408PA24LNDien luc Lý Nhân
114 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Nguyên Lý 2xom 2,nga thượng ,xa nguyên ly : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý183PA24LNDien luc Lý Nhân
115 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Hoà Lý 2Xóm 2,3 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý192PA24LNDien luc Lý Nhân
116 7h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Hoà Lý 1Xóm Đồng Phú, Xóm 2 Mão Cầu - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý247PA24LNDien luc Lý Nhân
117 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Thắng 3Xóm 4,5,6 - Xã Nhân Thắng : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Tiến Thắng190PA24LNDien luc Lý Nhân
118 7h0 : 26/04/201711h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Tiến 5Xóm 7,8 - Xã Nhân Tiến : Huyện Lý Nhân,Xã Tiến Thắng347PA24LNDien luc Lý Nhân
119 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Mimh Đức 3Xóm Ngoài - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý274PA24LNDien luc Lý Nhân
120 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTrạm Mai Công 3Xóm 9,10 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Đồng Lý399PA24LNDien luc Lý Nhân
121 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Nguyên Lý 1Xosm Thư Lâu - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý120PA24LNDien luc Lý Nhân
122 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dây, chuyển hòm hộp công tơTrạm Mimh Đức 3Xóm Ngoài - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý274PA24LNDien luc Lý Nhân
123 7h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Chính Lý 1Xóm 1,2,9 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý369PA24LNDien luc Lý Nhân
124 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Mai Công 3Xóm 9,10 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Xã Đồng Lý399PA24LNDien luc Lý Nhân
125 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Hậu 3Xóm 16,17 - Xã Nhân Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu386PA24LNDien luc Lý Nhân
126 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Nhân Hậu 6Xóm 12,17 - Xã Nhân Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu336PA24LNDien luc Lý Nhân
127 7h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Hùng Lý 1Xóm 16,17,18 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý,Xã Công Lý226PA24LNDien luc Lý Nhân
128 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Chính Lý 4Xóm 2,3,5,6,9 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Chính Lý326PA24LNDien luc Lý Nhân
129 13h30 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phổi 0.4 kVTrạm Chính Lý 3Xóm 2, 3,4,5,6,10 - Xã Chính Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Chính Lý391PA24LNDien luc Lý Nhân
130 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 1 phaTrạm Mai Công 1Xóm 6 - Xã Đồng Lý : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đồng Lý280PA24LNDien luc Lý Nhân
131 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Kéo dậy, chuyển hòm hộp công tơTrạm Mimh Đức 3Xóm Ngoài - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đức Lý274PA24LNDien luc Lý Nhân
132 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Cụm TTCN 3Xã Hòa Hậu : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ3PA24LNDien luc Lý Nhân
133 7h0 : 24/04/201711h0 : 24/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm 1 Cụm CN Hoà HậuXã Hòa Hậu : DL Lý Nhân ,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hòa Hậu9PA24LNDien luc Lý Nhân
134 13h30 : 01/04/201717h0 : 01/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0.4kVTrạm Đạo Lý 2Thôn Lưu - Xã Đạo Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Đạo Lý290PA24LNDien luc Lý Nhân
Dien luc Thanh liem
135 7h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển cáp nguồn và hòm công tơ sang đz mớiLộ 1 hạ thế Trạm Đông Cầu 1Đống Thượng - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Túc147PA24TLDien luc Thanh liem
136 7h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Huyện 2Khu dân cư huyện Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xa Yen Tho66PA24TLDien luc Thanh liem
137 13h30 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Huyện 1Huyện ủy Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê27PA24TLDien luc Thanh liem
138 15h0 : 29/04/201716h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế TBA CQT Quang Trung---Trạm CQT Quang Trung-Thanh HàQuang Trung - THanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê62PA24TLDien luc Thanh liem
139 13h30 : 29/04/201714h30 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế TBA CQT Quang Trung---Trạm CQT Quang Trung-Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê19PA24TLDien luc Thanh liem
140 10h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế Trạm Huyện 2Khu dân cư huyện Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xa Yen Tho31PA24TLDien luc Thanh liem
141 13h30 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm 5 Thanh HàMậu Chử - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà433PA24TLDien luc Thanh liem
142 8h0 : 29/04/20179h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 3 hạ thế Trạm Huyện 1UBND Huyện : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê18PA24TLDien luc Thanh liem
