Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Nam  -  Saturday, December 16, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 47
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Duy Tien
1 7h0 : 19/12/201717h0 : 19/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa ĐZ 0,4kVLộ 1 - TBA Đình Đệp Sơn---Trạm Đình Điệp SơnThôn Đình Đệp xã Yên Nam : Xã Yên Bắc,Xã Yên Nam192PA24DVDien luc Duy Tien
2 7h0 : 18/12/201717h0 : 18/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa ĐZ 0,4kVLộ 1 - TBA Đình Đệp Sơn---Trạm Đình Điệp SơnThôn Đình Đệp xã Yên Nam : Xã Yên Bắc,Xã Yên Nam192PA24DVDien luc Duy Tien
3 5h0 : 18/12/20177h0 : 18/12/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Để đấu nối Trạm biến áp mớiXuất tuyến 372Tiểu KCN cầu Giát,Thị Trấn Hòa Mạc,xã Mộc Nam,xã Chuyên Ngoại,Trác Văn,Mộc Bắc xã châu giang , một phần xã Yên Bắc : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Mộc Bắc,Xã Châu Giang,Xã Duy Minh,Xã Mộc Nam,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc,Xã Trác Văn,Xã Yên Nam,Xã Tiên Ngoại10033PA24DVDien luc Duy Tien
4 5h0 : 18/12/20177h0 : 18/12/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Để đấu nối TBA mớiLộ 474 E24.3Một phần xã Bạch Thượng + một phần xã Châu Giang+ một phần xã Yên Bắc + một phần xã Mộc Nam+ một phần TT đồng Văn + xã Mộc Bắc : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Mộc Bắc,Xã Châu Giang,Xã Bạch Thượng,Xã Mộc Nam,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc11148PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
5 8h0 : 23/12/201711h0 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân phaCQT Lô 14Phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung111PA24HNTP Phủ Lý
6 8h0 : 23/12/20179h30 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA TIÊN TÂN 2Xóm trúc sơn thôn mạc : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân298PA24HNTP Phủ Lý
7 9h40 : 23/12/201711h0 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA TIÊN TÂN 4thôn Mạc xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Huyện Duy Tiên,Xã Tiên Tân239PA24HNTP Phủ Lý
8 14h0 : 23/12/201718h0 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA TIÊN TÂN 6Lão Cầu xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân357PA24HNTP Phủ Lý
9 14h0 : 21/12/201717h0 : 21/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTrạm Phú Viên 1tổ 13,14,15,16 Lê Hồng Phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong392PA24HNTP Phủ Lý
10 9h0 : 19/12/20179h30 : 19/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTrạm Phú Viên 2Tổ 13,14,15,16,Lê Hồng Phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong178PA24HNTP Phủ Lý
11 7h0 : 19/12/201717h0 : 19/12/2017Sửa chữa thường xuyên : thay day 0,4kvDự án đấu giá đất Phù Vân Thôn 1Khu Tái định cư phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Xã Phù Vân382PA24HNTP Phủ Lý
12 7h0 : 18/12/201717h0 : 18/12/2017Sửa chữa thường xuyên : thay dây 0,4kvDự án đấu giá đất Phù Vân Thôn 1Khu Tái định cư phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Xã Phù Vân382PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
13 15h20 : 23/12/201717h0 : 23/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAKhu Tái Định Cư Nhật Tựu ( Trạm 7)Khu TĐC Nhật Tựu : Xã Nhật Tựu37PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
14 7h30 : 23/12/201717h0 : 23/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTrạm Bơm Đồng sơn Lộ 371 E24.11Thôn Đồng Sơn : DL Kim B¿ng 1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
15 9h40 : 23/12/201711h30 : 23/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật Tựu 5Thôn Văn bối xã Nhật Tựu : Xã Nhật Tựu327PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
16 8h0 : 23/12/20179h30 : 23/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Văn Bối (Trạm 1)Thôn Văn Bối : Xã Nhật Tựu262PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
17 13h30 : 23/12/201715h0 : 23/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật Tựu 6Khu bờ đê Văn Bối : Xã Nhật Tựu120PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
18 9h30 : 22/12/201710h30 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
19 7h30 : 22/12/201717h0 : 22/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Do lễ 2Thôn Do Lễ : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn309PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
20 8h0 : 22/12/201711h30 : 22/12/2017Khác : Luân chuyển MBATBA Hoàng Tây 9Xóm Buộm : Xã Nhật Tựu,Xã Hoàng Tây164PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
21 13h30 : 22/12/201714h30 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThanh Nộn 1 Lộ 473Xóm 3+4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn299PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