143 7h0 : 29/04/20178h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế Trạm Huyện 1Khu UBND Huyện Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê8PA24TLDien luc Thanh liem
144 14h0 : 29/04/201717h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiĐại Vượng Trạm 2Thôn Thượng - Đại Vượng : Huyện Thanh Liêm409PA24TLDien luc Thanh liem
145 7h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Nguyên 2Phú Gia - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Nguyên275PA24TLDien luc Thanh liem
146 7h0 : 29/04/201711h0 : 29/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm CQT Quang Trung-Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê82PA24TLDien luc Thanh liem
147 9h0 : 29/04/201710h0 : 29/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế Trạm Huyện 2Khu dân cư Huyện : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê34PA24TLDien luc Thanh liem
148 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Chuyển cáp nguồn và hòm công tơ sang đz mớiLộ 1 hạ thế Trạm Đông Cầu 1Đống Thượng - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Túc147PA24TLDien luc Thanh liem
149 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế TBA Thanh Nguyên 8 ---Trạm Thanh Nguyên 8Mọc Tòng - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm71PA24TLDien luc Thanh liem
150 7h30 : 28/04/201711h30 : 28/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Lưu 4Sơn Thông - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu146PA24TLDien luc Thanh liem
151 7h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm 7 Thanh HàHòa Ngãi-Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà402PA24TLDien luc Thanh liem
152 14h0 : 28/04/201717h0 : 28/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Bồng Lạng 3Thôn Bồng lạng - Thanh Nghị : DL Thanh Liêm ,Huyện Thanh Liêm87PA24TLDien luc Thanh liem
153 7h0 : 28/04/201711h0 : 28/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiĐông Nghị - Trạm 2Thôn Kênh - Thanh Nguyên : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê400PA24TLDien luc Thanh liem
154 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 2Đình Hậu - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm125PA24TLDien luc Thanh liem
155 14h0 : 27/04/201717h30 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Liêm Thuận 7Thôn Gừa -Liêm Thuận : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Thuận148PA24TLDien luc Thanh liem
156 7h0 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cáp mặt máy và thay công tơ 3 pha định kỳTrạm Tây Hải 1Thôn Hiếu Thượng - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm174PA24TLDien luc Thanh liem
157 13h30 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay cáp mặt máy và thay công tơ 3 pha định kỳTrạm Tây Hải 2Thôn Trung Hiếu Hạ - Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê217PA24TLDien luc Thanh liem
158 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Nam Sơn 4Chanh Thượng - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê264PA24TLDien luc Thanh liem
159 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Khác : Chuyển cáp nguồn và hòm công tơ sang đz mớiLộ 2 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Tháp - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc171PA24TLDien luc Thanh liem
160 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Lã Làng - Thanh BìnhLã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình185PA24TLDien luc Thanh liem
161 7h0 : 27/04/201711h0 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máyTrạm Đông Hải 1Cổ Động Thanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải325PA24TLDien luc Thanh liem
162 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTrạm CQT Phúc LaiPhúc Lai - Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê75PA24TLDien luc Thanh liem
163 7h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 3 hạ thế Trạm Thanh Lưu 1Đồi Ngang - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm3PA24TLDien luc Thanh liem
164 7h30 : 27/04/201711h30 : 27/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 2Thôn Bến - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm61PA24TLDien luc Thanh liem
165 13h0 : 27/04/201717h0 : 27/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Nam Sơn 6Thôn Đùng - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm172PA24TLDien luc Thanh liem
166 14h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Nam Sơn 5Thôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm65PA24TLDien luc Thanh liem
167 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển cáp xuống hòm công tơ sang ĐZ mới.Lộ 2 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Tháp - Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc171PA24TLDien luc Thanh liem
168 7h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Bắc Sơn 4Sọng Hạ - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê103PA24TLDien luc Thanh liem
169 14h0 : 26/04/201717h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Bình 5Ninh Tảo - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm125PA24TLDien luc Thanh liem
170 7h30 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Bình 2Ninh Tao - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Bình86PA24TLDien luc Thanh liem
171 13h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 1Thôn Đò - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm151PA24TLDien luc Thanh liem
172 7h30 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm Thanh Lưu 1Đồi Ngang - Thanh Lưu : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Lưu108PA24TLDien luc Thanh liem
173 7h30 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha + 3 pha định kỳLộ 1 hạ thế Trạm Võ Giang 1Ô Cách - Võ Giang : Huyện Thanh Liêm240PA24TLDien luc Thanh liem
174 7h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳThanh Phong Trạm 2Bói Thượng-Thanh Phong : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê269PA24TLDien luc Thanh liem
175 8h0 : 26/04/201711h30 : 26/04/2017Khác : Thay cáp nguồn và hạ hòm công tơLộ 1 hạ thế Trạm Liêm Thuận 6Thôn chằm - Liêm Thuận : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Liêm Cần,Xã Liêm Thuận63PA24TLDien luc Thanh liem
176 14h0 : 26/04/201717h0 : 26/04/2017Khác : Thay cáp nguồn và hạ hòm công tơLộ 2 TBA Liêm Thuận 9---Trạm TĐC ThịThôn Thị : Huyện Thanh Liêm230PA24TLDien luc Thanh liem
177 7h0 : 25/04/20179h0 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 1 hạ thế trạm CQT Thanh Thủy 1---Trạm CQT Thanh Thủy 1Ô Cách- Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê10PA24TLDien luc Thanh liem
178 9h30 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế Trạm Trung Lương 2Trung Thành - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm136PA24TLDien luc Thanh liem
179 13h30 : 25/04/201715h30 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếLộ 2 hạ thế Trạm Võ Giang 2Đình Hậu - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm125PA24TLDien luc Thanh liem
180 15h30 : 25/04/201717h30 : 25/04/2017Khác : Lắp tụ bù đz hạ thếTrạm CQT Thanh Thuỷ 3Trung Thành - Trung Lương : Huyện Thanh Liêm130PA24TLDien luc Thanh liem
181 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Thôn Khoái-Liêm SơnThôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm257PA24TLDien luc Thanh liem
182 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển cáp xuông hòm công tơ sang đz mới.Lộ 1 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Đông xấu - xã Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc190PA24TLDien luc Thanh liem
183 8h0 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Thanh Bình 1Lã Làng - Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Bình196PA24TLDien luc Thanh liem
184 7h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Nam Sơn 3Thôn Quán - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Sơn318PA24TLDien luc Thanh liem
185 7h0 : 25/04/201711h0 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Đông Hải T5(Động Xuyên)Động Xuyên - THanh Hải : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hải168PA24TLDien luc Thanh liem
186 14h0 : 25/04/201717h0 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Đông Hải T6 ( Ủy Ban)Cổ Động Thanh hải : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hải230PA24TLDien luc Thanh liem
187 7h30 : 25/04/201711h30 : 25/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiThanh Bình T4Thôn lãm- Thanh Bình : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê237PA24TLDien luc Thanh liem
188 7h30 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Liêm Cần 3Thôn Vực - Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần303PA24TLDien luc Thanh liem
189 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳLộ 2 hạ thế Trạm 7 Thanh HàHòa Ngãi - Thanh Hà. : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Hà102PA24TLDien luc Thanh liem
190 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm 6 Thanh HàQuang Trung - Thanh Hà : Huyện Thanh Liêm,Thị trấn Kiện Khê,Xã Thanh Hà90PA24TLDien luc Thanh liem
191 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển cáp xuống hòm công tơ sang ĐZ mới.Lộ 1 hạ thế TBA Đông Cầu 3---Đông Cầu Trạm 3Thôn Đông xấu - xã Liêm Túc : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Túc190PA24TLDien luc Thanh liem
192 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Nam Sơn 5Thôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm65PA24TLDien luc Thanh liem
193 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Nam Sơn 5Thôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm65PA24TLDien luc Thanh liem
194 14h0 : 24/04/201717h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Liêm Cần 7Thôn Vực-Liêm Cần : Huyện Thanh Liêm,Xã Liêm Cần91PA24TLDien luc Thanh liem
195 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm Hương Sơn 5Thôn Lời - Thanh Hương : Huyện Thanh Liêm108PA24TLDien luc Thanh liem
196 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm CQT Thanh ThủyĐồng Ao - Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy185PA24TLDien luc Thanh liem
197 13h30 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Bơm Đồng Ao (Công Cộng)Đồng Ao Thanh Thủy : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy150PA24TLDien luc Thanh liem
198 7h0 : 24/04/201711h30 : 24/04/2017Khác : Thay cáp mặt máy và tủ phân phốiTrạm Hoà PhátĐồng Ao - Thanh thủy - Thanh Liêm : Huyện Thanh Liêm,Xã Thanh Thủy46PA24TLDien luc Thanh liem
199 7h0 : 24/04/201717h0 : 24/04/2017Khác : Cân đảo phaTrạm CQT Thôn Khoái-Liêm SơnThôn Khoái - Liêm Sơn : Huyện Thanh Liêm257PA24TLDien luc Thanh liem
Top  |  Home