22 15h0 : 22/12/201716h0 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThanh Nộn 2 Lộ 473Xóm 1+2 : Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn341PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
23 11h0 : 22/12/201712h0 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThi Sơn5 Lộ 473Xóm 7+10 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn384PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
24 8h0 : 22/12/201711h30 : 22/12/2017Khác : Luân chuyển MBATBA Nhật Tân 7Đường Biên Hòa và vành đai UB : Thị trấn Quế,Xã Nhật Tân232PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
25 8h0 : 22/12/20179h0 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThi Sơn 2 Lộ 473Xóm 8+9+10+12 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn324PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
26 7h30 : 21/12/201711h30 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBATBA Đồng Hènthôn Đồng hèn : Xã Lê Hồ,Xã Tượng Lĩnh32PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
27 7h30 : 21/12/201717h0 : 21/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Do lễ 2Thôn Do Lễ : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn309PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
28 8h30 : 21/12/201716h30 : 21/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
29 8h0 : 21/12/20179h30 : 21/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAKhuCN Nhật Tân 1 Lộ 971 LH (TBA Nhật Tân 6)khách hàng khu công nghiệp : Xã Nhật Tân441PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
30 14h0 : 21/12/201716h0 : 21/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật tân 4Xóm 12 + 14 Nhật Tân : Xã Nhật Tân382PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
31 7h30 : 21/12/201711h30 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBANguyễn úy 7Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Xã Nguyễn úy,Xã Lê Hồ323PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
32 9h40 : 21/12/201711h30 : 21/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật Tân 2Xóm 10+11 +12 : Xã Nhật Tân579PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
33 8h30 : 20/12/201716h30 : 20/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
34 7h30 : 20/12/201717h0 : 20/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳĐồng Phong 473Thôn Đồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn269PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
35 7h30 : 19/12/201717h0 : 19/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Đồng mười Lộ 473Thôn Đồng mười : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn175PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
36 7h30 : 18/12/201717h0 : 18/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳĐồng Phong 473Thôn Đồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn269PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
37 8h30 : 18/12/201716h30 : 18/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
38 7h30 : 21/12/201713h0 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Mạc Hạ 5Xóm Đông Hưng, Tân Hưng - Xã Công Lý : TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Xã Công Lý192PA24LNDien luc Lý Nhân
39 7h30 : 21/12/201713h0 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Minh Đức 6Thôn Ngò - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đức Lý296PA24LNDien luc Lý Nhân
40 7h30 : 20/12/201712h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoà Lý 6Xóm 2,3 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý188PA24LNDien luc Lý Nhân
41 7h30 : 20/12/201712h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoà Lý 4xom 1,4 tran xa ,xã nguyên lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý454PA24LNDien luc Lý Nhân
42 7h30 : 20/12/201713h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Chợ PhúcXóm 17 Phúc Hạ : DL Duy Tiên,Huyện Lý Nhân,Xã Hợp Lý459PA24LNDien luc Lý Nhân
43 7h30 : 20/12/201713h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Minh Đức 7Thôn Văn Xá , Kênh : Huyện Lý Nhân,Xã Đức Lý204PA24LNDien luc Lý Nhân
44 7h30 : 19/12/201713h0 : 19/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Dũng Kim (HL1)Thôn Dũng Kim-Xã Hợp Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Hợp Lý58PA24LNDien luc Lý Nhân
45 7h30 : 19/12/201713h0 : 19/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Thượng Châu ( HL2)Thôn Thượng Châu - Xã Hợp Lý : DL Duy Tiên,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý407PA24LNDien luc Lý Nhân
46 7h30 : 18/12/201712h0 : 18/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Hạ Vỹ 1Xóm 2 Hạ Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính161PA24LNDien luc Lý Nhân
47 7h30 : 18/12/201712h0 : 18/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Nguyên Lý 4Xóm 1 Thư Lâu, Hải Long 1 - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý297PA24LNDien luc Lý Nhân 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 47
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Dien luc Duy Tien
1 7h0 : 19/12/201717h0 : 19/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa ĐZ 0,4kVLộ 1 - TBA Đình Đệp Sơn---Trạm Đình Điệp SơnThôn Đình Đệp xã Yên Nam : Xã Yên Bắc,Xã Yên Nam192PA24DVDien luc Duy Tien
2 5h0 : 18/12/20177h0 : 18/12/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Để đấu nối Trạm biến áp mớiXuất tuyến 372Tiểu KCN cầu Giát,Thị Trấn Hòa Mạc,xã Mộc Nam,xã Chuyên Ngoại,Trác Văn,Mộc Bắc xã châu giang , một phần xã Yên Bắc : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Mộc Bắc,Xã Châu Giang,Xã Duy Minh,Xã Mộc Nam,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc,Xã Trác Văn,Xã Yên Nam,Xã Tiên Ngoại10033PA24DVDien luc Duy Tien
3 5h0 : 18/12/20177h0 : 18/12/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Để đấu nối TBA mớiLộ 474 E24.3Một phần xã Bạch Thượng + một phần xã Châu Giang+ một phần xã Yên Bắc + một phần xã Mộc Nam+ một phần TT đồng Văn + xã Mộc Bắc : DL Duy Tiên,Thị trấn Đồng Văn,Thị trấn Hòa Mạc,Xã Mộc Bắc,Xã Châu Giang,Xã Bạch Thượng,Xã Mộc Nam,Xã Chuyên Ngoại,Xã Yên Bắc11148PA24DVDien luc Duy Tien
4 7h0 : 18/12/201717h0 : 18/12/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa ĐZ 0,4kVLộ 1 - TBA Đình Đệp Sơn---Trạm Đình Điệp SơnThôn Đình Đệp xã Yên Nam : Xã Yên Bắc,Xã Yên Nam192PA24DVDien luc Duy Tien
TP Phủ Lý
5 9h40 : 23/12/201711h0 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA TIÊN TÂN 4thôn Mạc xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Huyện Duy Tiên,Xã Tiên Tân239PA24HNTP Phủ Lý
6 8h0 : 23/12/20179h30 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA TIÊN TÂN 2Xóm trúc sơn thôn mạc : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân298PA24HNTP Phủ Lý
7 14h0 : 23/12/201718h0 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTBA TIÊN TÂN 6Lão Cầu xã tiên tân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Xã Tiên Tân357PA24HNTP Phủ Lý
8 8h0 : 23/12/201711h0 : 23/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân phaCQT Lô 14Phường hai bà trưng : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung111PA24HNTP Phủ Lý
9 14h0 : 21/12/201717h0 : 21/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTrạm Phú Viên 1tổ 13,14,15,16 Lê Hồng Phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong392PA24HNTP Phủ Lý
10 7h0 : 19/12/201717h0 : 19/12/2017Sửa chữa thường xuyên : thay day 0,4kvDự án đấu giá đất Phù Vân Thôn 1Khu Tái định cư phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Xã Phù Vân382PA24HNTP Phủ Lý
11 9h0 : 19/12/20179h30 : 19/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo phaTrạm Phú Viên 2Tổ 13,14,15,16,Lê Hồng Phong : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong178PA24HNTP Phủ Lý
12 7h0 : 18/12/201717h0 : 18/12/2017Sửa chữa thường xuyên : thay dây 0,4kvDự án đấu giá đất Phù Vân Thôn 1Khu Tái định cư phù vân : Thành phố Phủ Lý,Phường Quang Trung,Phường Lê Hồng Phong,Xã Phù Vân382PA24HNTP Phủ Lý
Điện Lực Kim Bảng
13 9h40 : 23/12/201711h30 : 23/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật Tựu 5Thôn Văn bối xã Nhật Tựu : Xã Nhật Tựu327PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
14 7h30 : 23/12/201717h0 : 23/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTrạm Bơm Đồng sơn Lộ 371 E24.11Thôn Đồng Sơn : DL Kim B¿ng 1PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
15 15h20 : 23/12/201717h0 : 23/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAKhu Tái Định Cư Nhật Tựu ( Trạm 7)Khu TĐC Nhật Tựu : Xã Nhật Tựu37PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
16 8h0 : 23/12/20179h30 : 23/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Văn Bối (Trạm 1)Thôn Văn Bối : Xã Nhật Tựu262PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
17 13h30 : 23/12/201715h0 : 23/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật Tựu 6Khu bờ đê Văn Bối : Xã Nhật Tựu120PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
18 7h30 : 22/12/201717h0 : 22/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Do lễ 2Thôn Do Lễ : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn309PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
19 9h30 : 22/12/201710h30 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
20 11h0 : 22/12/201712h0 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThi Sơn5 Lộ 473Xóm 7+10 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Thị trấn Quế,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn384PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
21 13h30 : 22/12/201714h30 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThanh Nộn 1 Lộ 473Xóm 3+4 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn299PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
22 15h0 : 22/12/201716h0 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThanh Nộn 2 Lộ 473Xóm 1+2 : Huyện Kim Bảng,Xã Thanh Sơn341PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
23 8h0 : 22/12/20179h0 : 22/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThi Sơn 2 Lộ 473Xóm 8+9+10+12 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Thi Sơn,Xã Thanh Sơn324PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
24 8h0 : 22/12/201711h30 : 22/12/2017Khác : Luân chuyển MBATBA Nhật Tân 7Đường Biên Hòa và vành đai UB : Thị trấn Quế,Xã Nhật Tân232PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
25 8h0 : 22/12/201711h30 : 22/12/2017Khác : Luân chuyển MBATBA Hoàng Tây 9Xóm Buộm : Xã Nhật Tựu,Xã Hoàng Tây164PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
26 7h30 : 21/12/201717h0 : 21/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Do lễ 2Thôn Do Lễ : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn309PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
27 8h0 : 21/12/20179h30 : 21/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAKhuCN Nhật Tân 1 Lộ 971 LH (TBA Nhật Tân 6)khách hàng khu công nghiệp : Xã Nhật Tân441PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
28 14h0 : 21/12/201716h0 : 21/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật tân 4Xóm 12 + 14 Nhật Tân : Xã Nhật Tân382PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
29 7h30 : 21/12/201711h30 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBATBA Đồng Hènthôn Đồng hèn : Xã Lê Hồ,Xã Tượng Lĩnh32PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
30 8h30 : 21/12/201716h30 : 21/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
31 7h30 : 21/12/201711h30 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBANguyễn úy 7Xóm 2 : DL Kim B¿ng ,Xã Nguyễn úy,Xã Lê Hồ323PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
32 9h40 : 21/12/201711h30 : 21/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBANhật Tân 2Xóm 10+11 +12 : Xã Nhật Tân579PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
33 7h30 : 20/12/201717h0 : 20/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳĐồng Phong 473Thôn Đồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn269PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
34 8h30 : 20/12/201716h30 : 20/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
35 7h30 : 19/12/201717h0 : 19/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳTBA Đồng mười Lộ 473Thôn Đồng mười : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn175PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
36 7h30 : 18/12/201717h0 : 18/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳĐồng Phong 473Thôn Đồng Sơn : Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn269PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
37 8h30 : 18/12/201716h30 : 18/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 1 pha định kỳThi Sơn3 Lộ 473Xóm 3 : DL Kim B¿ng ,Huyện Kim Bảng,Xã Liên Sơn,Xã Thi Sơn289PA24KBĐiện Lực Kim Bảng
Dien luc Lý Nhân
38 7h30 : 21/12/201713h0 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Mạc Hạ 5Xóm Đông Hưng, Tân Hưng - Xã Công Lý : TỈNH HÀ NAM,Huyện Lý Nhân,Xã Công Lý192PA24LNDien luc Lý Nhân
39 7h30 : 21/12/201713h0 : 21/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Minh Đức 6Thôn Ngò - Xã Đức Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Đức Lý296PA24LNDien luc Lý Nhân
40 7h30 : 20/12/201712h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoà Lý 6Xóm 2,3 Trần Xá - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Nguyên Lý188PA24LNDien luc Lý Nhân
41 7h30 : 20/12/201713h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Minh Đức 7Thôn Văn Xá , Kênh : Huyện Lý Nhân,Xã Đức Lý204PA24LNDien luc Lý Nhân
42 7h30 : 20/12/201712h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Hoà Lý 4xom 1,4 tran xa ,xã nguyên lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý454PA24LNDien luc Lý Nhân
43 7h30 : 20/12/201713h0 : 20/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Chợ PhúcXóm 17 Phúc Hạ : DL Duy Tiên,Huyện Lý Nhân,Xã Hợp Lý459PA24LNDien luc Lý Nhân
44 7h30 : 19/12/201713h0 : 19/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Dũng Kim (HL1)Thôn Dũng Kim-Xã Hợp Lý : Huyện Lý Nhân,Xã Hợp Lý58PA24LNDien luc Lý Nhân
45 7h30 : 19/12/201713h0 : 19/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Thượng Châu ( HL2)Thôn Thượng Châu - Xã Hợp Lý : DL Duy Tiên,Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Hợp Lý407PA24LNDien luc Lý Nhân
46 7h30 : 18/12/201712h0 : 18/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Nguyên Lý 4Xóm 1 Thư Lâu, Hải Long 1 - Xã Nguyên Lý : Huyện Lý Nhân,Thị trấn Vĩnh Trụ,Xã Nguyên Lý297PA24LNDien luc Lý Nhân
47 7h30 : 18/12/201712h0 : 18/12/2017Khác : Luân chuyển MBATrạm Hạ Vỹ 1Xóm 2 Hạ Vỹ - Xã Nhân Chính : Huyện Lý Nhân,Xã Nhân Chính161PA24LNDien luc Lý Nhân
Top  |  Home